856 views
0 Comments

Прошу надати інформацію за темою «Європейські орієнтири сучасного театрального мистецтва України»

biblio Changed status to publish 02.09.2020

Шановна Любове Іванівно! Сподіваємось стане у нагоді наступне у розкритті теми «Європейські орієнтири сучасного театрального мистецтва України»:

 1. Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира [Текст] / А. А. Аникст. – М. : Искусство, 1965. – 328 с.
 2. Ботанова К. Ірина Вікирчак: 5 викликів і 5 бонусів «Креативної Європи» [Електронний ресурс]                                 / Катерина Ботанова, І. Вікирчак. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2016/07/12/215065/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 12.07.2016. – Дата звернення: 14.05.2020.
 3. Веселовська Г. І. Театральні перехрестя Києва: 1900-1910-х рр.: (Київ. Театр. модернізм) : монографія / Г. І. Веселовська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Гнозіс, 2007. – 328 с.
 4. Вілінська Я. У Ліоні започатковують масштабний театральний проект про Україну [Електронний ресурс] / Я. Вілінська. – Режим доступу: http://vidia.org/2016/52776. – Назва з екрану. – Дата публ.: 23.02.2016. – Дата звернення: 11.06.2020.
 5. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944: Долі митців / В. Гайдабура. – Київ : Факт, 2004. – 320 с.
 6. Гершкович А. А. По театрам социалистических стран. Путешествие второе: Венгрия и Румыния [Текст] / А. А. Гершкович. – М. : Знание, 1965. – 48 с.
 7. Глумова-Глухарева Э. И. Западный театр сегодня [Текст] : [очерки] / Э. И. Глумова-Глухарева. – М. : Искусство, 1966. – 184 с.
 8. Головня В. В. История античного театра [Текст] : [учеб. пособ. для высш. и сред. театр. учеб заведений, ин-тов культуры и хореогр. училищ]. – М. : «Искусство», 1972. – 399 с.
 9. Куріцин Б. Небезпечні гастролі [Електронний ресурс] : [як Київ. нац. театр рос. драми ім. Лесі Українки відкрив свій перший сезон у… Лондоні] / Борис Куріцин // День : сайт. – Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/nebezpechni-gastroli. – Назва з екрану. – Дата публ.: 07.10.2015. – Дата звернення: 27.04.2020.
 10. Образцова А. Г. Современная английская сцена. На рубеже 70-х годов [Текст] / А. Г. Образцова. – М. : Наука, 1977.
 11. Посудовський Н. І. Театри України і Радянська Армія / Н. І. Посудовський. – Київ : «Мистецтво», 1970. – 131 с.
 12. Революция театра : История Мюнхенского Художественного Театра [Текст] / Г. Фукс ; пер. с нем., предисл. авт. для рус. изд. – СПб. : Типо-Литогр. «Якорь» : Книгоизд-во «Грядущий день», 1911. – 287 с.
 13. Сенишин О. «Заньківчани» повернулися із гастролей Польщею [Електронний ресурс]                                                     / О. Сенишин // ZAXID.NET : сайт. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?zankivchani_povernulisya_iz_gastroley_polshheyu&objectId=1373295. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.11.2015. – Дата звернення: 14.05.2020.
 14. Театр за рубежом. [Текст] / Гос. науч.-исслед. ин-т театра, музыки и кинематографии ; [под ред.                                А. А. Гозенпуда и др.]. – Л. ; М. : Искусство, 1958. – Т. І : Театры стран народной демократии. – 1958. – 298 с.
biblio Answered question 02.09.2020
Перейти до вмісту