Шановні користувачі!

Представляємо деякі книги, які поповнили фонд бібліотеки у листопаді 2021 року.

 

Бичко-Токовий В. Ю. Мічені війною. Новосанжарці на полях Першої світової 1914-1918 рр. : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 340 с.

Презентована монографія, котра є першою науковою працею, яка присвячена історичній Новосанжарщині, стала початковою спробою здійснити пошук, ідентифікацію, систематизацію та узагальнення даних, котрі стосуються долі учасників Великої війни 1914-1918 рр. Вона присвячена ветеранам Першої світової, які були вихідцями з Новосанжарської волості Кобеляцького повіту Полтавської губернії. Вперше публікуються архівні матеріали як українських, так і російських архівів, котрі були зібрані автором, розшифровані та перекладені з російської на українську мову, спогади родичів, матеріали з особистого архіву дослідника. Книга розрахована на велике коло читачів: як родичів учасників Великої війни, так і жителів містечка та регіону, а також викладачів, студентів-істориків, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

 

 

Бондар I. С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади реалізації інноваційної політики в сфері інноваційної діяльності, напрями розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості, умови формування державної політики в інноваційній сфері. Окремий розділ присвячено інноваційній моделі структурної перебудови економіки. Розкрита природа сучасних чинників конкурентоспроможності та стан інноваційної діяльності в Україні.

 

 

 

 

Винницька Я. Ковчег «Україна» / Ярина Винницька. – Львів : Видавництво Ковчег, 2021. – 160 с.

Подарункове видання «Ковчег «Україна» – це вся культурна спадщина України під однією обкладинкою : артефакти традиційної культури, шедеври професійного мистецтва, символи і архетипи, історичні постаті й видатні культурні діячі – усе те, що заслуговує на статус «бренд України». Ковчег «Україна» – це те вічне «пізнати себе» з храму Аполлона в Дельфах. Ми досі не знаємо себе справжніх – і тому себе не любимо (бо ж як можна любити те, чого не знаєш). Тому це книга-ініціація, книга-мандрівка тисячоліттями української історії та культури в пошуках себе. Запрошуємо на борт нашого корабля-скрині – доторкнутись до Справжнього і згадати все… Видання має стати книжковою візитівкою України, офіційним державним подарунком-символом. Книга, яку треба вивчити напам’ять, – якби кожен українець знав бодай те, що є в цій книзі, впізнавав ці імена, артефакти, картини тощо, то ми б жили в геть іншій країні.

Горохолинська Г. М. Герой повинен померти, щоб жити, або Особливості семантичної знаковості коня в іконографії : класифікація та варіації : монографія / Ганна Горохолинська. – Одеса : Астропринт, 2021. – 220 с.

Книга присвячена виявленню та аналізу семантики образу коней на іконах. Запропонована класифікація зображень. Зроблена спроба виділення іконографії, як джерела культурно-ментальних особливостей ойкумени на прикладі конотаційних зв’язків знаковості образу коня. «Кінь в собі» пройшов шлях від дикості, одомашнення, використання у господарстві, маркера статку, «декоративної істоти» до «маркетингового ходу».

 

 

 

 

Дисиденти / уклад. і передмова В. Кіпіані. – Xарків : Віват, 2021. – 352 с.: іл.

Збірник інтерв’ю Вахтанга Кіпіані з дисидентами – це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в’язниця під назвою Радянський Союз; розмови з колишніми політв’язнями, які не вважали себе героями, але ними були й відважно йшли в горнило, у якому згорали найдостойніші. Люди, що кидали виклик системі, були дуже різні – і за віком, і за переконаннями, і за статтю, і за національністю. Баліс Гаяускас, який відбув 37 років у неволі, а в уже незалежній Литві очолив Службу безпеки; Калью Мятік, звинувачений свого часу в антирадянській діяльності в лавах підпільного Демократичного руху Естонії; Мустафа Джемілєв, який боровся за права кримських татар; Левко Лук’яненко, член-засновник Української Гельсінської групи, Надія Світлична, учасниця руху шістдесятників, правозахисниця й журналістка… Двадцять дисидентів, розмови з якими висвітлюють безліч питань, що не втрачають актуальності й сьогодні.

 

 

Информационные системы и технологии. Состояние и перспективы: монография / Бармак О., Божаткин С..и др.; под науч. ред. проф. В. Вычужанина. – Одеса : НУ «ОМА», 2021. – 206 с.

В монографии отражены результаты научных исследований в области информацйионных, интеллектуальных систем и анализа данных, моделирования и разработки программ.

 

 

 

 

 

Інформаційні управляючі системи і технології: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф., 23 – 25 вересня 2021 р. – Одеса : НУ «ОМА», 2021. – 209 с.

Збірник містить матеріали, прийняті оргкомітетом до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні управляючі системи і технології» Наведені матеріали конференції охоплюють основні напрямки розвитку в області інформаційних систем управління; інтелектуальних систем і аналізу даних; моделювання та розробки програм.

 

 

 

 

Меженський В. М. Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel : навч. посіб. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 212 с.

Навчальний посібник для надання практичних навичок у статистичному аналізі даних за допомогою програми Microsoft Excel. Розроблений для підготовки студентів і магістрів зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» у вищих навчальних закладах ІII-IV рівнів акредитації.

 

 

 

 

 

Марина Н. Лише ілюзії. Поезія / Марина Науменко. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 74 с., іл.

«Лише ілюзії» – перша збірка Марини Науменко. До книги увійшла філософська та інтимна лірика, написана у різні роки. Те, що ми бачимо, іноді видається нам не таким, яким є насправді. На шляху до правди ми будуємо ілюзії. Руйнуємо їх, коли відчуваємо, що вони починають оволодівати нами…

 

 

 

 

 

Нова парадигма акумулятивного рельєфоутворення у мілководних районах океанів та морів : монографія / І. І. Гладких, М. Б. Капочкіна, Н. В. Кучеренко, Б. Капочкін. – Одеса : НУ «ОМА», 2021. – 200 с.

У монографії розглянуто навігаційні небезпеки, пов’язані з процесами трансформації акумулятивного рельєфу мілководної зони Світового океану, формування та руйнування коралових рифів тропічної зони Світового океану, тимчасові навігаційні небезпеки, пов’язані з процесами кліматичного масштабу (підвищення рівня Світового океану, підвищення кислотності його води, глобальні циркуляційні процеси, пасатно-мусонна циркуляція, глобальний тропічний циклогенез) та небезпечними погодними явищами. Монографія складається з 3-х томів. У першому томі розглядаються процеси екзогенного та ендогенного рельєфоутворення у мілководних районах океанів та морів; у другому томі – процеси формування рельєфу дну тропічної зони Світового океану; кліматичні проблеми розглянуті у третьому томі монографії.

 

 

 

Родова садиба: технології, комунікації, управління, економіка, підприємництво, екологія: [підручн.]. вид. 2-е, випр. і доп. / М. Л. Васильєв, М. С. Гончаренко, І. Г. Грабар, І. І. Каракаш, В. П. Якобчук, С. В. Молодецька, М. Ф. Плотнікова. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 484 с.

У підручнику розкрито природні, соціально-економічні та екологічні умови організації, функціонування та розвитку сільських територій через механізм реалізації ідеї Родова садиба, обґрунтовано концептуальні засади консолідованої політики розвитку соціально-просторових утворень, їх системну багатофункціональну модель, яка враховує певні рівні та типи сільських територій.

 

 

 

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноєвропейська гравюра XV-XIX століть : каталог-альбом = Masterpieces in the University Librafy collections : Western European prints of the 15th-19th centuries : catalogue-album / упоряд. : О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок ; [пер. тексту англ, мовою О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; наук. ред. пер. Н. О. Коваль] ; відп. ред. М. О. Подрезова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2015. – 148 с.: іл.

Видання репрезентує вибрані західноєвропейські гравюри XV-XIX ст., що зберігаються у фонді університетської бібліотеки; третій дає уявлення про застосування мистецтва гравірування в картографічних виданнях.

 

 

 

Фізика аеродиспансерних систем : наук. зб. / за ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ, 2021. – 221 с.

Приведено результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при протіканні фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази, фізики горіння різноманітних речовин, критичні умови займанні та погасання. Окремо розглядається газодинаміка процесів переносу дисперсної фази. Представлено результати досліджень електрофізики дисперсних систем нелінійних процесів, які протікають в димовій плазмі.

 

 

 

 

 

Цибульська Е. І. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 – Економіка / Елеонора Іванівна Цибульська. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. – 348 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти фінансового менеджменту підприємств, розкриваються його сутність та механізм реалізації. Значна увага приділяється змісту основних політик, фінансовим методам і важелям, сучасному інформаційному забезпеченню управлінських фінансових рішень.

 

 

 

 

Якубенко Б. Є. Лікарські рослини: технологія вирощування та використання / Б. Є. Якубенко, В. Г. Біленко, Я.О. Лікар, В. І. Лушпа ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Б. Є. Якубенка. – К.: Ліра-К, 2021. – 598 с. 56 іл.

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм. Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14 досі не культивували в Україні у виробничих умовах). Наведено їхню стислу ботанічну характеристику, місця зростання в природних умовах, хімічний склад, побічну дію і використання лікарських рослин у медичній та ветеринарній практиці. Дано також морфологічну характеристику або лише згадано 81 близький вид лікарських рослин вітчизняної та зарубіжної флори.