Нові надходження сільськогосподарської літератури за 2020 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2020 р.] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва ; [підгот. Н. М. Бондарева ; комп’ют. набір Н. М. Бондарева ; верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 24 с.; 15х21. – 45 прим.: б. ц.

Нові надходження с-х літератури за 2020 р