Перелік праць 2021 року:

Література про Одеську область за 2018 рік: наук.-допоміжн. бібліогр. покажч. // Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, [від. краєзнавч. літ. і бібліографії ; підгот. Т.О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот. Т.С. Ступаченко ; комп’ют. набір Т.С. Ступаченко ; ред. Т.О. Андросова; відп. за вип. О.А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 285 с.

***

Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька. Сезони 2005-2020 років : 95-річчю театру присвячується [Текст] : бібліогр. покажч.-довідник / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [упоряд. Л. І. Федченко ; авт. передмови, післямови та іст. частини Л. І. Федченко ; авт. бібліогр. частини: Т. М. Шилова, О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; комп’ют. набір Т. М. Шилова ; ред. та авт. допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; верстка, дизайн, обклад. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 158 с. ; 15×21. – 10 прим.: б.ц.