Методичні видання – це сукупність матеріалів, які охоплюють всі сторони діяльності бібліотек та забезпечують їх різноманітні напрямки роботи.

 

Аналітична довідка – це документ, який містить результати досліджень, проведених у визначеній області з метою сформулювати виниклі проблеми і висновки.

Аналітично-статистичне видання містить текстові та статистичні матеріали аналізу роботи бібліотек централізованої бібліотечної системи області.

Дайджест – це фрагменти текстів багатьох документів (цитати, витяги, реферати), підібрані з певної теми і згруповані таким чином, щоб полегшити сприйняття матеріалу (від загального до приватного; за тематичними напрямками; у відповідності з різними точками зору і т.д.).

Інструктивно-методичні поради – видання, які мають на меті надання бібліотекарям консультацій по застосуванню на практиці тих чи інших регламентуючих документів (стандартів, інструкцій, норм, правил тощо).

Інформаційний лист – це повідомлення адресата про якісь події чи факти.

Методичний посібник – видання, призначене для допомоги в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною, яке відображає досягнення теорії і практики бібліотечної справи як у нашій країні, так і за кордоном.

Методичний лист – це консультація з конкретних питань бібліотечної роботи, які є недостатньо висвітленими у спеціальній літературі та є новими для бібліотекарів, або маловідомими.

Методичні рекомендації (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

Методичні розробки – матеріали на допомогу у підготовці та проведенні конкретних робіт у бібліотеці (організації виставок, оформленні плакатів і стендів, проведенні масових заходів тощо), які мають на меті полегшити працю бібліотекаря під час самостійної розробки методичних матеріалів й забезпечити їх високу якість.

Соціологічне дослідження — система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.