Бібліотека має розгалужену структуру, яка включає 18 відділів і 7 секторів

 

Сектор обліку і реєстрації користувачів

Користувач отримує читацький квиток, який гарантує обслуговування у відділах бібліотеки, та одержує інформацію щодо діяльності бібліотеки

Електронний читальний зал та читальний зал літератури з гуманітарних і суспільних наук

У відділі читач може отримати літературу універсального напрямку. Відділ веде різноманітну масову роботу: презентації книжкових виставок, літературно-музичні вечори, історичні читання. До складу відділу входить сектор “Інтернет-центр”.

Відділ соціокультурної діяльності

Відділ сворений в оновленому приміщенні бібліотеки у вересні 2016 року з метою реалізації соціокультурних функцій бібліотеки: інформаційної, просвітницької, виставкової, які спрямовані на формування ціннісних орієнтацій користувачів, розвиток читацької культури, розвиток можливостей і функцій бібліотеки як культурного центру, створення привабливого іміджу бібліотеки.

У відділі проходять творчі вечори та презентації, зустрічі з представниками науково-освітніх і культурно-мистецьких закладів, просвітницьких і творчих товариств, громадських організацій, владних структур, окремими діячами культури і мистецтва, відомими літераторами та краєзнавцями.

У відділі акумульована сучасна література універсального характеру .

Відділ краєзнавчої літератури і бібліографії

Основний структурний підрозділ бібліотеки, який організує, координує та безпосередньо здійснює краєзнавчу роботу.
У відділі читач може отримати інформацію краєзнавчого напрямку з максимальною повнотою.
У відділі створені та постійно поповнюються бібліографічні бази даних: “Одеський календар”, “Зведений краєзнавчий каталог”, “Міста і містечки Одещини”, “Література про Одеську область за….рік”.
У краєзнавчому клубі “Зірки Одеси” проходять зустрічі з видатними одеситами.

Відділ популяризаторської та науково-дослідницької роботи «Музей української книги»

Відділ періодичних видань

У відділі читач може отримати найсучаснішу інформацію з різних галузей знань з 200 назв журналів та 35 найменувань газет українською та російською мовами.

Відділ персонального абонементу

Це єдиний відділ, де книги видаються читачам додому.
У книжковому фонді відділу – українська та світова художня література, твори сучасних авторів, книги популярного характеру з різних галузей знань.
До складу відділу входить сектор міжбібліотечного абонементу (МБА), який надає за запитами копії док

Відділ літератури з питань економіки і сільського господарства

У відділі читач може отримати літературу з питань техніки, сільського господарства, виробництва, галузевої економіки, комп’ютерних технологій.
Відділ здійснює інформаційне обслуговування виробничих колективів, установ міста та області. З цією метою щорічно видаються бібліографічні тематичні покажчики, проводяться Дні фахівця, Дні інформації. Ведеться “Зведений каталог сільськогосподарської літератури”.

Відділ юридичної літератури

Спеціалізований відділ, який здійснює бібліотечне забезпечення потреб в літературі правничого спрямування. Ресурсну базу відділу складають колекції нормативно-правових актів, видання Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, книги та періодичні видання.
Відділ співпрацює з місцевими юридичними закладами та громадськими організаціями.
Для надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим громадянам Головне управління Одеській області відкрив консультативний пункт у відділі юридичної літератури. Прийом громадян кожну першу п’ятницю місяця ведуть провідні спеціалісти управління юстиції. До складу відділу входить сектор Сектор інформаційно-бібліографічної діяльності з питань права.

Відділ літератури іноземними мовами

Відділ зберігає колекцію документів 50 мовами світу. Створює електронний каталог іноземної літератури та БД “Рідкісні і цінні іноземні видання в фондах ОУНБ”.
Для самостійного вивчення й вдосконалення іноземних мов до послуг читачів є значна кількість підручників й аудіокасет.
Підтримує дружні зв’язки з представниками національно-культурних товариств і консульств Одещини.
Видає покажчики літератури на мовах національних спільнот області.

Відділ мистецтв

У відділі читач може отримати книги, альбоми, журнали та газети, колекції грамплатівок, аудіо- та відео матеріалів з усіх видів мистецтва, у відділі зберігається найбільший в місті фонд нотних видань.
Діє “Театральна вітальня”. До складу відділу входить сектор нотних видань.

Відділ зберігання основного фонду

Фонд відділу налічує більш мільйона примірників документів з 1774 року, які можна отримати за замовленнями в галузевих читальних залах. При відділі працює сектор рідкісної і цінної книги, який створює електронну БД “Рідкісна і цінна книга ОУНБ”.

Науково-бібліографічний відділ

Надає допомогу читачам у виконанні складних запитів за допомогою фонду відділу, ядро якого становлять енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні покажчики з різних галузей знань, здійснює популяризацію бібліографічних знань.
Організує та координує бібліографічну діяльність Бібліотеки, проводить Дні бібліографії та Дні інформації.
Створює електронну систематичну картотеку статей, картотеку персоналій видатних діячів, тематичну картотеку поезій та сценаріїв.
Видає бібліографічні покажчики.

 

В структурі бібліотеки є відділи, які не обслуговують читачів, але забезпечують виробничі, технологічні процеси, що допомагають здійснювати свої функції відділам обслуговування:

 

Відділ формування і організації книжкових фондів

Основним призначенням відділу є формування фонду бібліотеки шляхом систематичного поповнення новими вітчизняними та зарубіжними документами з усіх галузей знань та різних носіях інформації.

 

Відділ обробки документів, організації каталогів та довідкової служби

Відділ займається систематизацією та бібліографічним описом документів, що надходять до бібліотеки.
Організовує і веде систему карткових та електронних каталогів. До складу відділу входить  сектор систематизації документів.

Сектор електронного каталогу та довідкової служби

Читач може отримати інформацію про наявність видань у фондах бібліотеки за допомогою головного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: алфавітного та систематичного каталогів, каталогу нових надходжень, каталогу періодичних видань, каталогу назв художніх творів, алфавітно-предметного каталогу, систематичної картотеки статей.
За допомогою чергового бібліографа-консультанта читач зможе вибрати і замовити потрібну інформацію, отримати фактографічну та тематичну довідки.

 

Науково-методичний відділ

Організує методичну, консультативну та практичну допомогу з питань розвитку бібліотечної справи та безперервної бібліотечної освіти, запроваджує інноваційний досвід в практику роботи бібліотек області.
Проводить регіональні і локальні бібліотекознавчі соціологічні дослідження для вивчення інформаційних потреб і запитів сучасного користувача, створює базу даних “Бібліотечна мережа Одеської області”.
Видає методико-бібліографічні і аналітичні посібники з актуальних теоретичних та практичних питань в бібліотечній галузі.

Відділ інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю

Відділ здійснює оперативне інформування громадськості шляхом надання інформації з періодичних видань та інтернет-ресурсів про нові надходження у фонд бібліотеки матеріалів із загальних питань культури, регіональної культурної політики, проблем національного в культурі, правових питань, економічних аспектів розвитку галузі, питань підготовки кадрів, міжнародного співробітництва в галузі культури, розвитку самодіяльної творчості, бібліотечної та музейної справи, охорони пам’яток історії та культури, релігії та релігієзнавства.

Відділ видає та розповсюджує інформаційні видання «Культурне життя Одещини на сторінках преси», «Хроніка культурного життя Одещини», «Театральна Одеса на сторінках преси», «Бібліотеки Одещини» та ін.

З метою встановлення комунікативних зв’язків з громадськістю відділ готує іміджеві матеріали для загальної реклами бібліотеки.

Відділ електронної бібліотечно-бібліографічної інформації

Організує створення електронних баз даних бібліотеки, наповнення бібліотечного сайту та профільних блогів.
Центр інформації з питань євроінтеграції. Регіональний тренінговий центр для бібліотекарів. Інтернет-центр для користувачів. До відділу входить редакційно-видавничий сектор.