Перелік праць 2016 року

  • Бібліотеки Одеської області в цифрах. Рік 2015: аналіт.-стат. зб. / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгод. Н.П. Маловік; комп’ют. набір Н.П. Маловік; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 18 с.
  • Бібліотечна газета : бібліотечний періодичний інформаційний електронний продукт : практич. поради / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібліотеч.-бібліогр. інф. ; [підгот. Ю. В. Коляденко ; комп’ют. набір Ю. В. Коляденко ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 28 с. ; 15х21 . – 45 прим. : б. ц. – (На допомогу бібліотекарям).
  • Возможности Фейсбук, о которых вы не знали… : экспресс-консультация / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. электрон. библиотеч.-библиогр. инф. ; [подгот. О. А. Булгакова ; комп. набор О. А. Булгакова ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2016. – 19 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц.
  • Книга і бібліотека в житті сім’ї : аналіт. довідка [за результатами  соціологічного  дослідження] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. : Н. П. Маловік, Н. В. Усатюк, О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 31 с. ; 15 х 21 . – 45 прим. : б. ц.
  • Методичне забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка  ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; відп. за вип. Т. М. Полянко] . – Одеса, 2016. – 27 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 8 (10)).
  • Про роботу бібліотек щодо роз’яснення і вивчення законів України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України в ХХ столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про увічнення перемоги у Другій світовій війні 1939 – 1945 років», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режимів 1917-1991 років» [Текст] : метод. поради / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини  Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; від. юрид. літ. ; [підгот. Ю. С. Амельченко, О. А. Нагорнюк ; комп’ют. набір Ю. С. Амельченко ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 11 с.
  • «Університет 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості навчальних послуг: аналіт. довідка / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібліотеч.-бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса , 2016. – 11 с. ; 15 х 21 . – 45 прим. : б. ц.