Ім’я Поля Верлена є знаковим не лише у французькій, а й у світовій літературі. Він був і залишається неперевершеним Майстром поезії, одним із найвидатніших поетів Франції за всю її історію і водночас одним із фундаторів символізму у світовій поезії. Інтерес до творчості Верлена не згасає дотепер, його твори перекладено багатьма мовами світу.

Верлен написав близько тисячі віршів, і в кращих з них постає видатний ліричний поет, майстер пейзажу, який фіксує не лише найтонші нюанси своїх настроїв , а й відтінки кольорів, звуків. Імпресіоністські пейзажі його віршів були по суті пейзажами душі поета.

Творче кредо поета –«Музики передусім». Вимога музикальності є основою імпресіоністської поетики і визначальною рисою Верленовської лірики.

Геніальність Верлена полягає в тому, що йому було дано відчути і побачити світ зовсім по-новому, так, як його ніхто не бачив до нього. Ця властивість закорінена у психіці Верлена, «вічної дитини», і саме таке дитяче безпосереднє сприйняття світу – це те, чим поет збагатив скарбницю світової поезії.

Поля Верлена перекладають в Україні від 90-х років ХІХ ст. Українські переклади поезій Верлена належать П.Грабовському, В.Щурату, М.Вороному, І.Франко, П.Тичині, М.Драй-Хмарі, П.Филиповичу, Ю.Клену, М.Оресту, М.Рильському, Б.Тену, Г.Кочуру, М.Лукашу, І.Світличному, М.Терещенку, М.Москаленко, С.Гординському, О.Зуєвському.

Загалом велика кількість українських перекладів Верленових поезій засвідчує неабиякий інтерес нашої читацької аудиторії до творчості класика французької й світової літератури. Його й нині перекладають в Україні. Серед сучасних перекладачів до цієї праці долучилися А.Содомора, В.Ткаченко та ін.

Запрошуємо до відділу літератури іноземними мовами ОУНБ ім. М. Грушевського ознайомитись із книжково-ілюстративною виставкою «Романси без слів Поля Верлена», оформлену до 170-річного ювілею французького поета.

Виставка діє до з 30 березня по 10 квітня 2019 року.