Шановні читачі!

Пропонуємо ознайомиться з деякими журналами, які надійшли до відділу періодичних видань у лютому 2021 року.

 

Офтальмологический журнал. 2020. № 6.

Науково-практичний журнал для офтальмологів Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України, в якому розглядаються питання клінічної офтальмології, публікують експериментальні дослідження, розглядають різні випадки з практики.

 

 

 

 

 

 

Досягнення біології та медицини. 2019. № 2.

Видавцем журналу є Одеський національний медичний університет. У ноьму можна ознайомитися з проблемними статтями з нових медико-біологічних технологій; оригінальними дослідженнями – результатами пріоритетних робіт, що вносять суттєвий вклад у розвиток медицини та біології; статтями з фундаментальних проблем медицини та біології; проблемами доказової, трансляційної та персоналізованої медицини.

 

 

 

 

 

Мікробіологія і біотехнологія. 2020. № 3.

Видавцем журналу є Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. У ньому висвітлюються результати наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії), еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми та віруси. Тематична спрямованість статей, що публікуються в журналах: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення нових штамів мікроорганізмів, антимікробні засоби, мікробні технології в сільському господарстві, мікробні технології у харчовій промисловості, захист та оздоровлення навколишнього середовища, отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо.

 

 

 

 

Демографія та соціальна економіка. 2020. № 3.

У цьому номері викладено основні результати наукової розвідки довготривалих змін чисельності населення України та компонентів її формування у глибокій історичній ретроспективі. Мета наступної розробки полягала в поглибленому комплексному аналізі сучасних характеристик демографічного старіння в місті Києві, встановленні його відмітних рис та специфіки зумовлюваних цим процесом викликів. Досліджено особливості народжуваності та шлюбності у столицях східноєвропейських країн, для аналізу використано дані за 2009-2018 роки. Одна із статтей присвячена проблемам розвитку сучасних китайських мегаполісів. Висвітлено найкращі зразки інноваційних практик соціальної роботи з вразливими групами в Україні й аналіз можливостей подальшого застосування. Визначено залежність якості життя від споживання первинних енергетичних ресурсів у різних національних економіках.

 

 

 

Український історичний журнал. 2020. № 5.

У новому номері журналу розглядаються конвенціональні знакові системи кодексу вбрання провідних верств давньоруського суспільства в нерозривній єдності зі сферою їхньої діяльності й поведінки. Висвітлюються епідемічні ситуації в «українських губерніях» Російської імперії із кінця XVIII до початку XX ст. та засоби подолання пошестей. Досліджується хутірська філософія П. Куліша та розкривається сутність ідеології центрально-східноєвропейського аграризму. Дізнаємося про дослідження кордонів та пограничного простору в сучасному світі. Аналізується концепт «відсталість», процес його ресемантизації у контексті сучасної глобальної історії. Розповідається про життя й діяльність єпископа Веніаміна (Сахновського).

 

 

 

 

Вісник Пенсійного фонду України. 2020. № 12.

Пенсійний фонд України цьогоріч святкує своє 30-ліття. Створений у грудні 1990-го, він почав працювати раніше, ніж Україна отримала незалежність. За ці історичні роки відомство пройшло нелегкий шлях, багато чого змінилося: закони, підходи, методики, технології, кадри. Крок за кроком Пенсійному фонду вдалося подолати тисячі перешкод і перевести українську пенсійну систему із застарілих радянських рейок на сучасні страхові. У журналі можна ознайомитися зі спогадами про роботу Пенсійного фонду протягом цих років. А також розповідається про працівників фонду, які віддали пенсійній справі десятиліття, більшу частину свого життя; у кожній області є свої герої, ветерани пенсійної служби, справжні моральні та фахові авторитети. Також можна ознайомитися з експонатами Музею історії Пенсійного фонду України.

 

 

 

Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 10.

У черговому номері журналу здійснено теоретичний аналіз різних підходів до формування моделі поведінки споживача екологічних товарів та послуг. На основі результатів дослідження зроблена оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на формування та розвиток логістичних систем аптечних підприємств. Розглянуто особливості формування бізнес-моделі торговельного підприємства на основі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення. Досліджено іноземний досвід фінансового забезпечення громадян на випадок безробіття. Розглянуто систему оцінки ефективності діяльності підприємства, починаючи з планування та вироблення стратегії. Запропоновано стратегічні орієнтири сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку, що охоплюють ключові сфери соціально-економічного життя сільських територій.

 

 

 

Економіка України. 2020. № 12.

У цьому номері журналу розглянуто рамкові основи розвитку транспортних підприємств України та головні пріоритети транспортної політики Європейського Союзу. Виокремлено ключові переваги й ризики використання регулятивних (Reg Tech) і наглядових (Sup Tech) технологій на фінансовому ринку. Обґрунтовано доцільність стратегування розвитку податкової системи України на основі оцінки її функціональної спроможності. Розглянуто основні джерела і практики розвитку соціального капіталу спроможних територіальних громад в Україні в умовах їх об’єднання та пошуку шляхів забезпечення самодостатності й самоорганізації.

 

 

 

 

Фінансовий контроль. 2020. № 10.

У статті «Від результатів аудиту до вироку суду» повідомляється, як ефективний державний фінансовий контроль, що унеможливлює тінізацію економіки, корупцію та шахрайство з бюджетними коштами , досягається лише за плідної співпраці з правоохоронними органами. Стаття «Лікування без податків» – про умови звільнення від оподаткування  лікарських засобів та медичних виробів, які закуплюються під час пандемії COVID-19. У статті «Контроль попередньої оплати на будівництві» надано рекомендації аудиторам при здійсненні контролю попередньої оплати бюджетними коштами за товари, роботи і послуги на будівництві.

 

 

 

 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. 2020. № 6.

У номері викладено результати дослідження міжнародних стратегічних альянсів як форми співпраці компаній в ІТ-сфері та можливості включення українських компаній у ці відносини. Розкрито потенціал впливу стратегій «м’якої сили» на посилення позицій держав у глобальному торговельно-економічному суперництві. Оприлюднено результати порівняльного аналізу розвитку туризму в умовах світової пандемії COVID-19, узагальнено запропоновані урядом програми виходу з кризової ситуації та розроблення дієвих механізмів відновлення функціонування вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності після карантину. Розкрито особливості розвитку міжнародних фінансів під впливом загальних і специфічних чинників національного та загальносвітового розвитку. Досліджено тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України товарами в умовах пандемії COVID-19.

 

 

 

Дивослово. 2020. № 12.

У новому номері журналу розглядається питання впливу «прихованого навчального плану у школі» на вкорінення дискримінаційних практик і стереотипів у суспільстві. Представлено бінарний урок з української літератури та обслуговуючої праці у 8 класі. Узагальнюється вивчене про життєтворчість Івана Котляревського та дієприслівник. У розділі «Слово пам’яті» маємо можливість познайомитися з вкладом Валентини Адольфівни Прокопенко у збиранні та вивченні говірок української мови. Проведено аналітичний огляд життєвого і творчого шляху М. Старицького. Розповідається про лірику Ігоря Калинця та розвиток підприємливості учнів на уроках вивчення трагікомедії Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч».

 

 

 

 

Вивчаємо Українську мову та літературу. 2020. № 34-36.

У статті «Іван Малкович «З янголом на плечі», «З нічних молитов». Глибокі роздуми над проблемами української мови, національної культури. 8 клас» триває ознайомлення учнів  із творчістю   українських поетів, розвиваються навички аналізу поетичного тексту та формується естетичний смак, уміння відчувати й бачити красу художнього світу, сприяти формуванню самостверджуючої життєвої позиції. Стаття «Історичний роман «Диво» П. Загребельного» (урок – дослідження) має мету виховувати патріотизм, повагу до історичного минулого, до звичаїв і традицій українського народу, творчості П. Загребельного, прищеплювати інтерес до  наслідків власної праці.     

 

 

 

Дзвін. 2020. № 9.

У новому номері часопису насолоджуємося поезією Ірини Мельник-Мостепан, Лілії Бомко та Ольги Мацо. Розділ «Літературний дебют» знайомить читачів із повістю «Спіраль» Юлії Леонтій, володарки другої премії і спеціальної відзнаки часопису «Дзвін» Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року «Крилатий Лев» 2020. Публікуються вірші Василя Чубика, Олега Гнатюка, Інни Руснак. У розділі «За столом новеліста» маємо можливість познайомитися з творами Андрія Омельницького, Анатолія Танцюри, Вадима Гріна. Дізнаємося про нове звучання сакрального малярства Ольги Кравченко, художниці, іконописиці, реставраторки.

 

 

 

 

Київ. 2020. № 11-12. 

У новому номері журналу друкується закінчення роману-хроніки Сергія Грабара «Святополк II Ізяславович», двадцять років із життя Києва кінця ХI – початку ХII століть. Знайомимося з невеличкою історією Валерія Гужви «Переміна декорацій». Насолоджуємося поезією Юлії Мусаковської, Миколи Боровка, Анатолія Ненцінського. Публікується продовження «Щоденника» українського письменника-шістдесятника Івана Чендея. Українська письменниця, заслужена діячка мистецтв України Софія Майданська познайомить читачів з лібрето до балету «Квіти Катерини». Дізнаємося про життя і діяльність митрополита Андрія Шептицького на тлі його епохи.

 

 

 

 

Наука і суспільство. 2020. № 3-4.

У статті «Міжетнічна злагода – запорука розвитку українського суспільства» Валентина Борисенко (доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України) міркує  на тему  міжетнічної злагоди, ідея якої у толерантному  ставленні  до людей незалежно від раси і національності, до різних культур, що має домінанту у новій моделі науки, освіти та концепціях державотворення. Дуже важливо, пише Валентина щоб різні етнічні групи в Україні при збереженні своєї самобутності розуміли необхідність відродження культури української нації, засвоєння усіма суб’єктами держави державної мови, збереження національної ідентичності, без якої існування держави неможливе.

 

 

 

Вісник НАН України. 2020. № 12.

Новий номер журналу знайомить читачів з лауреатами Нобелівської премії в різних галузях науки. Розповідається про відкриття вірусу гепатиту С, дослідження, які дали людству неоціненну користь, дозволивши розробити ефективні методи діагностики та заходи з профілактики і лікування цієї інфекції. Дізнаємося про відкриття, з якого випливає, що утворення чорної діри є певним передбаченням загальної теорії відносності, та про відкриття надмасивного компактного об’єкта в центрі нашої Галактики. Представлено концепцію Державної цільової науково-технічної програми комплексних досліджень клімату України до 2030 року. Описано введення в дію радіотелескопа сантиметрового діапазону РТ-32, що відкриває нові можливості для міжнародної наукової співпраці в галузі радіоастрономії.

 

 

Безпека життєдіяльності. 2020. № 12.

У цьому номері  ви, як завжди,  знайдете статті  з основ здоров’я, психологічної  безпеки , пожежної  безпеки, цивільного захисту, першої медичної допомоги та корисні поради .Із  статті «Профілактика вірусних захворювань у холодний період» ви дізнаєтесь як уникати контактів із хворими, профілактику, правильне використання маски під час осінньо-зимового періоду (крім COVID існують інші респіраторно – вірусні інфекції). У статті «Подбайте про безпеку дітей під час зимових канікул» розповідається про вимоги безпеки життєдіяльності учнів та студентів під час зимових канікул.

 

 

 

 

Новое время. 2020. № 48.

Що чекає на бізнес і коли країна повернеться до звичного життя – про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході онлайн-бесіди «НВ Україна і світ в 2021», інтерв’ю читайте у статті «От первого лица». У статті «Прививки жизни» Ганс Клюге, директор Європейського бюро ВООЗ, однієї з найвпливовіших організацій світу, прогнозує кінець пандемії, пояснює, яких мутацій COVID-19 варто побоюватися, і відповідає на питання, яку вакцину воліє  особисто він. У статті “Лечебное дело” Костянтин Єфименко, голова фармацевтичної компанії Біофарма, розповідає про медпрепарати власного виробництва, якими вже лікують COVID-19, та про нові розробки його компанії в альянсі з десятьма іноземними концернами. У статті “Разговор с классиком” зірка світового кіно Вуді Аллен відверто розмірковує про власні фільми, згадує один з найприємніших моментів свого життя і на прикладах пояснює, що означає добре або погано пожартувати.