Ринок землі: українські реалії та перспективи [Текст] : бібліогр. покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; ред. О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ., обкладинка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 24 с. – Вебліогр.: 21 назва ; 15×21. – 10 прим.: б. ц.

Ринок землі Українські реалії і перспективи