Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька. Сезони 2005-2020 років : 95-річчю театру присвячується [Текст] : бібліогр. покажч.-довідник / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка                                                              ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [упоряд. Л. І. Федченко ; авт. передмови, післямови та іст. частини Л. І. Федченко ; авт. бібліогр. частини: Т. М. Шилова, О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; комп’ют. набір Т. М. Шилова ; ред. та авт. допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; верстка, дизайн, обклад. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 158 с. ; 15×21. – 10 прим.: б.ц.

Український театр. Сезони 2005-2020