375 views
0 Comments

Яка література є в бібліотеці з теми “Мова театральних вистав в Україні : національна ідентифікація”?

biblio Answered question 09.02.2022

Шановна Любове Іванівно!

На Ваш запит «Мова театральних вистав в Україні : національна ідентифікація» надсилаємо відповідь.

Список літератури

 

 1. Одеський український академічний музично-драматичний театр ім. В. Василько: Театральні сезони 1993-2005 рр. [Текст] : Бібліогр. посіб. : 80-річчю театру присвяч. / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського; Від інформації з питань культури та мистецтва ; [уклад.: Г. Д. Северина, Л. Федченко ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2005. – 52 с.
 1. Корифеї Українського театру а одеській пресі [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; [упоряд. О. Г. Нуньєс]. – Одеса, 2011. – 279 с.
 1. Курбас Л. Філософія театру [Текст] / Лесь Курбас ; [упоряд. М. Лабінський]. – Київ : Вид-во Соломії Павличенко Основи, 2001. – 917 с.
 1. Брехт Б. Про мистецтво театру [Текст] : зб. / [упоряд., вступ. ст., прим. і пер. О. С. Чиркова]. – Київ : Мистецтво, 1977. – 362 с.
 1. Бурлуцький А. В. Українське сценічне мовлення в драматичному театрі – від джерел до сьогодення [Текст] : монографія / Андрій Володимирович Бурлуцький ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216 с.
 1. Наконечна О. В. Основи сценічного мовлення [Тескт] : навч. посіб. / Оксана Василівна Наконечна; М-во освіти і науки України. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О: Астропринт, 2010. – 133 с.
 1. Калашников В. П. Техніка мовлення [Текст] : посіб.-хрестоматія для вузів / Володимир Павлович Калашников ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. “Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. – Луганськ, 2011. – 152 с.
 1. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХІХ века. Франция. Англия. Италия. США : хрестоматия [Текст] : учеб. пособие для вузов / Лев Иосифович Гительман. – СПб. : СПбГУП, – 408 с.
 1. Бруссер А. М. Сценическая речь [Текст] : Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов / Анна Марковна Бруссер. – М. : ВЦХТ, 2008. – 112 с. – (Я вхожу в мир искусств : репертуар.-метод. б-чка ; вып. 8).
 1. Жестова мова у театрі: “тіньовий” переклад [Електронний ресурс] // Універсальний дизайн : сайт. – Режим доступу: https://ud.org.ua/statti/328-zhestova-mova-u-teatri-tinovij-pereklad. – Назва з екрану. – Дата публ.: 02.09.2016. – Дата звернення: 10.12.2020.
 1. Кривенко Л. Про традиції виконання опер [Електронний ресурс] / Людмила Кривенко // День : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/pro-tradiciyi-vikonannya-oper. – Назва з екрану. – Дата публ.: 13.01.2019. – Дата звернення: 10.12.2020.
 1. Воронкевич М. Українська мова в оперних постановках: за і проти [Електронний ресурс] / Марія Воронкевич, Людмила Бурда, Тетяна Павлів // Музика : укр. Інтернет-журн. / Olga Golynska. – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/ukrains-ka-mova-v-opernykh-postanovkakh-za-i-proty. – Назва з екрану. – Дата публ.: 16.11.2019. – Дата звернення: 10.12.2020.
 1. Стріха М. Українськомовна опера. Чи можливе повернення? [Електронний ресурс] / Максим Стріха //ZN.ua : сайт. – Режим доступу: https://dt.ua/ART/ukrayinskomovna-opera-chi-mozhlive-povernennya-302159_.html – Назва з екрану. – Дата публ.: 08.02.2019. – Дата звернення: 10.12.2020.
 1. Українські діячі та науковці просять Мінкульт повернути українську мову в оперні театри [Електронний ресурс] // Україна молода : газета. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/140475. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.11.2019. – Дата звернення: 10.12.2020.
 1. Українці звернулися до Бородянського з приводу мови опери [Електронний ресурс] / фот. Миколи Тимченка // День : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/281119-ukrayinci-zvernulysya-do-borodyanskogo-z-pryvodu-movy-opery. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.11.2019. – Дата звернення: 10.12.2019.
 1. Стріха М. «Якби в опері співали українською, я б до неї ходив би» [Електронний ресурс]  / Максим Стріха // Укр. правда : сайт. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/10/15/238537. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.10.2019. – Дата звернення: 10.12.2020.
biblio Answered question 09.02.2022
Перейти до вмісту