Хроніка культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами преси : квітень 2019 [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. –

Вип. 4 (квітень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц.

Хроніка культурного життя_вип. 4 (квітень 2019)