Перелік праць 2021 року:

  • Література про Одеську область за 2018 рік: наук.-допоміжн. бібліогр. покажч. // Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, [від. краєзнавч. літ. і бібліографії ; підгот. Т.О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот. Т.С. Ступаченко ; комп’ют. набір Т.С. Ступаченко ; ред. Т.О. Андросова; відп. за вип. О.А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 285 с.
  • Література про Одеську область за 2019 рік [Текст] : наук.-допоміжн. бібліогр. покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліографії; [підгот. Т. О. Андросова; бібліогр. матеріали підгот. Т. С. Ступаченко; комп’ют. набір Т. С. Ступаченко; ред. Т. О. Андросова; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 216 c.
  • Знаменні і пам’ятні дати Одещини. 2022 рік [Текст] : календар / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка імені М. С. Грушевського, Від. краєзнав. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп’ют. набір К. Г. Черненко ; верстка, худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 36 с. ; 15х21. – 10 прим. : б. ц.
  • Служити історичній правді. Тарас Гончарук [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. В. Вукович, К. І. Сорокіна ; Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [наук. ред.: О. А. Бачинська ; ред. О. М. Ласкевич ; добірка матеріалу та авт. допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; авт. обклад. С. О. Савченко ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 212 с. – 15х21. – Текст укр., рос.

***

  • Нові надходження сільськогосподарської літератури за 2020 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва за 2020 р.] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва ; [підгот. Н. М. Бондарева ; комп’ют. набір Н. М. Бондарева ; верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 24 с.; 15х21. – 45 прим.: б. ц.
  • Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька. Сезони 2005-2020 років : 95-річчю театру присвячується [Текст] : бібліогр. покажч.-довідник / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [упоряд. Л. І. Федченко ; авт. передмови, післямови та іст. частини Л. І. Федченко ; авт. бібліогр. частини: Т. М. Шилова, О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; комп’ют. набір Т. М. Шилова ; ред. та авт. допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; верстка, дизайн, обклад. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 158 с. ; 15×21. – 10 прим.: б.ц.
  • Споживання овочів і фруктів – запорука здорового харчування : (до Міжнародного року овочів і фруктів) [Текст] : бібліогр. покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва : [підгот. М. С. Марченко ; комп’ют. набір М. С. Марченко ; ред. О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ., обкладинка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 28 с. ; 15×21. – 40 прим.: б. ц.