Перелік праць 2015 року

  • Бібліотеки Одеської області в цифрах. Рік 2014: аналіт.-стат. зб. /  Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгод. Н.П. Маловік; комп. набір Н.П. Маловік; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 18 с.
  • Методичне забезпечення бібліотечної діяльності  : інформ. список / Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп. набір Н. П. Маловік ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 12 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 6(8)).
  • Методичне забезпечення бібліотечної діяльності  : інформ. список / Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп. набір Н. П. Маловік ; верстка та редагув. О. М. Ласкевич ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 15 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 7(9)).
  • Нові технології дистанційного навчання. Вебінар  : експрес-консультація / Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інформ. ; наук.-метод. від. ; [підгот. О. А. Булгакова, Н. П. Маловік ; комп. набір О. А. Булгакова, Н. П. Маловік ; оформл. та редагув. О.М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 4 с.
  • Як створити пряму трансляцію на каналі YouTube : експрес-консультація / Упр. культури і туризму, нац. та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського” ; наук.-метод. від. ; від. електрон. бібліотеч.-бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса , 2015. – 6 с. – 15×21. – 40 прим. : б.ц. – (Метод. консультант).