Каталоги і картотеки

 

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім’я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Залежно від групування включеного матеріалу каталоги та картотеки  бібліотеки поділяються на абеткові та систематичні.

 

Каталоги

Абеткові каталоги

Картки абеткового каталогу розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці, в якому відділі знаходяться.

До послуг відвідувачів наступні абеткові каталоги: генеральний, читацький, хронологічний каталог місцевих видань, каталог нотних видань, каталог книг іноземними мовами.

Генеральний каталог

Відображає бібліографічні записи на весь книжковий фонд бібліотеки.

Хронологічний обсяг: з 1897 року.

Виконує функції службового.

Довідки читачеві видаються виключно через чергового бібліотекаря довідково-інформаційного відділу.

Організується і ведеться відділом обробки літератури та організації каталогів.

Розміщується в приміщенні відділу обробки літератури та організації каталогів.

Читацький каталог

Відображає бібліографічні записи на літературу, видану українською та російською мовами.

Хронологічний обсяг: з 1962 року.

Організується і ведеться відділом обробки літератури та організації каталогів. Розміщується в приміщенні довідково-інформаційного відділу.

Хронологічний каталог місцевих видань

Включає бібліографічні записи на документи українською і російською мовами виданими на території Одеської області.

Хронологічний обсяг: з 1700 року.

Організується і ведеться відділом краєзнавчої літератури і бібліографії.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу краєзнавчої літератури і бібліографії.

Каталог нотних видань

Включає бібліографічні записи на документи українською і російською мовами: вокальні твори, репертуарні збірники, клавіри і т.п.

Хронологічний обсяг: з 1950 року.

Організується і ведеться відділом мистецтв.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу мистецтв.

Каталог книг іноземними мовами

Включає бібліографічні записи на документи іноземними мовами в двох абеткових рядах: кирилиця і латиниця. До першого ряду відноситься  література болгарською, македонською, сербською графікою, до другого ряду – латинською графікою.

Хронологічний обсяг: з 1801 року.

Організується і ведеться відділом літератури іноземними мовами.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу літератури іноземними мовами.

 

Систематичні каталоги

Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань.

Кожна група має роздрібнений поділ на певні логічні частини.

Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися алфавітно-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним «ключем».

До послуг відвідувачів наступні систематичні каталоги: систематичний, зведений краєзнавчий каталог, каталог нотних видань, каталог книг іноземними мовами.

Систематичний каталог

Відображає бібліографічні записи на літературу, видану українською та російською мовами.

Хронологічний обсяг: з року.

Організується і ведеться відділом обробки літератури та організації каталогів.

Розміщується в приміщенні довідково-інформаційного відділу.

Зведений краєзнавчий каталог

Включає бібліографічні записи на видання про Одеську область українською і російською мовами та видані на території області.

Хронологічний обсяг: з 1946 року.

Організується і ведеться відділом краєзнавчої літератури і бібліографії.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу краєзнавчої літератури і бібліографії.

Каталог нотних видань

Включає бібліографічні записи на документи українською і російською мовами: вокальні твори, репертуарні збірники, клавіри і т.п.

Хронологічний обсяг з 1950 року.

Організується і ведеться відділом мистецтв.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу мистецтв.

Каталог книг іноземними мовами

Включає бібліографічні записи на документи іноземними мовами в двох абеткових рядах: кирилиця і латиниця. До першого ряду відноситься література болгарською, македонською, сербською графікою, до другого ряду – з латинською графікою.

Хронологічний обсяг: з 1801року.

Організується і ведеться відділом літератури іноземними мовами.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу відділом літератури іноземними мовами.

 

Картотеки

Систематична картотека статей (СКС) відображає бібліографічні записи на статті з періодичних і продовжуваних видань, виданих за останні три-п’ять років. В окремих випадках : мистецтво, художня література й літературознавство, хронологічна глибина описаних матеріалів може бути більшою.

Структура картотек подібна до структури систематичного каталогу. «Ключем» до СКС також є алфавітно-предметний покажчик.

Організується і ведеться галузевими відділами бібліотеки

Виконує функції читацької.

Розміщується в приміщенні довідково-інформаційного відділу

 

Систематична картотека нових надходжень

Відображає бібліографічні записи на нові надходження документів.

Хронологічний обсяг: оновлюється щоквартально.

Виконує функції читацького.

Організується і ведеться довідково-інформаційним відділом.

Розміщується в приміщенні довідково-інформаційного відділу.

 

Картотека назв художніх творів.

Призначення цієї картотеки – надати допомогу читачам в доборі художніх творів, якщо невідомий автор.

Зосереджені бібліографічні записи на назви художніх видань та публікації художніх творів в періодичних виданнях.

Хронологічний обсяг: з 1961 року.

Виконує функції читацького.

Організується і ведеться відділом обробки літератури та організації каталогів.

Розміщується в приміщенні довідково-інформаційного відділу.

Картотека назв п’єс для драматургічних театрів

Відображає бібліографічні записи на назви п’єс для драматургічних театрів.

Хронологічний обсяг: з 1950 року.

Організується і ведеться відділом мистецтв.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу мистецтв.

Картотека персоналій театральної драматургії

Відображає бібліографічні записи на персоналії для драматургічних театрів.

Хронологічний обсяг: з 1950 року.

Організується і ведеться відділом мистецтв.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу мистецтв.

Картотека назв вокальних творів

Відображає бібліографічні записи на назви вокальних творів.

Хронологічний обсяг: з 1950 року.

Організується і ведеться відділом мистецтв.

Виконує функції службового та читацького.

Розміщується в приміщені відділу мистецтв.

Картотека назв періодичних видань

Зосереджені бібліографічні записи про газети, журнали й продовжувані видання, які надходять до бібліотеки.

Хронологічний обсяг: з 1882 року.

Виконує функції читацького.

Організується і ведеться відділом формування фондів.

Розміщується в приміщенні довідково-інформаційного відділу.