Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

 

Горобець, В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі. – К. : Парлам. вид-во, 2019. – 440 с. – (Серія «Політичні портрети).

Книга розповідає про одного з найбільш суперечливих персонажів козацької історії – гетьмана Лівобережжя України в 1663-1668 роках Івана Брюховецького. Життя яскравого представника доби так званої Руїни, його політична, військова і дипломатична діяльність репрезентовано на широкому історичному тлі, у контексті хитросплетеної взаємодії різноманітних чинників і впливів – внутрішніх, зовнішніх, об’єктивних, суб’єктивних, закономірних і алогічних. Звертаючи увагу як на незаперечні здобутки, так і очевидні втрати й помилки реґіментаря, наголос робиться не на їхньому засудженні чи виправданні, а намаганні зрозуміти причини такого становища та його впливу на перспективи розвитку Козацької держави.

Дженнингс, Г. Путешественник : в 2 т. Т. 1 / Гэри Дженнингс ; пер. с англ. Т. Гордеевой. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 640 с. – (The Big Book).

Ему не верили соотечественники. Венецианцы считали, что экзотические рассказы Марко Поло о дальних странствиях –  преувеличение, если не полная ложь. Когда он лежал при смерти, священник, родственники и друзья предоставили ему последний шанс покаяться в криводушии, и Марко Поло ответил: «Я не рассказал и половины того, что видел». Этому и посвящен роман «Путешественник» – рассказать читателям то, что осталось недосказанным Марко Поло, и, поверьте, диковин и приключений в книге Гэри Дженнингса больше, чем даже в «небылицах» великого странника.

 

Дюморье, Д. Хрустальный кубок, или Стеклодувы: роман / Дафна Дюморье; пер. с англ. В. Салье. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 432 с. – (Азбука Premium).

«Хрустальный кубок, или Стеклодувы» – это захватывающая семейная сага, в основу которой легла история предков Дафны Дюморье. Эпоха Великой революции с ее мятежами и бунтами, свободой и насилием, бросающая близких людей по разные стороны баррикады и заставляющая проявлять человечность или бездушие, показана сквозь призму жизни нескольких поколений французских стеклодувов. Книга вышла в свет в 1963 году – Дафна Дюморье к этому времени была на пике славы. Уже опубликованы и стали мировыми бестселлерами «Ребекка» и «Моя кузина Рейчел», успехом пользуются и другие романы и рассказы Дюморье, включая знаменитых «Птиц». Написано несколько романизированных биографий («Джеральд», «Берега», «Мери Энн»), в которых, как и в «Хрустальном кубке», Дафна Дюморье обращается к истории своей семьи. Погружаясь в эпоху былых времен, исследуя характеры и судьбы, автор распутывает таинственные нити, которыми настоящее связано с прошлым.

Запека, В. Цуцик. Антивоєнний роман [Текст] / Віталій Запека. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. – 224 с.

Антивоєнний роман «Цуцик» – явище в літературі України. Яскраво, пронизливо через життя, крізь душу безрідної дворняжки автор зумів показати війну, якою вона є. Без пафосу, без зайвого героїзму. Від імені малого собача, але про людей. Роман написаний на основі реальних подій. В деяких з них автор приймав безпосередню участь. Більшість персонажів мають своїх прототипів у житті. Все бачене, почуте, пережите автор переніс в короткий проміжок часу, тож хронологія роману не відповідає дійсності. Долі щеняти і людей, котрі трапились на його шляху, не залишать байдужим жодного читача.

 

Ерікссон Андерс, Пул Роберт. Шлях до вершини. Наукові поради про те, як досягнути професіоналіз­му / пер. з англ. Наталія Кошманенко. – К. : Наш формат, 2018. – 304 с.

Якщо ви мрієте досягти вершин професіоналізму, є дві новини – хороша й не надто. Почнемо з другої. Навіть якщо ви присвятите певній справі дуже багато часу, немає гарантії, що рухатиметеся вперед. Популярна формула «10 тисяч годин, щоб стати експертом» є неефективною, стверджує психолог Андерс Ерікссон. Хороша новина в тому, що шлях до вершини існує й дістатися туди може будь-хто. Психолог протягом 30 років вивчав видатних людей із різних сфер – олімпійських чемпіонів, гросмейстерів, піаністів-віртуозів -та дійшов висновку, що таємниця криється у здатності обрати правильну модель навчання і вмінні сконцентруватися на потрібних навичках. На основі ґрунтовних досліджень автор пропонує концепцію, як стати експертом у будь-якій справі – від музики до спорту чи бізнесу, а також переконує: розвинути будь-які вміння може кожен.

Клавелл, Дж. Тайпан : роман : в 2 т. Т. 1 / Джеймс Клавелл ; пер. с англ. Е. Куприна. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 448 с. – (The Big Book).

Южный Китай в 1840-1841 годах. Европейские торговцы и авантюристы впервые начали проникать в Китай, сказочно богатую, полную опасностей и загадок страну. Жизнью платили эти люди за слабость, нерешительность и незнание обычаев Востока. И в это время англичанин Дирк Струан поставил себе целью превратить пустынный остров Гонконг в несокрушимый оплот британского могущества и подняться на вершину власти, став верховным повелителем – тайпаном.

 

 

Кралюк, П.М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду: монографія / П. М. Кралюк. – Київ: КНТ, 2019. – 282 с.

У монографії розглянуто еволюцію українського козацтва протягом ранньомодерного періоду, показано, яку роль воно відіграло у розвитку українсько-польських стосунків. Основна увага зосереджена на тому, як ці стосунки відобразилися в тогочасній літературі, передусім творах, що вийшли з козацького середовища. Зокрема, велика увага приділена аналізу козацьких літописів – Самовидця, Григорія Грабянки й Самійла Величка.

 

 

Кувалек, Роберт. Табір смерті у Белжеці / Роберт Кувалек ; пер. з польської О. Колесник. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. – 304 с., іл.

У книзі представлено історію одного з нацистських таборів смерті, в яких у 1942 р. було проведено операцію «Райнхард» – убивство євреїв у Генерал-губернаторстві (до складу якого входили і сучасні західноукраїнські терени), та у повоєнні десятиліття забутого. Досліджено роботу табору, описано рішення, що призвели до створення цього та інших подібних осередків знищення. Р. Кувалек описав становище єврейської громади перед початком її знищення та дослідив, як нацисти доставляли жертв до центру вбивства. Вивчено післявоєнну історію місця табору, питання невдалих спроб його меморіалізації та розкопування поховань місцевим населенням. Окрему увагу присвяче­но тому, що знали поляки, міжнародна спільнота, а також німецьке суспільство про табір під час його діяльності, з березня до грудня 1942 р. Автор показав спроби різних людей поширити відомості про злочини та реакцію (або, скоріше, її відсутність) на це союзників. Дослідження ґрунтується на показаннях свідків – жителів Белжеця і навколишніх місцин, на поодиноких спогадах тих, хто вижив, та на документальних джерелах з архівів Польщі, Німеччини та США.

Кундера, М. Невыносимая легкость бытия : роман / Милан Кундера ; пер. с чеш. Н. Шульгиной. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с. – (Азбука-классика).

«Невыносимая легкость бытия» (1984) – самый знаменитый роман Милана Кундеры, которым зачитываются все новые и новые поколения читателей, открывающих для себя вершины литературы XX века.

 

 

 

 

Набоков, В. Изобретение Вальса: пьесы / Владимир Набоков. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с. – (Азбука Premium. Русская проза).

«Я не терплю театра… примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой…» – утверждал один из лукавых набоковских персонажей. Да и сам Набоков в зрелые годы, имея весьма разносторонний опыт сценариста и драматурга, пьесы которого ставились в Европе и Америке, современный театр, каким он его знал, тоже не любил. Более того, он ставил драматургию ниже других видов искусства, делая исключение лишь для нескольких шедевров во всей мировой литературе. При этом Набокова, судя по всему, никогда не оставляла идея создать пьесу, в которой в идеальной гармонии соединились бы «действие и поэзия», пьесу, в которой нашел бы отражение «уникальный узор жизни» и та особая «логика сновидений», составляющая примету подлинного искусства. В издании представлено основное собрание драматических произведений Владимира Набокова, написанных в 1921-1942 гг.

Пономаренко, А.П. Прапор Перемоги. Ігри для дорослих / Анатолій Пономаренко. – Київ : Видавництво «Український пріоритет», 2019. – 448 с., іл.

Задум Головного Політичного Управління Червоної Армії був простий і, здавалося, легко здійсненний: батальйони беруть Рейхстаг, а потім двоє солдатів з відповідними анкетними даними, під надійною охороною підіймаються на дах будівлі та встановлюють де-небудь на видному місці прапор, який оголошується «прапором Перемоги». Солдатів нагороджують «орденами Червоного Прапора», їхні імена вписують в підручники історії. Але щось пішло не так…

 

 

Тексти для роздумів : альманах. У 5 т. Т. 1. / редкол.: Лариса Латипова ТЗО (керівник), Юрій Блаїцук, Вячеслав Воловик, Андрій Кулаков, Жанна Лаврова, Олена Скоморощенко. – К.: Саміт-книга, 2018. – 504 с.

Видання є збіркою літературних, публіцистичних, філософських і наукових текстів різних авторів, об’єднаних спільною тематикою, що лягли в основу обговорень під час засідань Українського Аспен Клубу в 2008-2009 рр. Кожний розділ видання представляє окрему тему («Любов земна і небесна», «Українська мрія», «Спорт», «Архітектура», «Успіх») і може бути використаний незалежно від інших розділів. Збірку можна використовувати для власного ознайомлення, а також для проведення семінарських занять різних форматів. Видання буде корисне читачам, котрі цікавляться засадами різних феноменів людської цивілізації.

Сент-Обин, Э. Патрик Мелроуз. Книга 2 : романы / Эдвард Сент-Обин ; пер. с англ. Е. Романовой, М. Клеветенко, А. Питчер. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с. – (Большой роман).

«Цикл романов о Патрике Мелроузе явился для меня самым потрясающим читательским опытом последнего десятилетия», – писал Майкл Шейбон. Ему вторили такие маститые литераторы, как Дэвид Николс («Романы Эдварда Сент-Обина о Патрике Мелроузе – полный восторг от начала до конца. Читать всем, немедленно!»), Алан Холлингхерст («Эдвард Сент-Обин – вероятно, самый блестящий британский автор своего поколения»), Элис Сиболд («Эдвард Сент-Обин – один из наших величайших стилистов, а его романы о Патрике Мелроузе – шедевр литературы XXI века») и многие другие. Главный герой, жизнь которого в немалой степени основывается на биографии самого автора, пытается изжить последствия детской травмы; он уже приструнил своих личных демонов, обзавелся красавицей-женой, двумя детьми и юридической практикой – но, когда он проводит лето на семейной вилле в Провансе, мать преподносит ему не самый приятный сюрприз… По роману «Молоко матери», вошедшему в шорт-лист Букеровской премии, был снят в 2012 году полнометражный фильм (постановщик Джеральд Фокс, в ролях Джек Давенпорт, Адриан Данбар, Дайана Квик), а одним из главных телевизионных событий 2018 года стал выход сериала «Патрик Мелроуз», основанного на всем цикле романов Сент-Обина и уже номинированного на премию «Эмми». Сценарий сериала написал Дэвид Николс, главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг, Холли Грейнджер.

Флорида, Річард. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ / пер. з англ. Максим Яковлев. – К. : Наш формат, 2018. – 432 с.

У цьому бестселері подано поняття нового економічного класу й показано його визначальну роль у подальшому розвитку суспільного життя. «Homo creativus» дасть вам змогу по-новому поглянути на повсякденну дійсність. Річард Флорида стверджує, що в майбутньому ми побачимо зростання креативного складника в різних сферах діяльності, навіть в економічній. Креативний клас наразі становить близько 30 відсотків від усієї робочої сили, і надалі його частка тільки збільшуватиметься. Незабаром саме від нього залежатиме організація робочих місць, економічна ситуація на ринку й розвиток міст.

 

 

Шейбон, М. Союз еврейских полисменов : роман / Майкл Шейбон ; пер. с англ. Е. Калявиной. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. – 512 с. – (Большой роман).

От лауреата Пулицеровской премии, автора международных бестселлеров «Потрясающие приключения Кавалера & Клея» и «Лунный свет», – «альтернативная история независимого еврейского государства: вместо Палестины оно появляется на Аляске. Там говорят на идише, изредка устраивают стычки с соседями-индейцами и ждут окончания 60-летнего срока, отмеренного США для обустройства евреев, убежавших от нацистов в годы Второй мировой войны из Европы». И вот на фоне всеобщих апокалиптических ожиданий происходит как бы совершенно заурядное убийство: в дешевой гостинице «Заменгоф», названной по имени изобретателя языка эсперанто, находят тело опустившегося, но некогда гениального шахматиста. За расследование берется Мейер Ландсман, детектив из группы «Б» отдела убийств Главного управления полиции округа Ситка. Всему округу осталось лишь несколько месяцев привычной жизни, а дальше – неизвестность, но Ландсмана в его стремлении к истине не остановят ни препоны, чинимые собственным начальством, ни организованная преступность мессианского толка, ни махинации ФБР, ни возвращение в Ситку бывшей Ландсмановой жены, успевшей окончить курсы повышения квалификации для женщин-детективов…

Шовкошитний, Володимир. Чорнобиль: я бачив. Повість. – К. : Український пріоритет, 2019. – 328 с.

Художньо-документальна повість «Я бачив» – це нова спроба одного з провідних українських сучасних письменників Володимира Шовкошитного, самовидця Чорнобильської аварії й активного ліквідатора її наслідків, поєднати воєдино літературу пам’яті й літературу факту. Адже, на його думку, не існує жанрів поза життям, а воно, життя, є жанром всеохопним. Отож, у творі поєднані спогади очевидців найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, учасників ліквідації її наслідків, простежені долі літературних героїв, проаналізовані техногенні, економічні, соціальні й медичні наслідки наймасштабнішого рукотворного лиха, показані перспективи повернення забруднених територій в народногоспо­дарський обіг. Ця книга дає відповідь на головні питання, що постали після Чорнобиля, вона показує духовний зв’язок героїв Чорнобиля, майданівців та учасників АТО. Адже всі 33 роки після Чорнобиля автор був у епіцентрі Українського життя. У книзі спростовується безліч міфів, зокрема, породжених серіалом каналу НВО «Чорнобиль».

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!

Про нові книги краєзнавчої тематики дізнавайтесь в рубриці «Що читати про край?» на блозі «Одеський краєзнавець».