КУ “Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека – інформаційний, культурно-просвітницький, некомерційний заклад культури, який має організований фонд книг, періодичних та електронних видань.

1.2. Правила користування бібліотекою розроблено у відповідності з Законом України № 1561 «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами і доповненнями станом на вересень 2021 року), із Законом України№ 1432-ІХ «Про культуру» (із змінами від 29.05.2021 року на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», з урахуванням «Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених Наказом Міністерства культури України № 319 від 25.05.2001 року.

1.3. Правила користування бібліотекою розроблено відповідно до Статуту бібліотеки, її цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

1.4. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні та фізичні особи України, зарубіжних країн. Кожний громадянин, незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації, де працює, має право на бібліотечне обслуговування. Право користування бібліотекою надається особам з 16-річного віку. Право користування персональним абонементом надається виключно мешканцям міста Одеси.

1.5. Бібліотечне обслуговування здійснюється в приміщеннях наступних відділів: персональний абонемент, читальні зали відділів мистецтв, літератури з питань економіки та сільського господарства, літератури іноземними мовами, гуманітарних та суспільних наук, соціокультурної діяльності, Інтернет центр, електронний читальний зал, Музей української книги. Формами бібліотечного обслуговування є видача документів згідно запиту користувача у відділах, де відповідними Положеннями передбачено видачу документів додому на 15-денний термін, видача для роботи з документами у читальних залах, масові заходи бібліотеки, індивідуальне та масове інформаційне обслуговування.

1.6. Бібліотека забезпечує надання основних бібліотечних послуг безкоштовно згідно Статуту та Положенням про відділи.

1.7 Платні послуги надаються згідно з Прейскурантом цін на платні послуги користувачам КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського», який розроблений відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97 р., № 1180 від 28.07.2003 р. та згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.12.1999 р. № 732/308/152 «Про затвердження порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. № 923/4216, погодженого з управлінням майнових відносин Одеської обласної ради, Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.

1.8. Зміни та доповнення вносяться до «Правил користування…» згідно із законами України, наказами, розпорядженнями законодавчих органів, міністерств, Департаменту культури, національностей релігій та охорони об’єктів культурної спадщини не пізніше ніж на другий день після публікації або отримання документу.

 

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1 Запис до бібліотеки здійснюється співробітниками сектору реєстрації та контролю на підставі паспорта з позначкою про реєстрацію місця проживання. Послуга з оформлення читацьких реєстраційних документів надається на платній основі відповідно до Прейскуранту цін на платні послуги користувачам КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського».

 2.2 Під час запису до бібліотеки користувачеві (за наявності паспорта) та отримання згоди на збір та обробку персональних даних, визначеної Законом України «Про захист персональних даних», видається постійний читацький квиток (після оплати послуги) терміном на 3 роки. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно. Для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ запис можливий за пред’явленням відповідних посвідчень.

2.3. Від сплати звільняються (при пред’явленні відповідних документів) учасники та ветерани АТО і ООС, учасники військової операції, розв’язаної рф, учасники інших бойових дій, члени родин загиблих (померлих) учасників бойових дій; інваліди праці і дитинства усіх груп; ліквідатори аварії на ЧАЕС І і ІІ категорії.

2.4 Разовий читацький квиток видається (після оплати послуги) тимчасовим користувачам, які приїхали у відрядження з інших міст України та з-за кордону.

2.5 Для одержання постійного та разового читацького квитка громадяни заповнюють реєстраційну картку, пред’являють паспорт, студенти вузів – студентський квиток, відряджені – посвідчення про відрядження, читачі (п. 2.3 ) – посвідчення. Постійні читачі бібліотеки надають фотокартку для вклеювання її у читацький квиток.

2.6 Читацький квиток є основними документами для користування у всіх відділах бібліотеки. У разі втрати читацького квитка користувач повинен повідомити про це співробітників бібліотеки, відшкодувати його вартість і отримати дублікат читацького квитка.

2.7. Відвідувачі масових заходів, які не є користувачами бібліотеки, згідно з вимогами Міністерства культури та інформаційної політики України щодо ведення бібліотечної статистики, надають до сектору реєстрації та контролю, ознайомившись з документами про збір та обробку персональних даних, наступні дані про себе: прізвище, ім’я, по батькові, вік згідно з вимогами форми звіту 6-нк. За згодою надаються номер мобільного телефону та адреса електронної пошти (для запрошення на заходи, інформування про літературу).

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В БІБЛІОТЕЦІ

3.1. Обслуговування користувачів здійснюється: в читальному залі літератури з гуманітарних і суспільних наук, читальних залах відділів періодичних видань, юридичної літератури, літератури іноземними мовами, літератури з питань економіки та сільського господарства, краєзнавчої літератури і бібліографії, мистецтв, персонального абонементу, науково-бібліографічному, інформації з питань культури та мистецтва, Музеї української книги, Інтернет центрі та електронному читальному залі, секторі електронного каталогу та інформаційної служби.

3.2. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування здійснюється за допомогою довідково-бібліографічного апарату в секторі електронного каталогу та довідкової служби.

3.3. Порядок обслуговування читачів та абонентів документами з фонду основного зберігання, підсобних та спеціалізованих фондів читальних залів відділів визначається відповідними положеннями та інструкціями, а також розпорядженнями адміністрації бібліотеки.

3.4. Для отримання документів з фонду основного зберігання читачі можуть робити поточні та попередні замовлення, подавати вимоги для розшуку неотриманих видань, бронювати документи, необхідні для подальшої роботи.

3.5. Замовлення оформляються на бланку встановленого зразка, де зазначаються дата і факт видачі та повернення читачем чи абонентом документів з фонду бібліотеки.

3.6. Ксерокопіювання та сканування документів з фонду бібліотеки здійснюється тільки з дозволу чергових бібліотекарів відділів з урахуванням фізичного стану, року видання та цінності кожного примірника.

3.7. Рідкісні та цінні книги надаються читачам в оригіналах у виняткових випадках і лише для наукової роботи. Ксерокопіювання та сканування таких видань забороняється.

3.8. Фотографування документів з фонду бібліотеки, приміщень, кіно-, фотозйомка, телепередачі здійснюються з дозволу директора або його заступників.

3.9. Бібліотека обслуговує користувачів щодня з 10 до 19 години (у суботу та неділю з 10 до 18 години) за винятком святкових днів. Понеділок – вихідний. Останній четвер кожного місяця є санітарним. Користувачі цього дня не обслуговуються.

У літній період Бібліотека обслуговує користувачів за окремим графіком.

3.10.У воєнний час, з 24 лютого 2022 року, бібліотека працює за спеціальним графіком, визначеним наказом директора КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського».

3.11. У разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електрики, водопостачання, опалення тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню бібліотеки та не дозволяють обслуговувати користувачів, за розпорядженням директора припиняється обслуговування або скорочується його час.

3.12. Довідки щодо порядку користування бібліотекою та розкладу її роботи надають співробітники секторів реєстрації та контролю та електронного каталогу та довідкової служби.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувачі мають право:

4.1.1 відвідувати читальні зали і користуватися документами (книгами, журналами, газетами, картами, нотами, образотворчими виданнями та іншими матеріалами) з фонду бібліотеки;

4.1.2 отримувати інформацію (безкоштовно) про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат, консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

4.1.3 знайомитися з документами, що експонуються на виставках нових надходжень і тематичних виставках;

4.1.4 відвідувати лекції, бібліографічні огляди, брати участь у масових заходах, екскурсіях та інших заходах, що проводить бібліотека;

4.1.5 ксерокопіювати та сканувати документи з фонду бібліотеки за умови дотримання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» та з врахуванням фізичного стану та цінності видання, згідно з Прейскурантом цін на платні послуги користувачам КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського»;

4.1.6 отримувати інші види послуг, у т.ч. платні, згідно з Прейскурантом цін на платні послуги користувачам КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського».

 

4.2 Користувачі зобов’язані:

4.2.1 під час запису до бібліотеки ознайомитися з Правилами користування і підтвердити своїм підписом у формулярі читача або інших облікових документів зобов’язання про їх дотримання;

4.2.2 повідомляти співробітників відділів обслуговування користувачів про втрату читацького квитка;

4.2.3 повідомляти бібліотеку (в місячний термін) про зміни місця проживання або прізвища, зазначених у паспорті;

4.2.4 пред’являти читацький квиток при вході до бібліотеки, під час замовлення та одержання літератури, а також на вимогу працівників бібліотеки;

4.2.5 дбайливо ставитися до документів з фонду бібліотеки, до технічного і програмного забезпечення;

4.2.6 при отриманні документів з фондів бібліотеки перевіряти їх кількість, відповідність замовленню, наявність сторінок, вкладок, ілюстрацій тощо, фізичний стан та попереджати співробітників відділів обслуговування користувачів про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач відповідатиме за зіпсовані документи. Повідомляти про неполадки, що виникли під час роботи за комп’ютерами;

4.2.7 при відвідуванні бібліотеки здавати до гардеробу верхній одяг, великі сумки (рюкзаки, валізи). Гроші та цінні речі на зберігання не приймаються;

 4.2.8 дотримуватися правил громадського порядку, тиші та чистоти в приміщеннях бібліотеки, дбайливо ставитися до її майна та обладнання.

 

4.3 Користувачам забороняється:

4.3.1 передавати читацький квиток іншим особам, а також користуватися чужим квитком;

4.3.2 передавати іншим особам документи з фонду бібліотеки, що одержані для користування у читальних залах;

4.3.3 псувати книги чи інші документи з фонду бібліотеки (загинати чи виривати сторінки, робити нотатки, підкреслення та інші пошкодження тексту, калькувати та копіювати малюнки, креслення, карти тощо); ксерокопіювати та сканувати документи у незадовільному фізичному стані, цінні та рідкісні документи, газети в твердій обкладинці, документи з непрошитим блоком (клеєні), документи обсягом понад 500 сторінок;

4.3.4 виносити документи, одержані для користування в читальних залах, з приміщення бібліотеки, а також на ксерокопіювання або сканування без дозволу співробітників відділів обслуговування користувачів;

4.3.5. залишати без нагляду документи з фонду бібліотеки на робочих місцях у читальних залах;

4.3.6 виймати картки з каталогів та картотек, робити на них нотатки; порушувати порядок розстановки книг, журналів та інших документів на полицях відкритого доступу;

4.3.7 порушувати правила роботи з читацькими комп’ютерами;

4.3.8 користуватися в читальних залах та залах каталогів мобільними телефонами;

4.3.9 вносити до відділів обслуговування бібліотеки великогабаритні речі,

4.3.10 палити в приміщеннях та біля бібліотеки згідно законодавчим вимогам;

4.3.11 порушувати громадський порядок в бібліотеці, нетактовно поводитись із співробітниками та з персоналом, користувачами.

 

4.4. Відповідальність користувачів:

4.4.1 Користувач, який заподіяв шкоду фонду чи майну бібліотеки, несе матеріальну чи іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також позбавляється права користування бібліотекою.

4.4.2 Користувач несе особисту відповідальність за збереження документів, одержаних для користування. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним. При неможливості здійснити таку заміну користувач повинен відшкодувати ринкову вартість документа, яку визначає комісія зі збереження фондів.

4.4.3. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через абонементи, користувач повинен замінити його таким самим документом (чи копією) або внести грошове відшкодування. Розмір відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

4.4.4 При відмові користувача повернути документи або сплатити визначену їх вартість бібліотека звертається до судових чи адміністративних органів.

4.4.5 За порушення Правил бібліотека позбавляє користувачів права користуватися фондом:

  • за крадіжку чи спробу крадіжки книг та інших документів з фонду бібліотеки, а також карток з каталогів та картотек бібліотеки; за псування (нанесення невиправної шкоди) книг та інших документів з фонду бібліотеки; крадіжку або пошкодження комп’ютерного обладнання бібліотеки;
  • за передачу читацького квитка іншій особі;
  • за порушення громадського порядку в бібліотеці, за нетактовне поводження з співробітниками та з персоналом, користувачами;
  • за винесення книг та інших документів з приміщення бібліотеки.

4.4.6 Користувач повинен компенсувати (згідно з актом) матеріальні збитки, нанесені бібліотеці в результаті неправильного користування обладнанням та програмним забезпеченням.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 5.1. Бібліотека в порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрямки і конкретні форми своєї діяльності, умови і порядок користування бібліотечними послугами, в т.ч. платними; встановлює пільги для користувачів окремих категорій.

            Бібліотека встановлює тарифи на надані послуги згідно з чинним законодавством.

5.2. Бібліотека визначає термін позбавлення права відвідувати її користувачів, які порушили чинні Правила.

 5.3. Бібліотека визначає види і розмір відшкодування збитків у зв’язку з втратою, знищенням, пошкодженням або крадіжкою документів на різних носіях інформації з фонду бібліотеки, а також обладнання та програмного забезпечення.

5.4. Бібліотека створює умови для використання бібліотечного фонду, довідково-інформаційних матеріалів, власних та запозичених електронних ресурсів, інформаційних інтернет-мереж; самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальних залах; систематично здійснює контроль за терміном користування документами з її фонду.

5.5. Бібліотека надає користувачам безкоштовну інформацію про склад свого фонду, консультаційну допомогу в доборі необхідних документів, оперативно інформує про нові надходження до фонду.

5.6. Бібліотека дбає про культуру обслуговування користувачів, формує в них потребу в інформації, сприяє підвищенню культури читання.

5.7. Бібліотека не використовує відомості про користувачів та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

5.8. Бібліотека інформує користувачів про всі види своїх послуг, в т.ч. й платних, які надає згідно з Прейскурантом цін на платні послуги користувачам КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського».