Цифрова бібліотека – електронна біблотека оцифрованих документів історико-культурних фондів Бібліотеки

 

Пілотний проект «Цифрова бібліотека» реалізується протягом 2016 – 2017 рр. з метою з’ясування критеріїв та принципів відбору та надання користувачам доступу до повних текстів документів з фонду бібліотеки.

Складовими частинами «Цифрової бібліотеки» є: «Історія бібліотеки», яка представляє документи від часу заснування бібліотеки при Товаристві взаємної допомоги прикажчиків-євреїв у 1875 році до сьогодення, та «Історія Одещини».

 

***

Бюлер, Г. Руководство к элементарному курсу санскритского языка [Текст] / Г. Бюлер ; пер. под ред. Ф. И. Щербатского. – Стокгольм : Типо-литогр. Акц. О-ва Хассе В. Гульберг, 1923. – 160 с.