Шановні користувачі!

Знайомимо з новими книгами, які надійшли до фонду бібліотеки у лютому 2021 року за Програмою поповнення фондів публічних бібліотек від Українського інституту книги.

Серія «Політичні портрети»

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, державотворець. Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. -752 с.

На ґрунтовних документальних матеріалах автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, що зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних орієнтацій, вплинули на політичний вибір. Гетьман, державотворець, політичний діяч, полководець, дипломат, людина – всі ці його іпостасі знайшли висвітлення на сторінках книги. Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею фундатора і володаря Української держави ранньомодерної доби.

 

 

 

 

 

Серія «Великий науковий проект»

Єнсен А. Мазепа: історичні картинки / Альфред Єнсен. – Харків: Фоліо, 2020. – 171 с.

Монографія не належить до так званої фахової літератури, – вона звернена до широкого загалу і не в останню чергу – до спраглої знань молоді, для якої оповіді про Мазепу та українських козаків можуть стати такою ж захоплюючою лектурою, як пригодницький роман, лише з тою перевагою, що усе, викладене тут, є справжньою історією, невід’ємною від нашої національної пам’яті. Отакий популярний виклад аж ніяк, проте, не виключає, що моя праця (принаймні автор сподівається) становитиме певну історичну цінність, бо я скористався багатим матеріалом, писаним трьома слов’янськими мовами – польською, українською та російською, і численними працями, видрукуваними шведською. Дякую за це дослідникам епохи Карла Великого.

 

 

 

 

Мараєв В Україна, 1918: Хроніка: / Ладлен Мараєв. – Харків: Фоліо, 2020. – 280 с.

«Україна, 1918: Хроніка» – це огляд найбільш значущих для історії нашої Батьківщини подій, що трапилися у скорочений календарною реформою рік.

Проголошення самостійності Української Народної Республіки, укладення Брест-Литовського миру з Центральними державами, гетьманський переворот і проголошення Української Держави під керівництвом Павла Скоропадського, заснування Української Академії наук, антигетьманське повстання під проводом Директорії та відновлення Української Народної Республіки – такої «програми» цілком могло вистачити на декілька десятиліть, але усе це і навіть більше вмістив у себе короткий 1918-й Основну увагу приділено тим подіям, які, на думку автора, є найбільш важливими, цікавими й визначальними для подальшого розвитку нашої країни.

 

 

 

Кралюк П.М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / Петро Кралюк; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020. – 424 с.

Книга Петра Кралюка «Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях» розкриває історію державних змін на теренах України від прадавніх часів до нашого сьогодення.

 

 

 

 

 

Іван Мазепа: людина, політик, легенда / Денис Журавльов; худож.-оформлювач М.С. Мендор. – Харків: Фоліо, 2020. – 348 с.: іл. – (Великий наук. проект).

Іван Мазепа (1639-1709) – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають палкі суперечки. Мало кому випала гака цікава й непроста доля за життя та піст» смерті – приятель Петра І, один з перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів – і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що проголошувалася з амвонів тих же соборів; неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що зрозуміла поставити на карту все і, зрештою програла найголовнішу й найризикованішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцта – і справді обдарований поет музикант серед українських гетьманів… Про Мазепу ніколи не забували (хоч як не пригадати пушкінське з «Полтави» «Забыт Мазепа с давних пор…») і прихильники, супротивники української ідеї. Той, хто пропитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант образу гетьмана Мазепи – одного з найколоритніших, найцікавіших українців за всю історію нашої країни.

 

 

Серія «Знамениті українці»

Коломієць Р. Дмитро Донцов / Ростислав Коломієць. – Харків: Фоліо, 2020. – 119 с.

Дмитро Донцов (1883-1973) – видатний український мислитель, громадсько-політичний діяч, філософ, публіцист, літературознавець. Увійшов в історію як творець ідеології українського націоналізму. На неї спирались у своїй державотворчій діяльності у своїй державотворчій діяльності гетьман України Павло Скоропадський, Головний отаман військ УНР Симон Петлюра, перший Голова організації українських націоналістів Євген Коновалець, голова Проводу ОУН-Б Степан Бандера. На небезпеку націоналістичної діяльності Донцова вказував Ленін. На що Донцов відповів нищівною критикою політики радянської держави у національному питанні. Як літературознавець Донцов об’єднав навколо себе молодих поетів і письменників української еміграції, піддаючи їхню творчість глибокому літературознавчому аналізі друкуючи їх, і «відкрив» нову сторінку в історії української літератури XX століття. Борець за незалежну українську державу Донцов і досі не знайшов адекватної оцінки в суспільстві незалежної України.

 

 

Шапошникова О. О. Іван Багряний / Олена Шапошникова; худож.-оформлювач С. М. Кошелева. – Харків: Фоліо, 2019. – 118 с. – (Знамениті українці).

Життєвий шлях Івана Багряного (1906 – 1963; справжнє прізвище – Лозов’ягін), лауреата Шевченківської премії 1992 року, був сповнений спротиву всьому фальшивому й облудному в радянській дійсності. Митця було ув’язнено, заслано до Далекого Сходу. І всюди – в камерах, таборах, а потім в еміграції – цей талановитий український письменник, поет, публіцист, політик зазнав безліч цькувань лише через те, що усім серцем любив свою Вітчизну.

 

 

 

 

Коломієць Р. Г. Микола Бажан / Р. Г. Коломієць; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків: Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Літературна діяльність Миколи Бажана (1904 – 1983) охоплює понад шість десятиліть. В історію української культури він увійшов як видатний поет, перекладач, громадський діяч і вчений, організатор і видавець багатьох універсальних видань, серед яких, наприклад, Українська Енциклопедія, яка довгий час носила його ім’я. Можна сказати, що він був обласканий владою, свідчення тому – нагороди та посади, які він обіймав. Але передусім Бажан був відомий у світі як тонкий лірик та майстер поетичного перекладу. Перекладав він і грузинських поетів (Руставелі, Гурамішвілі), і узбецьких (А. Навої), і бенгальських (Р. Тагор), і російських (Пушкін, Маяковський), а ще поетів Білоруси (Я. Купала, М. Танк), Польщі (Міцкевич, Словацький, Норвід, Івашкевич), в останні роки його приваблювала класична німецька поезія – Гете, Гельдерлш, Р.-М. Рільке… Переклад Бажаном «Витязя в тигровій шкурі» Руставелі в Грузи вважають найдосконалішим у слов’янських літературах.

 

Кудрін О. Ліна Костенко / Олег Кудрін; пер. з рос. В. С. Бойка; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків; Фоліо, 2020. – 120 с. – (Знамениті українці).

Ліна Костенко (1930 р. н.) – видатна українська письменниця, лауреат багатьох премій і відзнак, представник покоління «шістдесятників». Здолавши усі труднощі й заборони, її твори знайшли шлях до свого читача, назавжди оселилися у його серці і стали класикою української літератури. Попри те, що поезії та проза Ліни Костенко перекладені багатьма мовами і відомі далеко за межами України, про саму письменницю відомо небагато, адже вона надає перевагу більш усамітненому способу життя. Ця книжка – спроба глибше пізнати поетесу як дитину, студентку, дружину і маму, громадянина і патріота своєї країни, просто Людину зі своїми думками, хвилюванням, радощами і болем. Це – спроба осягнути її шлях, щоб краще зрозуміти глибоку суть шедеврів, створених Ліною Костенко.

 

 

Кужавська Є. Микола Зеров / Євгенія Кужавська; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мешкова. – Харків: Фоліо, 2019. – 122 с.: іл.

Визнаний літературознавець, глибокий аналітичний критик, полеміст, лідер неокласиків, поет і блискучий перекладач античної поезії Микола Костянтинович Зеров (1890-1937) не міг бути осторонь відомої літературної дискусії 20-х років. Погляди Зерова вимагали усвідомлення й засвоєння багатств української національної традиції, перенесення на український ґрунт кращих творів європейської класики й сучасної літератури. Став жертвою сталінських репресій доби розстріляного відродження.

 

 

 

 

Коломіець Р. Микола Хвильовий / Ростислав Коломіець; худож,- оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2019. – 120 с. -(Знамениті українці).

Микола Хвильовий (справжнє прізвище – Фітільов, 1893- 1933) – поет, письменник, публіцист, громадський діяч, що став однією із найбільш знакових постатей доби Розстріляного відродження. Гасло «Геть від Москви!», кинуте письменником під час започаткованої ним літературної дискусії, об’єднало митців у боротьбі за незалежність розвитку української художньої культури. Понад усе цінуючи творчу свободу, у передчутті жорстоких обмежень та репресій радянського уряду письменник здійснив самогубство, збунтувавшись проти тоталітарної системи. У різні часи Миколу Хвильового сприймали по-різному, але сьогодні його ім’я уособлює в собі вищий злет української літератури 20-х років XX століття.

 

 

Коляда I. А., Коляда Ю. I. Павло Тичина / Ігор Коляда, Юлія Коляда; худож.- оформлювач С. М. Кошелева. – Харків: Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Павло Григорович Тичина (1891-1967) увійшов в історію нашої культури як поет-новатор, романтик, співець Весни, автор неперевершених «Сонячних кларнетів», перекладач, богослов, науковець, музикант, художник. Він збагатив українську мову понад 1500 неологізмами, які внесені сучасних словників. Навчив відчувати в поезії музику та мислити образами, говорив до Всесвіту мовою рідної української землі. І водночас він був людиною, про яку Василь Стус написав: «Феномен Тичини – феномен доби. Його доля свідчитиме: поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет погодився на цю роль… ставши блазнем при дворі кривавого короля…».

 

 

Петро Гулак-Артемовський / Ігор Коляда, Юлія ПЗО Коляда, Олександр Кирієнко, Євген Биба; худож.- оформлювач С. М. Кошелева. – Харків: Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Серед тих, хто продовжив реалістичні традиції Івана Котляревського, хто закладав основи нової української літератури, почесне місце належить Петрові Гулаку-Артемовському (1790-1865). Він створив чимало романтичних балад, віршованих і прозових послань, перекладів, віршів побутового характеру, проте здобув популярність перш за все як байкар-новатор. Використовуючи скарби українського фольклору, його гумор, художні засоби, народну розмовну мову, поет створив і поширив жанр байки і приказки, випробувавши, по суті, всі найголовніші різновиди цього жанру – від байки-казки Ж. де Лафонтена та І. Хемніцера до класичної байки І. Крилова.

 

 

Коломієць Р. Г. Остап Вишня / Р. Г. Коломієць; худож.-оформлювач С. М. Кошелева. – Харків: Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті українці).

Остап Вишня (справжнє ім’я – Павло Михайлович Губенко) неперевершений майстер сатиричної прози, письменник від народу і для народу, що, проживаючи разом із ним бурхливі й найтяжчі роки радянської дійсності, зумів через фейлетон та гумор дарувати надію й почуття єдності й близькості порозуміння. Він винайшов новий жанр гумористичної прози усмішки. І вони, Вишневі, розійшлися анекдотами в читацькому середовищі… Людина з загостреним почуттям українськості, письменник болів душею за своїх рідних «чухраїнців», за жартом приховуючи розпач і біль від безсилля щось змінити. Міг лишень писати – крізь рядки натякаючи на вади дійсності, що коштувало йому свободи і майже життя, але в обмін на те подарувало неминущу любов і повагу українського читача, яку не змогли знищити навіть гидкі совісті письменника контроверсні «антиупівські» твори…

 

 

Згурська M. П., Бєлочкіна Ю. О. Данило Галицький / Марія Згурська, Юлія Бєлочкіна; пер. з рос. Т. В. Рассадкіної; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – 121 с.: іл. – (Знамениті українці).

Данило Романович Галицький – один з тих яскравих історичних діячів, яким багате раннє Середньовіччя. Він жив у бурхливу, жорстоку епоху усобиць та монголо-татарських набігів і увійшов в історію як збирач давньоруських земель, правитель Галицько-Волинського князівства, великий реформатор, далекоглядний політик та хитромудрий дипломат. Данило Галицький був першим в історії українського народу легітимним, тобто визнаним в Європі, королем. До того ж він першим серед російських князів спробував покінчити із залежністю свого князівства від монголо-татарських завойовників. Та найбільша заслуга Галицького полягає в тому, що він був патріотом своєї землі. Відродження інтересу до історії української державності зробило постать князя Данила Романовича цікавою і для наших сучасників.

 

 

Ричка В. Володимир Мономах / Володимир Ричка; худож.- оформлювач О. А. Гугалова-Мешкова. – Харків; Фоліо, 2019. – 120 с.: іл. – (Знамениті українці).

Володимир Мономах (1053-1125 рр.) – знакова постать українського середньовіччя. Онук Ярослава Мудрого та візантійського імператора Константина IX Мономаха ще задовго до сходження на київський престол зажив слави боронителя Руської землі, завдаючи нищівних ударів половецьким ордам, а ставши великим князем, поклав край їхнім руйнівним набігам. Його талант миротворця і державника повного мірою проявився після утвердження на київському престолі; владнання міжкнязівських чвар зумовило об’єднання навколо Києва більшості розпорошених руських земель. Однак не ці діяння стали визначальними для привласнення імені Володимира Мономаха мнимими спадкоємцями києворуської спадщини.

 

 

 

Серія «Таємниці історії»

Гуржій, Олександр та ін. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI—XVII ст.) / Олександр Гуржій, Тарас Чухліб. – 2020. – 368 с.: іл. – (Таємниці історії).

На сторінках цієї книги висвітлено найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на зламі XV-XVI ст., зокрема запеклу боротьбу з войовничими кочівниками за рідну землю й православну віру. Особливу увагу приділено яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Відображено українсько-польсько-литовські взаємини, а також місцеві традиції державотворення періоду Київської та Галицько-Волинської Русі. У книзі розкрито морально-етичний кодекс поведінки воїна-січовика – мужність, побратимство, лицарство, рівність, вірність, честь, добра слава, боротьба проти ворогів віри, оборона вітчизни; родинний принцип організації, демократизм; особливе ставлення до жінки, аскетизм, релігійність тощо. Значне місце відведено козацькій ментальності, способу життя, яке визначали воєнне ремесло й належність до військової спільноти. Зображено умови боротьби з кочовими народами Сходу, що змусили козаків оволодіти бойовим мистецтвом і створити власні збройні сили, зокрема потужний морський флот, які протистояли османсько-татарській агресії.

 

 

Чухліб Т. В. Булава проти скіпетра. Україна у Великій Північній війні 1700-1721 років / Т. В. Чухліб. – Київ: Арій, 2019. – 352 с.: іл. – (Таємниці історії).

У книзі розкрито міжнародне та воєнно-політичне становище Українського гетьманату на чолі з І. Мазепою, І. Скоропадським та П. Орликом під час загальноєвропейської Північної війни 1700-1721 років. Особливу увагу звернуто на спотворення пам’яті про ці події за наказом та участі царя Петра І в історіографії Російської імперії XVIII століття. Політичну ситуацію на Правобережній, Лівобережній та Запорозькій Україні схарактеризовано у зв’язку з воєнними діями та дипломатичними відносинами між Шведським королівством і Московським царством також Річчю Посполитою, Османською імперією та Кримським ханством. Проаналізовано українсько-шведські взаємини, а також джерела написання підчас згаданої війни визначної пам’ятки політико-правової думки – «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького» 1710 року.

 

 

 

Скарби та реліквії України / укл. Святослав Вербин. – Київ: Арій, 2020. – 352 с.: іл. – (Таємниці історії).

Сьогодні українці часто ставлять собі питання: а що знають про нас у світі? Певною мірою на нього відповідає пропонована книжка, що продовжує серію «Таємниці історії». У ній в науково-популярній формі розповідається про матеріальне й культурне надбання нашого народу від найдавніших часів до сьогодення. Тут допитливий читач довідається про реліквії, які в минулому належали історичним діячам, а також про речі, що стали символами нашої державності й незалежності, зануриться в таємничий світ легенд і переказів про незвичайні матеріальні скарби, сховані на території України.

Не менш важливі й скарби духовні, якими пишаються українці. А це і давні книги, і картини, й ікони… Гортаючи сторінки книги, читач дізнається і про непересічні витвори ювелірного мистецтва, скульптури й архітектури, ознайомиться зі знахідками із стародавніх могил і курганів, почерпне інформацію про різні предмети, які дійшли до нашого часу з глибини століть. У кожного з них своя захоплива історія, яка нікого не залишить байдужим, адже це – своєрідний культурний літопис нашої країни.

 

 

Попельницька О. О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О. О. Попельницька. – Київ : Арій, 2020. – 352 с.: іл. – (Таємниці історії).

У цій книжці в популярній формі реконструйовано українські міфи, легенди, перекази та загадкові сторінки української історії на основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці тощо. Прагнучи хоча б побіжно охопити найцікавіші аспекти української історії та міфології, починаючи від найдавніших часів, автор знайомить читача переважно з маловідомими міфами й легендами, намагаючись якомога повніше представити різні історичні епохи та персонали. Зокрема розкриває таємниці стародавнього Трипілля, українських скарбів, переповідає легенди про карпатських духів, печерських святих і видатних історичних постатей та ще багато захопливого, нерозгаданого й таємничого.

 

 

 

 

Невідома Україна: Унікальні місця та споруди / укл. Святослав Вербич. – Київ: Арій, 2020. – 272 с.: іл. – (Таємниці історії).

Гортаючи сторінки цієї книги, читач помандрує визначними місцями України, побуває в містах, церквах, соборах, монастирях, які дихають історією, відвідає давні замки й фортеці – кам’яні свідки минулого нашої країни, ознайомиться з величними пам’ятками природи – дивовижними за своєю красою озерами, печерними комплексами, садово-парковими ансамблями, біосферними заповідниками. Усі перелічені споруди й пам’ятки природи – своєрідні візитівки України, які є її окрасою та гордістю.