Хроніка культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. та комп’ют. набір. О. Л. Попова ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2022. –

Вип. 7 (липень 2022). – 2022. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц.

Хронiка_кул_турного_життя_Одещини_Вип 7_2022