Шановні користувачі!

Пропонуємо ознайомитись з деякими журналами, які надійшли до відділу періодичних видань.

Мікробіологія і біотехнологія. 2020. № 1.

Видавцем журналу є Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. У ньому висвітлюються результати наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії), еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми та віруси. Тематична спрямованість статтей, що публікуються в журналах: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення нових штамів мікроогранізмів, антимікробні засоби, мікробні технології в сільському господарстві, мікробні технології у харчовій промисловості, захист та оздоровлення навколишнього середовища, отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо.

 

 

 

 

Вісник Пенсійного фонду України. 2020. № 3.

У цьому номері: результати роботи Пенсійного фонду України у 2019 році; короткий огляд нормативних актів, що були прийняті у лютому, березні 2020 року; правова позиція Верховного Суду України щодо застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації»; про перспективи запровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні та іноземний досвід функціонування обов’язкових накопичувальних систем; про зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В»; рекомендації щодо запровадження запобіжних заходів розповсюдженню COVID-19 на робочих місцях; про особливості та правила вживання компліментів на роботі; та інша статистична інформація.

 

 

 

 

Економіка України. 2020. № 3.

У цьому номері кілька статей присвячено впливу країн G 7 на розвиток світової економіки,  дослідження фінансово-економічного стану  країн G7, виявлення механізмів та інструментів валютно-фінансової політики цих країн для стабілізації економічного становища і подальшого зростання, а також визначення впливу цих процесів на українську фінансово-економічну систему. У статті «» пропонується авторське бачення вирішення проблеми збалансованого рівня використання земель лісогосподарського призначення в системі інституціональних зв’язків суспільно-економічного розвитку з урахуванням євроінтегративних процесів. У розділі «Соціальні проблеми в практиці управління» з’ясовано причини та наслідки поширення міграційних настроїв в інтелектуальному середовищі України , запропоновано механізм  стримування еміграції вчених.

 

 

 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 2.

У рубриці «Глобальна економіка» можна прочитати про трансформацію світового туристичного ринку після пандемії, досліджено генезис світового економічного порядку, проаналізовано сучасні тенденції формування та реалізації фармацевтичної промисловості Франції. У рубриці «Фінанси та інвестиції» досліджено практику впровадження Директиви 2013/34/ЄС в європейських країнах і Україні для підвищення довіри громадськості до фінансової звітності, охарактеризовано бізнес-моделі інвестування в агропродовольчі системи. У рубриці «Міжнародна торгівля» англійською мовою можна ознайомитися з основними тенденціями і ключовими елементами розвитку luxury-сервісу на світовому ринку готельних послуг та прочитати дослідження впливу девальвації валюти України на експорт до ЄС у рамках ПВЗВТ.

 

 

 

Економіка і прогнозування. 2020. № 1.

В наступному номері журналу викладено науково-прикладне обґрунтування конструкту та аргументацію компонент нової ментальної моделі праці та зайнятості «Праця 4.0» як соціально-трудової реальності початку ХХІ століття. Досліджено причини суттєвої різниці в динаміці ВВП України  в 2000-2008 рр. та упродовж останнього десятиліття. Розкрито вплив іноземного капіталу на економічні процеси, що відбувалися в Україні упродовж 2000-2019 рр. Оцінено ефективність протидії зловживанням на фондовому ринку України. Розглядаються наростаючі тенденції інституціоналізації сфери світової електронної торгівлі. Досліджено вплив агрокорпорацій України на стан торговельного балансу держави. Обґрунтовано висновок про те, що концепція інклюзивного розвитку викристалізувалася у процесі еволюціонування концепції сталого розвитку, а остання для цивілізаційного розвитку у ХХІ ст. залишається домінантною.

 

 

 

Регіональна економіка. 2019. № 4.

У цьому номері розглядаються ідеологічні засади ексклюзивності розбудови Національної Держави України. Проаналізовано тенденції розвитку світової економіки та її вплив на структурно-якісні зміни регіональних кластерних систем. Досліджено особливості інклюзивного зростання регіональної економіки України, а також можливості його досягнення у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. Охарактеризовано сутність державної регіональної політики в частині зміцнення конкурентоспроможності та економічної безпеки в умовах децентралізації. Досліджено та проаналізовано тенденції попиту на туристичні послуги у 2018 р. за рівнем доходів і витрат населення із застосуванням економетричної моделі Торнквіста. Досліджено перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні та їх фінансове забезпечення. Висвітлено процеси проведення реформи адміністративно-територіального устрою в Україні, виявлено її здобутки та проблеми. Та багато іншої корисної інформації.

 

 

Вісник Національної академії наук України. 2020. № 3.

У журналі можна прочитати про деякі маловідомі суспільно-політичні орієнтири великого природознавця, філософа і мислителя Володимира Івановича Вернадського, що характеризують багатовимірність його неординарної особистості. Про виконання цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій». Можна ознайомитися з результатами доповіді щодо подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення наукової сфери та вдосконалення структури управління в НАН України. Дізнатися про історію відкриття, бурхливий розвиток і подальші перспективи застосування нового потужного інструменту для редагування геному – CRISPR/Cas9; ніколи раніше людство не мало настільки точного знаряддя для маніпуліції генами, і це відкриває широкі можливості для профілактики та лікування багатьох захворювань. Розглянуто питання внормування та кодифікації нової української літературної мови, становлення орфографічної системи української мови у ХХ – на початку ХХІ ст., стисло окремлено правописні реформи української мови.

 

Олімпійська орена. 2020. № 3.

Ухвалено нову дату проведення ХХХІІ олімпіади: турнір проводитиметься з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Як в режимі самоізоляції наші атлети зберігають спортивну форму. Розповідь про XIV Всеукраїнську урочисту церемонію «Герої спортивного року», що пройшла на початку березня в столичному Театру оперети. Добірка статей до 85-річчя фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» в яких розповідається про історію, проблеми, здобутки і плани товариства.

 

 

 

 

Мир туризма. 2020. № 1.

У цьому номері розповідається, якими були найпоширеніші туристичні напрямки в 2019 році, і наскільки зросла кількість туристів за даними Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO). Лідером за кількістю  туристів, як і раніше, залишається Європа.  Довгоочікуване відкриття найбільшого археологічного музею в Єгипті  – Grand Egyptian Museum (GEM) заплановано на кінець 2020- го, що стане  найгучнішою світовою подією року – про це в статті «Все, что известно о новом Большом Египетском музее». Найбільша країна  Південної Америки – це не тільки запальні танці та яскраві карнавали. Тут на туриста чекають кілометрові пляжі, гучні водоспади, колоритні райони і унікальна фауна. Про головні місця must-see  Бразилії розповідає експерт з подорожей bodotravel Євгенія Ушакова в статті «Зачем лететь в Бразилию». 

 

 

Вивчаємо українську мову та літературу. 2020. № 7-9.

У новому номері журналу розповідається про оновлення та організацію роботи в проведенні шкільних занять, з метою засвоєння знань. Дізнаємося про Тараса Шевченка, основоположника нової української мови на живомовній народній основі, який став загальновизнаним символом України. Дослідивши художнє втілення національної ідеї у творчості Т. Шевченка було з’ясовано, що основними мотивами й ідеями поетичного доробку митця стали протест проти соціальної, національної, релігійної несвободи – бунт проти «цілого світоустрою». Знайомимося з узагальненням й систематизацією вивченого  за рік, дізнаємося про літературні норми української мови, вивчаємо форми дієслова. Занурюємося в опис життєвого шляху Івана Карпенко-Карого, розглядаємо сатиричну комедію Миколи Куліша «Мина Мазайло». На основі фактичного матеріалу, спогадів, творів, розглядаємо творчість Ліни Костенко та екзистенційні мотиви роману Сергія Жадана «Інтернат».

 

 

Вивчаємо українську мову та літературу. 2020. № 10-12.

В науково-методичному журналі можна ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями в умовах упровадження концепції нової української школи. З конспектами уроків за творчістю Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Григіра Тютюнника. У рубриці «Дидактична скринька» можна прочитати матеріали до вивчення поеми «Гамалія» Т. Г. Шевченка та дослідницькі завдання із морфології на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко. Сценарії до шкільного свята до Великодня. Про книгу Сергія Жадана «Месопотамія» в контексті української сучасної літератури.

 

 

 

Дивослово. 2020. № 3.

У цьому номері можна ознайомитися з принципами бінарності й технологіями змішаного навчання для розвитку самоосвітньої діяльності учнів. Значна частина журналу присвячена вивченню творчості Т. Г. Шевченка: це STREAM-квест: пізнаємо Шевченка для 5 класу; рольова гра на уроці української літератури за творчістю Тараса Шевченка для 9 класу; родоцентричні первні поетичного світу Тараса Шевченка у вірші «У тієї Катерини хата на помості…»; крилаті вислови Т. Шевченка, які вільно побутують у художньо-публіцистичному та живому мовленні; лінгвопоетичні виміри рідного слова у творчості Тараса Шевченка. Розглянуто проблему рецепції Шевченка у ХІХ ст. на підставі щоденників двох найвпливовіших представників покоління «семидесятників» із середовища української інтелігенції Наддніпрянщини – Олександра Лотоцького і Сергія Єфремова. Проаналізовано історичні романи Юрія Косача «Рубікон Хмельницького», «День гніву», «Володарка Понтиди», « Чортівська скеля» та ін.; подано сторінки життєпису письменника в контексті його творчості. Поставлено питання про вплив Псалтиря на українську літературу, досліджуються переспіви і переклади Першого псалма з Книги псалмів Давида українською мовою.

 

Слово і Час. 2020. № 1.

У наступному номері журналу розглядається трилогія «Ost» Уласа Самчука. Проаналізовано поетику й мілітарну тематику в патріотичній і релігійній ліриці Олекси Стефановича (1899-1970), одного з митців української діаспори. Розглянуто роман сучасного українського письменника Володимира Лиса «Країна гіркої ніжності» в контексті пошуків індивідуальної та національної ідентичності, національної пам’яті, а також історії України ХХ ст. Розкрито проблему вписування дитинства в історію світу на прикладі романів С. Жадана «Інтернат» і В. Рафєєнка «Довгі часи». Проаналізовано «українську трилогію» польського письменника Зємовіта Щерека: «Прийде Мордор і нас з’ъсть», «Татуювання з тризубом», «Міжмор’я». Розглянуто шевченківську тему у спадщині історика й педагога Миколи Володимировича Стороженка.

 

 

 

Дзвін. 2020. № 1.

У часопису друкується роман сучасного українського поета В’ячеслава Гука «Гадючі линовища». Це роман про 1915 рік, психологічна драма про трьох молодих людей, які щастя на цій землі так і не знайшли. Поетичні твори: Миколи Петренко, Миколи Савчука, Олеся Волі, Надії Кошель. Історична публіцистика Дмитра Чобіта «Гута Пеняцька: як то було насправді. Про трагедію знищеної 28 лютого 1944 року гітлерівським окупаційним режимом Гути Пеняцької, яка стала одним з найбільших каменів спотикання у польсько-українських відносинах. У розділі «Мистецька палітра» Зіновій Демцюх розповідає про геніального диригента, народного артиста України, професора Стефана Турчака.