384 views
0 Comments

Запропонуйте будь ласка літературу про українське письменництво як шлях України в Європейський культурний простір.

biblio Answered question 09.02.2022

Шановна Тетяно Михайлівно!

На Ваш запит «Українське письменництво як шлях України в Європейський культурний простір» надсилаємо відповідь.

Сподіваємось, що підібрана література стане Вам у нагоді.

Список літератури:

 

 1. Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті [Текст] : наук. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ф-т романо-герм. філології, Каф. зарубіж. літ. ; [редкол.: В. І. Силантьєва, Н. В. Абабіна, О. А. Бежан та ін.] – Одеса : Астропринт, 2012. – 349 с.
 1. Вектори розвитку сучасного літературного процесу [Текст] : зб. наук. пр. : присвяч. пам’яті В.Г. Зінченка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ф-т романо-герм. філології ; Каф. зарубіж. літ. – 6-е вид. – Одеса : Астропринт, 2011. – 349 с.
 1. Астрахан Н. І. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання [Текст] : монографія / Наталія Іванівна Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 431 с.
 1. Автор і авторство у словесній творчості [Текст] : зб. наук. пр. : 40-річчю каф. літ. та компаративістики присвяч. / М-во освіти та науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; філол. ф-т ; [відп. ред. Н. М. Шляхова]. – Одеса : Поліграф, 2007. – 391 с.
 1. Проблеми сучасного літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Філол. ф-т ; [редкол. : Є. М. Червоноіваненко, Н. І. Бернадська, Д. Уліцька та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1977. – Вип. 20 / [відп. за вип.                              Є. М. Червоноіваненко]. – 2015. – 392 с.
 1. Письменники про письменництво [Текст] / [упоряд. : Ю. Ковбасенко, Л. Ковбасенко]  // Громад. наук.-метод. журн. : на допомогу вчителю зарубіж. літ. Вип. 2. – Київ, 2000. – Вип. 1. – 2000. – 128 с.
 1. Квасневська Д. Бібліотека як серце громади: як у Британії осучаснили бібліотеки [Електронний ресурс] / Діана Квасневська // Укр. правда : сайт. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2017/10/9/226877 – Назва з екрану. – Дата публ.: 09.10. 2017. – Дата звернення: 12.11.2020.
 1. Гончаров А. Україна стала почесним гостем найбільшого транскордонного літературного фестивалю Центральної Європи [Електронний ресурс] / Артур Гончаров // UNN : сайт. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1479323-ukrayina-stala-pochesnii-gostem-naybilshogo-transkordonnogo-literaturnogo-festivalyu-tsentralnoyi-yevropi. – Назва з екрану. – Дата публ.: 05.07.2015. – Дата звернення: 12.11.2020.
 1. Українські письменники вирушать у європейське турне [Електронний ресурс] // ЛітАкцент : сайт. – Режим доступу: http://litakcent.com/2015/06/05/ukrajinski-pysmennyky-vyrushat-u-jevropejske-turne. – Назва з екрану. – Дата публ.: 05.06.2015. – Дата звернення: 30.11.2020.
 1. Сліпченко К. 62 письменники протягом місяця читатимуть свої твори у Львові [Електронний ресурс] / Катерина Сліпченко // ZAXID.NET : сайт. – Режим доступу: https://zaxid.net/62_pismenniki_protyagom_misyatsya__chitatimut_svoyi_tvori_u_lvovi_n1354803. – Назва з екрану. – Дата публ.: 12.06.2015. – Дата звернення: 30.11.2020.
 1. Корнієнко Н. Молоді українські письменники здійснили Літературний тур до Польщі [Електронний ресурс] / Наталя Корнієнко // 5 канал : сайт. – Режим доступу: http://www.5.ua/kultura/molodi-ukrainski-pysmennyky-zdiisnyly-literaturnyi-tur-do-polshchi-61586.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.10.14. – Дата звернення: 30.11.2020.
biblio Answered question 09.02.2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Перейти до вмісту