Нові находження сільськогосподарської літературі за 2019 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2019 р.] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 20 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.

 

 

 

 

 

Нові надходження с.-г. літератури_2019