1.05K views
0 Comments

Які нові моделі управління в музейній галузі України? Можна запропонувати літературу?

biblio Answered question 02.09.2020

Шановна Світлано Олександрівно! Надаємо Вам добірку літератури, що стане в нагоді для відповіді на питання «Які є нові моделі управління в музейній галузі України? Можна запропонувати літературу?»:

  1. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры [Текст]  / Т. П. Калугина. – СПб. : Петроролис, 2008. – 244 с.
  2. Лобода П. Г. История народного музея [Текст]: [автобиогр. кн.-альб.] / П. Г. Лобода ; Одес. музей нумизматики ; [науч. ред. С. Б. Охотников]. – Одесса : КП ОГТ, 2014. – 296 с.
  3. Музей: менеджмент і освітня діяльність [Текст] / [пер. з нідерланд. М. Ковальчук ; упоряд.: Г. Аартс, З. Мазурик]. – Л. : Літопис, 2009. – 224 с.
  4. Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1925-2003) [Текст] / Віра Владленівна Солодова ; М-во культури і туризму України ; Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. іст.-краєзнав. музей. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с.
  5. Степанова О. Є. В музеях світу [Текст] / Олена Євгеніївна Степанова. – Київ : Артанія Нова, 2004. – 72 с.
  6. Україна: Скарби музеїв і заповідників [Текст] : путівник / М-во культури і мистец. України ; Держ. ком. України по туризму ; [упоряд. А. В’ялець, О. Кагарлицький, С. Коротич та ін.]. – Київ : Чорлі, 1997. – 207 с.
  7. Юренева Т. Ю. Музееведение [Текст] : учеб. для вузов / Тамара Юрьевна Юренева. – М. : Акад. Проект, 2003. – 560 с.
biblio Changed status to publish 02.09.2020
Перейти до вмісту