Фонд бібліотеки – упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці, є універсальним; складає 1,5 млн. примірників українських та російських видань, 50 тис. видань іноземними мовами, 30 тис. рідких і цінних видань XVIII-XIX ст., 100 тис. видань краєзнавчого характеру, 40 тис. унікальних нотних видань

 

Фонд рідкісної і цінної книги, створений в бібліотеці в 1999 році, налічує більш 6000 книг російською, українською та старослов’янською мовами середини і кінця XIX – початку XX століття. Також є стародруки кінця XVIII століття.

Серед найстаріших книг російською мовою в фонді бібліотеки – щомісячні збірки документів з історії, географії та генеалогії 1774 року з видавництва Миколи Новикова. Самою старою книгою українською мовою є книга Пантелеймона Куліша «Григорій Квітка-Основ’яненко і його повісті», видана в Санкт-Петербурзі в 1858 році. Гордість фонду – прижиттєві видання російських, українських і зарубіжних класиків; книги з особистих колекцій; видання з екслібрисами відомих одеських книголюбів, а також з автографами дарувальників – діячів науки і культури XIX – XX століття.

Фонд відділу краєзнавчої літератури і бібліографії складає близько 49 тис. примірників документів про всі аспекти громадсько-політичного та історико-культурного життя Одещини, в т. ч. книги краєзнавчої тематики та місцевих авторів, а також міські та районні газети і журнали.

Серед раритетних видань – «Старая Одесса: исторические очерки и воспоминания» (Дерибас А. Одесса, 1913); «Из прошлого Одессы. Сб. воспоминаний» (Дерибас Л. Одесса, 1894)); «Известия Одесской Городской Думы» (Одесса, 1900 – 1915); «Записки Одесского общества истории и древностей» (Т.1. Одесса, 1844); «Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1901 год» (Одесса, 1900); «Новороссийский календарь на 1891 г.» (Одесса, 1890); «Адресная и справочная книга гор. Одессы: сист. путеводитель по г. Одессе с картой города и планом мест. гор. театра на 1900» (Одесса, 1900); «Фабрично-заводская и ремесленная промышленность Одесского градоначальства Херсонской губернии и Николаевского Военного Губернаторства с прил. списка фабрик, заводов и с.-х. мельниц» (Микулин А.А. Одесса, 1887) та ін.

Фонд відділу літератури іноземними мовами володіє значною кількістю (близько 75 тис. прим.) літератури на 52 іноземних мовах. У книжковому фонді представлені художня література зарубіжних та вітчизняних видавництв, адаптована література, підручники, методичні посібники, розмовники, словники, довідники, література на допомогу викладачам іноземних мов і посібники, що навчають мистецтву переклада.

У фонді зберігаються серії книг:

  • серія збірників поетичних творів з паралельним текстом (оригінал + переклад);
  • літературознавча серія книг (іспанською мовою) “Велетні світової літератури” з біографічним матеріалом про таких видатних письменників, як Оноре де Бальзак, Джордж Гордон Байрон, Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес та ін.;
  • серія туристичних довідників і путівників: “Окно в мир”, “Le Petit Fute”, “Polyglott”, “Michelin”.

У фонді є рідкісні видання XVІІІ – XIX ст.

Значним є й фонд періодичних видань іноземними мовами (86 найменувань).

Фонд відділу юридичної літератури містить навчальну, наукову, довідкову, методичну, популярну літературу з усіх галузей права, нормативно-правові акти, науково-практичні коментарі до нормативно-правових актів, монографії, журнали і газети правової тематики українською та російською мовами.