Нові надходження до бібліотеки у січні 2021 року

Шановні користувачі!

Знайомимо з деякими новими книгами, які надійшли до фонду бібліотеки у січні 2021 року, переважно про життя видатних українців, мовної та культурологічної тематики.

 

Айзексон Вольтер Ейнштейн. Життя і і всесвіт генія / пер. з нгл. Микола Климчук. – 2-ге видання. – Київ: Наш формат, 2020. – 528 с.

Ім’я Альберта Ейнштейна стало синонімом генія. Він відкрив найвідомішу формулу в історії науки і створив теорію, яка докорінно змінила наш погляд на світ і природу реальності. Йому випало жити в бурхливу епоху воєн революцій, політичних катастроф і наукових проривів. Це історія людини, яка зберегла в собі дитячу допитливість і відчуття дива.

 

 

 

 

 

 

Винницька Ярина. Ковчег музика / Ярина Винницька. – Львів : Видавництво Ковчег, 2020. – 52 с.

Ця книга – путівник по українській музичній спадщині від архаїчних колядок до «Червоної Рути». Тут зібрані усі найзнаковіші постаті українського музичного пантеону, унікальні музичні артефакти, цікаві історії з життя українських композиторів. Книга є фактично програмою однойменного концерту – хрестоматії, що вмістить найкращі шедеври української музичної спадщини – народні пісні, давні духовні наспіви, шедеври українського бароко.

 

 

 

 

 

Іваницька С. Г., Демченко Т. П. Сергій Єфремов: «Це життя було одним суцільним подвигом неустанної праці». – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – 568 с.

У книзі йдеться про життя, громадсько-політичну та наукову діяльність видатного українського вченого, публіциста, автора знаменитої «Історії українського письменства» (1911 р.) академіка Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939). Тільки на початку 1990-х рр. він повернувся до читача як один із представників старшої генерації «Розстріляного відродження». Книжка є першим науковим і водночас популярно написаним дослідженням життя й творчості цієї знакової постаті. У ній висвітлюються формування його світогляду, різнопланова діяльність, ставлення до політики російської імперської влади та більшовизму, з’ясовуються непрості стосунки з сучасниками. Показано контрверсійність оцінок доробку С. Єфремова в науковій і публіцистичній літературі. Особливу увагу приділено справі «Спілки визволення України» (1929- 1930 рр.), зокрема сумнозвісному харківському процесу, 90-річчя якого припало на перше півріччя поточного року.

 

 

 

 

Коломоєць С., Пєтков С., Притула О. Патріотичне виховання: теорія і практика : / автори та укладачі: Коломієць С., Петков С., Притула О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 224 с.

У роботі розглядаються питання, що пов’язані із створенням та діяльністю різнопланових, але разом з тим, однаково спрямованих на патріотичне виховання підліткових та молодіжних організацій. Варіативність у підходах до формування та організації діяльності подібних об’єднань, які пропонують автори посібника дають читачу можливість обрати для себе більш прийнятний особисто варіант, спробувати реалізувати на практиці уже здобутий авторами досвід.

 

 

 

 

Кононенко О.А. Українська міфологія. Зброя, ритуали, обереги / Олексій Кононенко; худож.- оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 127 с.

Ця книжка знайомить з чарівним світом української міфології, з багатством народних обрядів, ритуалів і оберегів, а також докладно розповідає про різні види зброї та обладунків наших далеких предків, які хоч і були наділені «тихою величчю» , але завжди вміли постояти за себе.

 

 

 

 

Кононенко О. А. Українська міфологія. Фольклор, казки, звичаї, обряди / Олексій Кононенко; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мешкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 159 с.: іл.

Ця книжка знайомить з чарівним світом української міфології, з багатством фольклору, або усної народної творчості, що являє собою складову художньої культури народу. Слово, особливо поетичне, завжди високо шанувалося українцями, воно з давніх-давен пов’язане з традиціями, обрядами, ритуалами, з різними видами діяльності людини, з її переживаннями і настроями. Можна стверджувати, що фольклор узагальнює життєвий досвід, світогляд та естетичне ставлення людини до дійсності й донині залишається живильним джерелом для сучасної літератури та мистецтва.

 

 

 

Кононенко О. А. Українська міфологія. Божества і духи / Олексій Кононенко; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 191 с.: іл.

Міфи, легенди, вірування, замовляння, заклинання… Вони переходять із століття в століття, від покоління до покоління. Ці нетлінні духовні скарби далеких пращурів з їхньою чарівною образністю і символікою, не звичними для нас божествами, духами та персонажами, яким притаманна надлюдська магічна енергія і здатність перевтілюватися, виповідають нам, може, навіть більшою мірою, ніж науково-документальні праці, глибинні процеси духовного життя прадавніх людей, їх світогляд, засвідчують еволюцію їх моралі, психології. Не пізнати їх – просто обікрасти себе.

 

 

 

 

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою » – Київ Парлам. вид-во, 2019. -512 с.

Книга розповідає про життя і політичну діяльність Володимира Винниченка (1880-1951) – професійного революціонера, одного з керівників Української соціал-демократичної робітничої парти та Української Народної Республіки, безкомпромісного борця з ленінсько-сталінською тоталітарною системою і талановитого письменника і драматурга. Автор полемізує з поширеними в історіографії оцінками В. Винниченка як націонал-комуніста і доводить, що його світогляд не мав нічого спільного з ленінсько-сталінською системою поглядів на взаємовідносини особи, держави і суспільства.

 

 

 

 

 

Ліндсі, Джек. Коротка історія культури. Від первісного суспільства до доби Відродження / Джек Ліндсі ; пер. з англ. В. та А. Герасимчуків. – Київ : Мистецтво 2020 – 431с. : іл. – Укр. мова.

Слово «культура» використовується для називання всього, що стосується способу життя суспільства. Автора книги насамперед цікавили різні форми самовиразу в мистецтві, літературі, науці й філософії. Він взяв собі за мету показати появу і розвиток глибинних схем, архетипів, що надають різним формам і творам значущості та зв’язаності. У творчості визначних діячів культури Джек Ліндсі виокремлює сутні моменти, щоб визначити, завдяки чому талант включається до загального процесу поступу суспільства. Чимало уваги приділено питанням генези різноманітних форм осягнення дійсності людиною.

 

 

 

 

Сара Стенб’юрі 501 факт, який треба знати з… Географії [Текст]: Сара Стенб’юрі; переклад з англ. Ксенислави Крапки.-Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. – 256 с.

У цій книжці, геть несхожій на шкільний підручник, ви знайдете 501 важливий факт про Землю. Зокрема, цікаву інформацію про материки, океани й атмосферу та результати досліджень незвичних природних явищ і екокатастроф. Книжка зацікавить усіх, хто любить пізнавати світ.

 

 

 

 

Радевич-Винницький Ярослав. Історія української мови: іноетнічні персонали / Ярослав Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2020. – 260 с.

Книжка містить нариси життя і діяльності визначних постатей неукраїнського походження, які залишили помітний слід в історії української мови та її літературної форми. Видання адресоване студентській молоді, особливо майбутнім філологам та історикам, а також широкому колу читачів, які цікавляться історичним шляхом української мови і ставленням до неї неукраїнців.

 

 

 

 

 

Ричка Володимир. Володимир Великий: Лицар Духу. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – 308 с.

У книзі розкривається історичне значення діяльності князя Володимира, доленосне значення його діянь, які заклали культурні фундаменти Києво-Руської держави і дали йому право на ім’я Великого. Хреститель Русі став знаковим символом, першорядною фігурою історичної пам’яті для всієї східнослов’янської цивілізації. Висвітлюються форми її функціонування, засоби маніфестації та їх вплив на процеси національно-культурної самоідентифікації народів Східної Європи.

 

 

 

 

 

Черниш Наталія. Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Наталія Черниш. – Львів : ЛА «Піраміда», 2020. – 164 с.; іл.

Висвітлено енциклопедичну спадщину видатних українських науковців і громадських діячів – авторів довідкових матеріалів у провідних європейських виданнях кінця XIX – початку XX ст., а також редакторів національних енциклопедій XX ст. Наведено відомості з історії підготовки та випуску Української Загальної енциклопедії, «Енциклопедії українознавства», Української Радянської енциклопедії, створених під керівництвом і’за безпосередньої активної участі І. Раковського, В. Кубійовича, М. Бажана. Зокрема, охарактеризовано внесок творців цих праць у розробку їх оригінальних концепцій, визначення тематикотипологічних ознак, формування і вишкіл видавничих колективів, запровадження новітніх науково-методичних засад редагування статей. Наголошено на окремішніх рисах характеру кожного з редакторів, а та­кож на спільних світоглядних цінностях і однаковому фаховому підході до енциклопедичної праці. Приділено увагу авторським довідникам Б. Романенчука та Є. Онацького, що побачили світ в українській діаспорі.

 

Ющук І.П. Мова – найбільший скарб / І.П. Ющук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 360 с.

У статтях збірника йдеться про походження й історичний розвиток української мови, висвітлюються питання про її структуру, логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про роль письменників, зокрема Тараса Шевченка, в її збагаченні й утвердженні. Дано деякі рекомендації щодо вивчення рідної мови в школі. Через етимологію знакомитих для українців назв та імен розкрито її заглибленість у давнину.

 

 

 

 

 

Яневський Д. Б. Грушевський, Скоропадський, Петлюра / Данило Яневський; худож.- оформлювач М. С. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 795 с.: іл. – (Великий науковий проект).

На сторінках цієї книги, що адресована не тільки політикам, журналістам, політологам, а й тим читачам, які мають бажання дізнатися більше про історію своєї країни, автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе уявлення про феномен національних протидержавних утворень на території сучасної України в 1917-1920 рр. Дослідник сформулював свої варіанти відповідей на питання: що таке «українські національно-визвольні змагання»?, що приховує термін «Українська революція»?, яку історію написав Михайло Грушевський?, якою бачив Україну засновник Української Держави Павло Скоропадський?, хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за спиною Симона Петлюри? Ви дізнаєтесь, що приховують сучасні міфотворці про буремні події 1917 – 1920 рр., сформуєте несуперечливе уявлення, що насправді відбувалося на тере­нах сучасної України у ті часи.

 

28.01.2021|Нові надходження, Новини|

Залиште коментар

Перейти до вмісту