Нові надходження сільськогосподарської літератури за 2021 рік [Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва ; [підгот. М. С. Марченко ; комп’ют. набір М. С. Марченко ; ред. О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 16 с.; 15х21. – 45 прим.: б. ц.

Нові надходження сільськогосподарської літератури за 2021 рік