Шановні користувачі!

Вашій увазі представлені книги, які надійшли до фонду бібліотеки у квітні  2021 року серій «Історичний роман», «Художня література», «Народознавство», книги різних наукових напрямів.

 

СЕРІЯ «ІСТОРИЧНИЙ РОМАН»

Гриневичева К. В. Шестикриледь : повість. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 184 с.

Гриневичева Катря (справжнє ім’я – Банах Катерина Василівна, у заміжжі Гриневич) – письменниця, громадська діячка. Історична повісті «Шестикрилець» висвітлює епоху волинсько-галицького князя Романа Мстиславовича. В основу твору покладено події на Галицько-Волинській землі у другій половині XII – на початку XIII ст., про які розповідається в Київському і Галицько-Волинському літописах.

 

 

 

 

 

Мордоведь Д. Л. Кримська неволя. Сагайдачний : роман. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 336 с.

Мордовець Данило (1830-1905) – відомий український письменник, історик, публіцист, майстер історичного роману. «Кримська неволя» – роман про трагічну долю простого народу в часи, коли іноземні загарбники рвали на частини українські землі, брали в рабство українське населення. У романі «Сагайдачний» описано часи українського гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Твір зображує життя запорізького козацтва – їх побут, звичаї, героїзм і мужність у боротьбі за свободу.

 

 

 

 

 

Чайковський А. Я. Сагайдачний : роман. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 556 с.

Андрій Чайковський (1857-1935) відомий як автор численних прозових творів, серед яких поважне місце займають історичні твори на козацьку тематику. Роман «Сагайдачний» так і не побачив світ у повному обсязі. Вийшло лише перші три його частини. А дві останні не були опубліковані і їх не вдалося знайти. У творі вміло поєднується біографія видатного козацького полководця та історичні події кінця XVI – початку XVII ст.

 

 

 

 

 

Юліан Опільський. Іду на вас : повість. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 208 с.

Юліан Опільський (справжнє ім’я – Рудницький Юрій Львович) – український письменник, автор історичних романів, повістей, оповідань. «Іду на Вас» – художній твір часів епохи Київської Русі, в сюжеті якого зображено останній похід шляхетного князя давньої України Святослава Ігоровича та його трагічну загибель. У повісті майстерно відтворено й життя різних соціальних груп часів князювання Святослава – бояр, княжих гриднів, кметів, ремісників, селян.

 

 

 

 

 

Яновський Ю. Л. Чотири шаблі: роман. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 232 с.

«Чотири шаблі» – роман Юрія Яновського, що вийшов друком 1930 року. Написаний в дусі революційної романтики, твір викликав негативні відгуки соцреалістичних критиків, у результаті чого не ввійшов до зібрання творів митця 1958 року. Роман залишався поза межами літературного процесу аж до 1983 року. Сюжет розгортається довкола чотирьох ватажків партизанської армії (Шахая, Марченка, Галата й Остюка), які виступають своєрідними нащадками козацької слави, що покликані виправити помилки своїх пращурів й здобути нарешті омріяну волю.

 

 

 

 

 

КНИГИ З РІЗНИХ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

Матвієнко М.П., Шаповалов С.П. Математична логіка та теорія алгоритмів. Навчальний посібник. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020 – 212 с.

У навчальному посібнику наведено основні поняття і методи математичної логіки, а також основи теорії алгоритмів. Теоретичний матеріал проілюстровано вправами та задачами для набуття читачем практичного досвіду.

 

 

 

 

 

Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України: монографія / С. Ф. Смерічевський, А. В. Шевченко, Г. В. Малахівська та ін.; за заг. ред. С.Ф. Смерічевського. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 272 с.

Вітчизняна авіаційна галузь із приходом на внутрішній ринок великих зарубіжних компаній перейшла на новий етап свого розвитку: зростає рівень обслуговування, збільшується перелік запропонованих авіакомпаніями послуг, поступово зменшується вартість квитків, розширюється географія польотів, підвищується увага до соціальних питань ведення бізнесу. Зростання конкуренції на внутрішньому ринку сприяє до пошуку вітчизняними авіаперевізниками нових інструментів залучення споживачів та збереження наявної клієнтської бази. Як наслідок, з боку авіатранспортних підприємств зростає увага до розвитку маркетингової філософії ведення бізнесу. Саме тому питання формування та управління лояльністю клієнтів, як основного способу забезпечення реалізації послуг авіакомпаній у майбутньому, що поставлені в запропонованому дослідженні, є актуальними та своєчасними.

 

 

Онищенко В. О., Срібшок С. М., Коробко Б. О. та ін. Основи наукових досліджень та науково-технічної творчості: навч. посіб. / В. О. Онищенко, С. М. Срібшок, Б. О. Коробко, О. В. Матяш. Київ : Видавництво Ліра-К 2020 -280 с.

У посібнику розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління, систему підготовки наукових кадрів в Україні. Висвітлено питання організації та проведення наукових досліджень і їх інформаційного забезпечення, а також особливості науково-технічної праці. У навчальному посібнику розглядаються задачі прискорення науково-технічного процесу, розвитку науки, яка направлена на вживання заходів щодо поліпшення якості підготовки фахівців з вищою освітою. Значну увагу приділено використанню фізичних ефектів та сучасних методів технічної творчості при формуванні ідей і технічних рішень, направлених на активізацію і наукову організацію творчого процесу і правила подолання технічних протиріч при розв’язанні винахідницьких задач.

 

 

Пульмонологія дитячого віку: навч. посібник / Стоєва Т. В., Весілик Н. Л., Соболева К. Б., Ситник В. В., Дойкова К. М. ; за ред. Т. В. Стоєвої. – Одеса: Політехперіодика, 2020.- 222 с.: 59 іл., 88 табл. (Серія «Путівник з педіатрії»).

Навчальний посібник розроблено відповідно до типової програми з педіатрії курсу пульмонології для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. У посібнику висвітлені сучасні класифікації, провідні механізми етіопатогенезу, критерії діагностики, основи терапії з урахуванням національних стандартів і рекомендацій.

 

 

 

 

Слобожанщина. Погляд у минуле. – Житомир: вид: Євенок О. О., 2020, – 420 с.

У виданні 2020-го року беруть участь як автори статей, розміщених у попередніх збірках, так і автори, які друкуються в Альманасі вперше. Географія й тематика авторських досліджень стає ширшою, тому, не змінюючи назву Альманаху, будемо інколи розміщувати цікаві документальні краєзнавчі статті, тематично пов’язані з іншими регіонами. Метою проекту «Ідентифікація Петренків» залишається відродження документального краєзнавства Донеччини (передусім Слов’янщини), яке все ще перебуває в занепаді. Сподіваємося, рівень документальності розміщених в Альманасі матеріалів буде гідним орієнтиром не тільки для краєзнавців-початківців, але й для тих, хто в краєзнавстві вже багато років. Вивчаючи історію рідного краю, люди починають краще розуміти й більше цінувати такі поняття, як історія краю, де ти мешкаєш і мешкав твій рід тощо.

 

 

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Teppi Пратчетт Озброєні : роман / Террі Пратчетт; переклад з англ. Вікторії Михайловой – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – 424 с.

«Озброєні» – другий роман циклу «Варта» серії «Дискосвіт» Террі Пратчетта. Нічна сторожа знову переживає не найкращі часи. Капітан Ваймз планує одружитися і повернутися до цивільного життя, тож Сторожі потрібен новий очільник, якому доведеться працювати з дуже різношерстою компанією новобранців. Тим часом нащадок збіднілого аристократичного роду Едвард де Гибль ностальгує за королівською владою в Анк-Морпорку і будує плани повернення законного короля. У місті з’являються жертви таємничих убивств, скоєних невідомою зброєю. Ваймз втратив колишній запал до роботи, тому до справи береться енергійний капрал Морква з загоном новобранців.

 

 

 

Teppi Пратчетт Поштова лихоманка : роман / Teppi Пратчетт ; переклад з англ. Олександра Михельсона. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – 520 с.

«Поштова лихоманка» – це 33-й роман серії «Дискосвіт» Teppi Пратчетта та перший роман циклу про Мокра фон Губперука. Засуджений до страти шахрай і пройдисвіт Мокр фон Губперук отримує шанс на нове життя (якщо, звісно, державну роботу можна назвати життям) і повинен взятися за відновлення анкморпоркської пошти. Його обов’язкам генерального поштмейстера не видно кінця-краю, приміщення пошти по стелю завалене старими листами і притрушене голубиним послідом, а крім того, це ще й дуже небезпечна посада, адже за останні кілька тижнів четверо його попередників пішли з життя за нез’ясованих обставин. І все це на фоні успіху монополіста зі зв’язку – семафорної компанії «Великий шлях».

 

 

 

Кінг С. Кінець зміни : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. Г. Яновської. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. – 448 с.

Фінальний роман трилогії про детектива Вілла Годжеса, чиї розслідування в «Містері Мерседесі» і «Що впало, те пропало» пов’язані з містичною особистістю комп’ютерника – вбивці Брейді Гартсфілда. Під загрозою опиняються підлітки, які колись були врятовані детективом від вибуху на концерті. Але ж знешкоджений Містер Мерседес перебуває у лікарні… Чий таємничий голос нашіптує страшні слова, після яких жити несила? Білл Годжес шукає відповідь на це запитання, а наввипередки з ним іде невблаганна смерть…

 

 

 

 

***

Врочинська Г. В. Історія традиційних українських прикрас = History of traditional Ukrainian adornments / Ганна Володимирівна Врочинська, Галина Григорівна Стельмащук ; гол. ред. Віргініюс Строля ; худож. оформл. Олександр Андрощук ; відп. ред. Юлія Ференцева. – Київ : Балтія Друк, 2020. – 179, [4] с. : кольор. іл., фотоіл.

Відомі етнографи зі Львова, академік НАН України Галина Стельмащук і старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України Ганна Врочинська, розповідають про те, як з розвитком технологій розвивались і змінювались принципи виготовлення традиційних прикрас українців, які мали не тільки художньо-естетичний сенс, але і зберігали своєрідний культурний код нації. Цікаво, що прикрасами користувались не тільки переважно жінки, але й для чоловіків здавна існували власні традиції і системи визначених символів для позначення за допомогою прикрас в одязі, головних уборах, зброї тощо їхнього місця і становища в суспільстві. Для широкого кола читачів, а також мистецтвознавців, студентів, викладачів історії декоративно-прикладного мистецтва, етнографії, учнів художніх коледжів.

 

 

Найден О.С. Українська народна лялька. – 2-ге вид. – Київ : Видавничий дім «Стилос», 2020. – 240 с.

Українська народна лялька становить частину української іграшкової культури, а разом з тим – і частину східнослов’янської та європейської лялькової культури XX ст. Українська ж народна іграшкова культура є не просто частиною селянського культурного простору з його обрядовими традиціями, метафізичними чинниками та історичною пам’яттю – вона є своєрідною його моделлю. Найперше, найголовніше завдання цієї книги – показати красу (зовнішню – декоративно-пластичну і внутрішню – духовну) народної автентичної ляльки. Важливими є також визначення місця й ролі цієї ляльки в контексті сучасної лялькової культури, аналіз її антропоморфних предтеч, виявлення її традиційних домінантних ознак (іконографії, типажності, матеріалу, декоративних принципів тощо), її наявних та опосередкованих зв’язків з «одягненою» сувенірною лялькою, лялькою колекційною (музейною), лялькою авторською.