Бібліографічне видання – інформаційне або довідкове видання, що містить упорядковану сукупність бібліографічних записів. Може містити пошуковий апарат та бути обмеженим певними хронологічними рамками. Розрізняють неперіодичні, серійні, періодичні чи продовжувані