Шановні користувачі!

Знайомимо з деякими новими книгами, які надійшли до фонду бібліотеки.

 

Курков А. Ю. Бікфордів світ роман / А Ю. Курков; пер. з рос. В. С. Бойка; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Київ: ДОВЖЕНКО БУКС, 2019. – 378 с.

«Бікфордів світ» – це дуже серйозна та дуже сумна казка, сюжет якої складно переказати. Головні теми – пам’ять i страх. Пам’ять про дитинство, розчарування у реальному світі, побоювання будь-яких змін, відсутність бажань, комплекс провини i безсилля перед життям. Роман жорсткий, абсурдний, проте цілком логічний. Ми всi прив’язані до бікфордового шнура в цьому вибуховому світі й тягнемо його за собою все життя.

 

 

 

 

 

Іcтopiя європейської ментальності / за ред. П. Дицельбахера. – 2-е вид., доп.; пер. В. Камянець. – Львів. Літопис, 2019. – 632 с.

Історію європейської ментальності від античності до наших днів досліджено крізь призму формування i розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті страхів, комунікації  «свого» й «чужого», простору і часу тощо.

 

 

 

 

 

Кінг С. Воно : роман / Стівен Кінг; пер. з англ. О. Красюка, С. Крикуна, А. Рогози. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 1344 с.

Воно – це пекельна істота, що наче випірнула з нічних кошмарів. Воно живиться людським страхом…Колись давно семеро підлітків змогли Його перемогти. Але майже тридцять років по тому Воно повертається, щоб помститися…

 

 

 

 

 

Kiocaк Д. В. Крем’яні індустрії ранньоземлеробських суспільств Карпато-Дніпровського регіону : соціальний контекст та організація виробництва. – Одеса : Одеський національний університет імені I. I. Мечникова, 2019. – 462 с.

Монографія представляє реконструкцію організації виробництва крем’яних знарядь праці ранніх землеробів Карпато-Дніпровського peгіону.

 

 

 

 

 

 

Коломієць В. М. Достукатись до небес: поезія / В’ячеслав Миколайович Кололнець. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко I. В., 2019. – 204 с.

Автор шукає відповіді на складні та хвилюючі питання щодо нашої історії, сьогодення, розмірковує про майбутнє України, її перспективи та горизонти. Bipшi відрізняються неповторністю та оригінальністю образів, думок, почуттів. Ця робота – перша спроба автора презентувати читачеві свою творчість. Вона демонструє уміння поета чути навколишній світ, переосмислювати побачене i виділяти те головне, що не залишає байдужим нікого.

 

 

 

 

 

Розрахунок систем із східчасто-змінною жорсткістю та з розподіленними параметрами : монографія / Ю С. Крупй, М. Г. Сур’яншов. О. М. Чучмай. – Одеса: ОДАБА, 2019. – 163 с.

Монографія  присвячена розрахункам систем iз східчасто-змінною жорсткістю та з розподіленими параметрами двома порівняно новими методами – чисельно-аналітичним методом граничних елементів та методом прямого інтегрування. Матеріал викладений доступною мовою, розглянуто велику кількість прикладів. Наведене порівняння результатів розрахунків з результатами скінчено-елементного аналізу в програмі ANSYS.

 

 

 

 

Дмитро Кулеба Війна за реальність: як перемагати у світі  фейків, правд i спільнот. Київ : Книголав, 2019. – 384 с. – (Серія «Полиця нон-фікшн»).

Війна за наші емоції та вибір вирує в Україні i світі, довкола i всередині нас. Кількість ліній фронту незліченна. Люди воюють у сім’ях, онлайн-спільнотах i суспільствах. Держави воюють з людьми, компаніями та між собою. Український дипломат i комунікатор Дмитро Кулеба переконує: формаційній aгpeciї можна протистояти. На прикладах України, інших країн та компаній  він аналізує, як відбувається війна за реальність, i виокремлює п’ять правил, що допоможуть навчитись у ній перемагати.

 

 

 

 

Мирослав Маринович Митрополит Андрей Шептицький i принцип «позитивної суми» / перед. Aндріанa Сливоцького. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 248 с.

Книга містить ґрунтовний аналіз проповідницької спадщини Митрополита Андрея Шептицького з точки зору її відповідності методологічному принципу, що в нинішній час отримав назву «позитивної суми», або «win-win». Генезу цього способу думання Митрополит виводив iз богослов’я, а приклади його застосування самим Митрополитом автор знаходить у посланнях Кир Андрея у сфері економічних стосунків, національних взаємин, державного будівництва, міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Цю наукову розвідку автор доповнив своїм власним баченням того, яку роль принцип «позитивної суми» та формули Митрополита Андрея можуть відіграти в найближчому майбутньому України та свiтy.

 

 

 

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / за ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. вид. 3-тє, доп. – Острог, 2019. – 719 с.

У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії та сучасності Острозької академії, її культурного контексту, а також історіографії, процесу відродження першого вищого навчального закладу на теренах Східної Європи.

 

 

 

 

 

Перспективи розвитку політики ЄС: глобальні та peгioнальні виміри : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. О. I. Брусиловсько, I. М. Коваля. – Одеса : Одес. нац. ун-т iм. І. І. Мечникова, 2019. – 200 с.

 

У монографії досліджено перспективи розвитку політики ЄС через окремі регіональні та глобальні виміри  (політику щодо східноєвропейських країн, РФ, МЕРКОСУР, Сирії, США, СПБО, РСМД, посередництва та миротворчості. За останні і роки вплив ЄС збільшився, водночас зріс скептицизм щодо його подальшого розширення. Віддалення ЄС від США, залучення ЄС до процесів «Арабської весни» та погіршення відносин Росії ЄС зменшило його зовнішньополітичні можливості.

 

 

 

 

Ринкова економіка : сучасна тeopiя i практика управління. Т. 18, Вип. 3 (43): зб. наук. праць. – Одеса: Одес. нац. ун-т І.І. Мечникова, 2019. – 348 с.

У збірнику наукових праць розглядаються організаційно-економічні проблеми розвитку економіки  та права в України. Аналіз динаміки проводиться з точки зору дослідження ефективності і управління та знаходження пріоритетів соціально-економічної політики для українського суспільства в пepioд ринкової трансформації.

 

 

 

 

Теоретико-методологічні засади формування менеджменту відносин власності на природні рекреаційні ресурси: монографія / [Буркинський Б.В. та ін.]; за ред. Буркинський Б.В.; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2019. – 249 с.

Монографія присвячена науковим засадам та принципам формування сучасного менеджменту узгодження інтересів та подолання конфліктів стосовно відносин власності на природні рекреаційні ресурси. Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо розвитку відносин власності у рекреаційному природокористуванні. Розроблено їх інституційні засади та організаційно-економічний механізм, які спрямовані на приріст природного капіталу в натуральному i вартісному вираженні та вдосконалення структури їx привласнення.

 

 

 

Леонід Ушкалов. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання. – 2-е вид. – Київ: ДУХ I ЛІТЕРА, 2019. – 560 с.

До книги входить близько 300 невеликих есеїв про Cвіт ідей та образів Тараса Шевченка (1814-1861) – поета, художника, музиканта, мислителя. Шевченко постає тут людиною, яка надзвичайно тонко й трепетно відчуває природу, мистецтво, життя в ycix його проявах: від побуту до метафізики. Автор розглядає Шевченка в широкому контексті української та світової культури. А ще, пильно вдивляючись в образ поета, він намагається описати свій власний духовний досвід.

 

 

 

 

Кейт Фокс Спостерігаючи за англійцями [Текст] / Кейт Фокс ; пер. з англ. Марти Госовсько. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 608 с.

«Вівсянка, сер», твідовий костюм, чай рівно о п’ятій, вишукані манери, аристократизм, снобізм, незворушність, гіперпунктуальність. Які ж насправді англійці? Відома дослідниця Кейт Фокс створила дивовижно точний i напрочуд дотепний портрет англійського суспільства. Вона дослідила англійський національний характер під антропологічним мікроскопом i показала читачам дивну та чарівну культуру, що керується цілими кодексами негласних норм та поведінкових кодів.