399 views
0 Comments

Доброго дня! Потрібна література про сучасні книжкові ринки. Допоможіть будь ласка.

biblio Answered question 09.02.2022

Шановна п. Ніно! На Ваш запит «Сучасні книжкові ринки: світові тенденції» надсилаємо відповідь,

Звертайтесь!

Список літератури:

Кравченко Л. И. Экономический анализ в книжной торговле [Текст] / Леонид Иванович Кравченко, Н. Н. Букатый, Т. Л. Кравченко. – Минск : Беларусь, – 168 с.

Беклешов Д. В. Реклама книг сегодня [Текст] / Дмитрий Васильевич Беклешов. – М. : Книга, – 201 с.

Актуальные проблемы книговедения [Текст] : сб. науч. трудов. – М., – 124 с.

Цыбульский Р. Книжная торговля в современном обществе [Текст] / Радослав Цыбульский ; пер. с пол. М. В. Арапова. – М. : Книга, – 214 с.

Утков В. Г. Что нужно знать каждому о книжной торговле [Текст] / Виктор Григорьевич Утков. – М. : Книга, – 46 с.

Утков В. Г. Продавец – книга – покупатель [Текст] / Виктор Григорьевич Утков. – М. : Книга, – 6 с. – (Молодому книжнику).

Резников Б. Г. Работа продавца в книжном магазине [Текст] / Борис Григорьевич Резников. – 4-е изд., перераб. – М. : Книга, – 159 с.

Организация и технология книжной торговли [Текст] : учеб. для вузов по спец. “Книговедение и орг. кн. торговли” / Я. И. Арест, И. С. Васина, А. А. Говоров и др. ; [под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова]. – М. : Книга, – 352 с.

Книжная торговля: опыт, проблемы, исследования [Текст]. – М. : Книга, – Вып. 20 / [гл. ред. Ю. Н. Сапожников]. – 1988. – 160 с.

Сафронов Г. П. Справочник молодого продавца книжных товаров [Текст] / Георгий Павлович Сафронов, Вячеслав Иванович Галкин. – М. : Высш. шк, – 230 с.

Круглов В. 7 основних трендів світового книжкового ринку [Електронний ресурс]            / Віктор Круглов // LB.ua : сайт. – Режим доступу: https://rus.lb.ua/blog/victor_kruglov/440839_7_osnovnih_trendiv_svitovogo.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 10.2019 – Дата звернення: 20.10.2020.

Філь М. Світовий книжковий ринок [Електронний ресурс] / Марта Філь // Книжковий огляд : журнал. – № 11, 2002 – Режим доступу: http://www.web-standart.net/magaz.php?aid=5140. – Назва з екрану. – Дата звернення: 20.10.2020.

Десять тенденцій розвитку світового книжкового ринку в 2014 році [Електронний ресурс] // Друг читача : сайт. – Режим доступу: https://vsiknygy.net.ua/analyst/33651. – Назва з екрану. – Дата публ.: 01.2014. – Дата звернення: 18.12.2020.

Актуальні проблеми ринку книжкової продукції в Україні в контексті завдань гуманітарної політики [Електронний ресурс] / Михайлова О. Ю. // Нац. ін-т стратег. дослідж. (НІСД) : сайт. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/aktualni-problemi-rinku-knizhkovoi-produkcii-v-ukraini-v. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.05.2019. – Дата звернення: 08.12.2020.

Співаковський О. Реформі сфери захисту авторського права та суміжних прав бути? [Електронний ресурс] / Олександр Співаковський // Голос України : сайт. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/314665. – Назва з екрану. – Дата публ.: 13.03.2019. – Дата звернення: 08.12.2020.

Корнієнко Н. У Держстаті назвали регіони з найбільшою кількістю книжкових магазинів [Електронний ресурс] / Наталя Корнієнко ; інфографіка: Олена Бачинська // Читомо : сайт. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilki. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.08.2018. – Дата звернення: 09.12.2020.

Аргірова Г. Війна і книговидання: як змінюється книжковий ринок України [Електронний ресурс] / Ганна Аргірова // Читомо : сайт. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/vijna-i-knyhovydannia-iak-zminiuietsia-knyzhkovy. – Назва з екрану. – Дата публ.: 09.10.2018. – Дата звернення: 09.12.2020.

biblio Answered question 09.02.2022
Перейти до вмісту