Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Ваврух, М. Нариси з історії української культури: архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно / М. Ваврух, Р. Гавалюк. – Львів : Світ, 2018. – 224 с.

Нариси знайомлять читача із українською архітектурою, живописом, скульптурою, малярством, музичною та театральною культурою, а також кіномистецтвом. Характеристика основних культурних періодів та стилів супроводжується аналізом найвідоміших мистецьких пам’яток, музичних і театральних творів, численними ілюстраціями. Велика увага приділена видатним особистостям, які творили багату та різноманітну українську художню культуру.

 

 

Ґейштор, А. Слов’янська міфологія; 2-е вид.; пер. з польськ. – К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2018. – 416 с.

У праці видатного польського історика Александра Ґейштора (1916-1999) представлено майже всеохопну картину розвитку вірувань слов’янських племен у дохристиянський період. В основі видання — перероблюваний і доповнюваний автором до останніх днів життя текст науково-популярної книжки, що вперше вийшла на початку 1980-х років і відтоді була тричі перевидана. Вміщено також ряд виступів Александра Ґейштора на радіо і телебаченні для широкої аудиторії.

 

 

 

Дисиденти. Антологія текстів / за ред. Олексія Сінченка. – К.: Дух і Літера, 2018. – 656 с.

В антології вперше здійснено спробу представити дисидентський рух 1960-80-х років у всій його поліфонії, не так на рівні суспільно-політичної проблематики, як на рівні конкретних доль. Перед читачем розгортаються історії ідей і людських вчинків, у живому пульсуванні текстів, які самі про себе свідчать. Поліжанрова структура антології: від поезії, публічних і самвидавних виступів – до судових промов, відтак до текстів про перебування в тюрмах, спеціальних психлікарнях і таборах, а насамкінець – до переосмислення власного досвіду протистояння тоталітарній системі, – витворює багатопланову і змістовну картину українського руху опору. Ці тексти, народжувались в ситуації, де свобода асоціювалася з таборами, а не з життям на волі.

 

Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу / авт.-упоряд. Ю. Іванченко. – К.: Парлам. вид-во, 2018. – 432 с.

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) – великий український поет, художник, попри тяжку долю, адже з 47 років життя він лише 13 років був вільним вирізнявся чуйною та доброзичливою вдачею. Приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасниками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом із них він присвятив свої три. що входять до першого розділу цієї книжки. Також представлено епістолярну спадщину Т Шевченка уривок з автобіографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість , доброзичливість у взаєминах між людьми. Нариси про сучасників, яким Шевченко присвятив свої твори,  ілюстративний матеріал – малярські та графічні твори Шевченка та багатьох митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти , у який він жив і творив.

Забужко, О. Notre Dame D’ukraine: українка в конфлікті міфологій. – К.: «Комора», 2018. – 655 с.

Одна з найвідоміших книг Оксани Забужко, вперше видана 2007 року й відзначена  багатьма престижними нагородами, пропонує читачеві вражаючу інтелектуальну подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках «України, яку ми втратили».

 

 

 

Кралюк, П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / Петро Кралюк; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 282 с.: іл.

Петро Кралюк (нар.1958 р.) – доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода». Його перу належить низка романів і повістей («Шестиднев», «Лицар і смерть», «Діоптра», «Віднайдення раю», «Козацька міфологія України: творці та епігони»), де він подає дещо незвичний погляд на роль елітарних верств та козацтва в історії України. У цієї книзі йдеться про гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького. Але це не є традиційна біографія. Автор у першій частині говорить про те, як образ цього козацького ватажка трактувався в українській, польській, російській, єврейській, турецькій і татарській культурах. Показано, як відбувалася міфологізація цього історичного діяча. Друга частина книги – спроба подати неміфологізовану біографію Хмельницького, відобразити його діяльність як у широкому геополітичному контексті, так і в контексті подій на українських землях першої половини й середини XVII ст. Також розглядається питання про те, які реальні наслідки мала Хмельниччина для українських земель і для Європи загалом.

Григорій Косинка / передмова, упорядкування та примітки С. А. Гальченка; худож.-оформлювач Р. В. Варламов. – Харків : Фоліо, 2018. – 508 с.

До книги увійшли дві автобіографії письменника (1923,1925), незавершене і ненадруковане за життя оповідання «Фавст» (1923), спогади про Григорія Косинку його матері Наталії Стрілець та дружини Тамари Мороз-Стрілець, а також вибрані оперативні документи про стеження за молодим талановитим майстром слова, що розпочалося ще на початку 1920-х років. Із донесень таємних агентів формувалася справа-формуляр, яка велася фактично до арешту Г. Косинки і його розстрілу у грудні 1934 року.

 

 

Мицик, Ю., Плохій, С. Як козаки Україну боронили. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛЮ”», 2018. – 368 с., іл.

Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.

 

 

Михайло Драй-Хмара / передмова, упорядкування та примітки С. А. Гальченка; худож.-оформлювач А. В. Нотова. – Харків: Фоліо, 2018. – 500 с.: іл.

До книги увійшли вибрані твори видатного українського поета, перекладача, вченого-філолога М. Драй-Хмари, зокрема поезії зі збірки «Проростень», вірші різних років, щоденникові записи, листи до родини, нарис «Українці», автобіографії. Подано тексти матеріалів слідчої справи. За т. з. контрреволюційну діяльність М. Драй-Хмара був засуджений до непосильної праці у виправних концтаборах, де він загинув 1939 року.

 

 

 

Остап Вишня / передмова, упорядкув. та прим. С. А. Гальченка; худож.-оформлювач Р. В. Варламов. – Харків: Фоліо, 2018. – 476 с.: іл.

До даної книги увійшли лише деякі зразки творчої спадщини «короля» українського гумору XX ст. Остапа Вишні (табірний щоденник із Ухтпечлагу, листи із заслання). Архівно-слідча справа (публікується вперше) віддзеркалює типовий процес творення міфів про наявність ворогів народу у тогочасному суспільстві і приписування їм намагання знищити керівників компартії і держави. Комплекс архівних матеріалів із двотомної справи-формуляра Остапа Вишні – це накопичення донесень секретних агентів спецорганів, що свідчить про боротьбу системи із митцями, найталановитіші з яких зазнали репресій.

 

 

 

Скляренко, Г. Українські художники: з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах. Книга перша – К.: Huss, 2018. – 288 с.: іл.

Присвячена українському мистецтву другої половини XX століття, книга висвітлює процеси його поступу через творчі біографії видатних художників кількох поколінь – з відлиги до Незалежності. Уважний аналіз мистецтва кожного з них – живопису, графіки, скульптури, фотографії, нових концептуальних практик – дає можливість не лише певною мірою реконструювати складні колізії та суперечності епохи, ту еволюцію, якої зазнали уявлення про мистецтво у вітчизняному художньому середовищі у пізньорадянські десятиліття, а й висвітлити особливості культурно-мистецьких процесів в Україні, зокрема, неоднозначне розшарування творчих сил у офіційному та неофіційному просторі, вплив на мистецтво ідеологічних коливань у суспільно-культурному кліматі країни, індивідуальне осмислення національних традицій та світового художнього досвіду. Творчість кожного з представлених у книзі художників постає як яскраве та своєрідне явище, що у свій спосіб не лише віддзеркалювало свій час, а й надавало йому нового змісту. Видання розраховане на істориків мистецтва, критиків, художників та зацікавлених читачів.

Таїрова-Яковлева, Т. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини / Тетяна Таїрова-Яковлева; 2-е вид.; пер. з рос. Т. Кришталовської. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2018. – 184 с.: іл.

У виданні в захопливій і легкій для сприймання формі на основі численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVII – початок XVIII ст.). Приділено увагу ролі жінок тієї доби, які не соромилися втручатися у серйозні політичні справи, нерідко керуючи своїми чоловіками й синами та демонструючи норовливу вдачу. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявленням про людські чесноти української еліти, яка, хоч і запозичила багато зі Сходу, а ще більше – із Заходу, не йшла шляхом простого копіювання, а зберігала і примножувала власні звичаї та традиції, витворивши неповторне й колоритне суспільство.

 

 

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!

Про нові книги краєзнавчої тематики дізнавайтесь в рубриці «Що читати про край?» на блозі «Одесский краевед».