Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

 

Балух, В. О., Коцур, В. П. Культура ранньомодерної Європи: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Балух, В. П. Коцур. — Харків : Фоліо, 2017. — 495 с.

У підручнику систематично викладено культурний поступ європейських країн у XVI – першій половині XVII ст. У полі зору авторів – особливості формування соціокультурного середовища ранньомодерної епохи, специфіка культурного розвитку Європи доби раннього Нового часу.

 

Де Голль. История Франции, 1940—1969 / Александр Ландау; худож.-оформитель В. Н. Карасик. – Харьков: Фолио; М.: Энциклопедия-ру, 2017. – 559 с.

Представленная на суд читателя книга о полковнике Шарле де Голле является не столько его биографией, сколько описанием одного из самых бурных периодов в истории Франции, пришедшемся на годы политической деятельности дотоле никому не известного армейского офицера, никогда ранее политикой не занимавшегося. Два повествования – о политической судьбе де Голля и о трагической судьбе Франции тех лет – идут в книге как бы параллельно.

Дзюба, I. М. «Гармонія крізь тугу дисонансів…» / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська. – К.: Либідь, 2016. – 584 с.

Це книжка про письменника в Часі – і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко – і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов.

Робесп’ер. Кредо / Шарлотта Робесп’ер, Макси-міліан Робесп’ер, Альбер Лапонере, Наполеон; пер. з франц. П. Мигаля; худож.-оформлювач О. А. Гугало-ва. — Харків: Фоліо, 2017. — 219 с.

Видатного діяча Великої Французької революції Максиміліана Робесп’єра (1758—1794) спочатку вважали уособленням усіх людських чеснот і справжнім представником народу, а потім звинувачували у розв’язанні кривавого терору, називаючи тираном і дияволом у людській подобі. «Спогади» його сестри Шарлотти — це розповідь про життя, діяльність і погляди Максиміліана та його молодшого брата Огюстена, що був його споборником; це своєрідна спроба відновити справедливість.

Топська, H. Батько українського театру. — K.: TOB «Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню. Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто кохається в українському мистецтві.

Фіцич, Н. Культ предків. Нетуристичні звичаї України / Наталка Фіцич; фото Р. Альму-хамедова, А. Павлиніва, С. Цимбала — Харків: Фоліо, 2017. — 170 с.: іл.

Відома журналістка, авторка телевізійних проектів: документального циклу «Відкрита зона» (соціальні, історичні, культурологічні явища та персони), «Май-стер-клас» (народні ремесла та майстри), «ПроОбраз» (видатні діячі культури), Наталка Фіцич майже рік подорожувала Україною, записуючи та за допомогою фото- і кінокамери фіксуючи старовинні обряди і традиції різних регіонів нашої країни. Ця книжка — результат роботи багатьох людей, яким не байдужа спадщина наших предків.

 

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!