Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Енциклопедичні видання

Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голова) та ін. ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. –  Київ : Фенікс, 2017 – Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / наук. ред. 1-го тому А.П Бульвінський. – 2017. – 564 с.

Енциклопедія «Країни світу і Україна» – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про країни світу, який у деталізованому форматі подає універсальні та науково вивірені матеріали про історію країн упродовж всього історичного часу, їх політичну систему та особливості економічного зростання з другої половини XX ст. до сьогодення, історичні зв’язки з Україною в минулому та на сучасному етапі, об’єкти культурно-цивілізаційної спадщини та інші дані.

Черниш Наталія Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2018. – 348 с. ; 67 іл.

Досліджено основні етапи становлення й розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів — довідник «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1914-1916), «Українську Радянську енциклопедію» (1930-1934), «Українську Загальну енциклопедію» (1930-1935), «Енциклопедію українознавства» (1948-1989), англомовні українознавчі довідкові розробки другої половини XX ст., «Українську Радянську енциклопедію» (1958-1965) та інші видання Головної редакції УРЕ, новітню «Енциклопедію сучасної України» (випуск якої триває). Висвітлено історію створення енциклопедій, проект «Великої Української енциклопедії», розпочатий нещодавно, виокремлено й проаналізовано характерні ознаки змісту, які вирізняють ці видання у масиві довідкових праць ХХ-ХХІ ст. Значну увагу приділено досвіду, нагромадженому видавничими колективами, що їх очолювали визначні українські громадські діячі та науковці (М. Скрипник, І. Раковський, М. Бажан, В. Кубійович), а також енциклопедичному доробку видатних учених-українознавців (І. Франка, А. Кримського, М. Грушевського та ін.). Уміщено додатки та ілюстративний матеріал, який унаочнює викладені відомості.

Підручники

Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Баннов О.В. Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів: підручник / Т.Ю. Габріелова, С.Л. Литвиненко, О.В. Баннов. –Київ : Кондор, 2018.  – 416 с.

Викладені основи організації та технології доставки спеціальних категорій вантажів повітряним, залізничним, автомобільним, морським та внутрішнім водним транспортом. Наведено класифікацію, особливості організації та технології перевезень, упакування та маркування, документального оформлення спеціальних вантажів. Охарактеризовані транспортні засоби та засоби для зберігання спеціальних вантажів на повітряному, залізничному, автомобільному, морському та внутрішньому водному транспорті.

Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Гончарук Я. М. Казначейська справа: Підручник, 2-е видання: доповнене та перероблене. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 580 с.

У підручнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Казначейська справа», подаються теоретичні та навчально-методичні матеріали, необхідні студентам для успішного опанування цією дисципліною. Основна увага відведена процедурам казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, а також організації обліку, звітності і контролю в органах Державної казначейської служби України. Підручник висвітлює основи організації бюджетного процесу, роль та значення Казначейської служби у системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу її діяльності, основні процедури обслуговування бюджетів, інформаційно-технічне забезпечення та перспективи розвитку казначейської справи в Україні.

Лубянська С.П. Дизайн зачіски: Навчальний посібник для професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах мистецького профілю. – Київ : Кондор, 2018. – 216 с. ; 16 кол. іл.

У посібнику висвітлюються питання, що сприяють формуванню системи знань, навичок та умінь, необхідних для практичної роботи з художнього проектування арт-зачісок, популярних, перспективних моделей і колекцій.

 

Слободнюк Р. Є. Аналітична хімія та аналіз харчової продукції: навчальний посібник / Р. Є. Слободнюк, А. Б. Горальчук. – Київ : Кондор, 2018. – 336 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування. Посібник містить приклади розв’язування задач, контрольні вправи, задачі та тести.

Підприємництво і торгівля: навчальний посібник / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської та проф. І.В. Кривов’язюка. – Київ : Кондор, 2018. – 620 с.

Навчальний посібник розкриває теоретичні та прикладні аспекти розвитку підприємництва та торгівлі. Визначено гносеологію та інституціональне середовище підприємництва. Виокремлено організаційно-правові, соціальні, фінансові, оцінювальні аспекти реалізації підприємництва. Розкрито необхідність формування бізнес-культури, планування підприємницьких ідей та оцінювання ризиків підприємницької діяльності. Охарактеризовано особливості здійснення підприємництва у різних сферах виробництва та торгівлі. Узагальнено специфіку біржової торгівлі, торговельної логістики, франчайзингу та маркетингу інновацій у сфері підприємництва. До кожного розділу додається перелік основних понять, зміст ключових термінів, законодавчо-нормативна база, перелік контрольних питань до матері азів розділу, навчальний практикум, рекомендована література.

Художні твори

Василів-Базюк Л. Й. П’ять колосків: історична повість / Л.Й. Василів-Базюк. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці : Букрек, 2018. – 324 с.

Історична повість «П’ять колосків» написана на основі доступних матеріалів про добу панування комуністичного совєтського союзу, на чолі якого були жадні людської крові Ленін та Сталін. Героями книжки є реальні люди, які пережили голод і в своїх серцях пронесли полум’я правди, щоб розказати молодим поколінням, усім державам світу про те, що запланував наш сусід з півночі зробити з Українським Народом – Нацією та як звільняв наші землі для своїх москвинів. Від болю, сліз і терпіння народилися нові люди, герої України, які високо несуть наш прапор та досі перемагають залишки московської тиранії і жахливої неправди, що голодомору-геноциду не було…

Могильницька Галина Імена. Поеми / Галина Могильницька. – Київ : Український пріоритет, 2017. – 308 с.

Книга Г. Могильницької «Імена» містить три поеми: «Рогніда», «Єлизавета», «Серафима»: княгиня, королева й проста українська селянка. Три постаті, викликані авторкою із сивої давнини та недавнього минулого. Три долі, вплетені в стрімку й немилосердну круговерть історії. Три жінки, що, відновлюючи розірваний зв’язок часів, несуть із минулого нам, дітям безпам’ятного, прагматичного й захланного XXI століття, ті духовні цінності й потенціали, які не дають світу зірватися в прірву ненависті, жорстокості й бездуховності.

Татчин С. Любити. – Київ : APT ВИДАВНИЦТВО «НЕБО», 2018. – 200 с.

Серія «Поезія 21» своєю концепцією матиме на меті відобразити кілька характеристик сучасних текстів – побачити їх у часі і просторі, відкрити для нас по новому вже знані імена або представити читачеві нові, ще не знайомі. У цьому випадку «час» двадцять першого століття – наша головна цінність. Ми плануємо його побачити в іменах письменників та художників різних частин країни. «Поезія 21» починається з віршів вінницького поета Сергія Татчина. Збірка під назвою «Любити» стане восьмою в бібліографії автора, обкладинка її –  робота молодого київського графіка Сергія Погребиського.

Маркіян Прохасько Нестримна сила води : оповідання / Маркіян Прохасько. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. –160 с.

«Нестримна сила води» – це книжка про пошук ідеального міста. Серед безлічі можливих урбаністичних пейзажів, часів, вимірів, потенційних сюжетів та альтернативних світів тут розгортаються історії розквіту та занепаду, відчаю та надії, безпеки та переховування, виникнення запитань та віднайдення відповідей, тріумфу, поразки та рутинного переживання найбільшого щастя.

Дев’ять текстів книжки, які сповнені різною мірою напруги та сюжетності, переплітаються між собою за допомогою спільних ідей, а інколи і персонажів. Ці тексти розкривають фрагменти та напівтони світу, центром якого є місто – найвиразніша ознака людської цивілізації. Його образ – ідеальний, тож неможливий, хоч бажаний. Місто супроводжує людство впродовж часів, віддзеркалює культури та історію, перетікає із одного стану в інший. Це перетікання зупинити неможливо – як саму історію, як нестримну силу води.

Папський, Юзеф На нелюдській землі / Юзеф Папський ; пер. з пол. Олеся Герасима. – Чернівці : Книги-XXI, 2017. – 320 с.

Юзеф Папський (1896, Прага -1993, Мезон-Ляфіт) – видатний польський художник і письменник, довголітній співробітник паризького часопису «Культура», редагованого Є. Ґедройцем. Життя Папського було сповнене важких випробувань і значних творчих звершень. У спогадах «На нелюдській землі» він описує один із найдраматичніших його періодів, від 1939 до 1945 року, коли митцеві довелося зазнати совєтського полону й таборів, а відтак брати участь у організації Польської армії генерала Андерса, її евакуації на Близький Схід і битві при Монте-Кассіно. Важливим завданням Папського в Польській армії був пошук пропалих безвісти більш як 10000 польських офіцерів, як потім з’ясувалося, – розстріляних без суду і слідства совєтами в Катині. Фільм «Катинь» Анджея Вайди значною мірою став творчим переосмисленням розмов режисера з Юзефом Папським.

Шварц, Арнольд Ревю одного журналіста / Арнольд Шварц; переклад з нім. та упорядкування Сергія Осачука. – Чернівці : Книги-XXI, 2018. – 176 с.

«Журналіст – це моя професія, чудовою рисою якої було завжди писати безпосередньо під натхненням моменту. Ця книга не є роботою письменника – це лише праця щоденного журналіста, який з імпровізації спогадів прийняв швидке рішення створити цю книгу і це рішення негайно, змахом руки, реалізував у манері, притаманній нашій професії. Ця книжка була надиктована стенографістам протягом чотирьох днів. Велика робота керівного редактора щоденної газети не передбачає довге вагання і розмірковування про стиль, систему та обсяг. Події натискали, і робота над цією книжкою мусила бути виконана швидко. З цією згадкою не пов’язується прохання про вибачення – слово честі: цією книгою я хочу презентувати себе як щоденного журналіста».

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!

Про нові книги краєзнавчої тематики дізнавайтесь в рубриці «Що читати про край?» на блозі «Одесский краевед».