Перелік праць 2018 року:

  • Знаменні і пам’ятні дати Одещини. 2019 рік [Текст] : календар / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. л-ри і бібліографії ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп’ют. набір С. О. Чернявська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 44 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
  • Роздільна. 1863-2018: до 155-річчя заснування [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. л-ри і бібліогр. ; Роздільнян. район. б-ка ; [підгот. : Т. О. Андросова; Т. В. Рашковська; комп’ют. набір С. В. Чернявська ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 84 с. ; 15х21. – (Міста і містечки Одещини; вип. 13).

***

  • Нові находження сільськогосподарської літературі за 2017 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2017 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 32 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.
  • Чиста енергія – чисте майбутнє [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. вироб. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 44 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц.