• Українська РСР [Текст] : адмін.-територ. поділ на 1 січ. 1962 р. : довідник / Від. в питаннях роботи Рад Президії Верхов. Ради Укр. РСР ; [від. ред. В. Є. Нижник ; склали і підгот. Д. О. Шелягін, Д. Н. Скяревський]. – Київ : Держ. вид-во політ. л-ри УРСР, 1962. – 420 с.