Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Герус, Л.М. Українська народна іграшка. – Харків: Вид-во «Балтія-Друк», 2017. – 64 с.

Народна іграшка – унікальне явище культури, тісно пов’язане зрізними проявами життя, багатогранне за змістом. Вона здатна зацікавити і дітей як безпосередніх учасників гри, і дорослих в якості потужного засобу виховання. Вона захоплює фольклорною тематикою, довершеною простотою форми, конструктивною вигадливістю, лаконічним декором, своєрідною емоційною налаштованістю, яку надає їй здатність рухатись та утворювати звуки.

Драч, І.Ф. Криниця для спраглих. Кіно / І.Ф. Драч; упоряд. І.С. Рябчий; передм., фільмогр. С.В. Тримбача; худож.-оформлювач О.А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2017. – 589 с.

Іван Драч (нар. 1936 р.) – людина різнобічно обдарована: він відомий широкому загалу не тільки як поет, перекладач, мислитель, громадський діяч, політик, перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006), а і як кіносценарист і драматург. За сценаріями Драча свого часу було створено низку справді культових фільмів – «Криниця для спраглих» (1965), «Камінний хрест» (1968), «Пропала грамота» (1972) та ін. До видання увійшли сценарії та кіноповісті митця, визнані знаковими сторінками вітчизняного кінематографа.

Косміна, О.Ю. Українське народне вбрання. – Харків: Вид-во «Балтія-Друк», 2017. – 64 с.

Якщо пісня – душа народу, а танок – його характер, то народний одяг – це його зовнішність, приваблива і яскрава, вишукана і вибаглива. Традиції українського національного вбрання сягають глибин загальнонародної культури. Разом з історією народу зусиллями багатьох поколінь вони розвивались упродовж віків аж до початку XX ст., коли з причин політико-економічного та історико-культурного характеру народний одяг вийшов з широкого ужитку і зайняв, так би мовити, святково-ритуальну нішу.

Кралюк П.М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро Кралюк; худож.-оформлювач O.A. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2017. – 394 с.: іл.

Петро Кралюк (нар. 1958 р.) – доктор філософських наук, професор, перший професор  Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода». Його перу належить низка романів і повістей («Шестиднев», «Лицар і смерть», «Діоптра» «Віднайдення раю»), де він подає дещо незвичний погляд на роль елітарних верств та козацтва в історії України. У книзі «Козацька міфологія України: творці та епігони» розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як «козацька ідея» інтерпретувалася в різних національних проектах XIX століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті XX. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.

Мельник, І.В.Вулиці Львова / Ігор Мельник; худож.-оформлювач О.А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2017. – 607 с.: фото.

Книга знайомить читачів з вулицями та площами Львова, їх історією, яка творилася протягом кількох сторіч. Старовинне місто розглядається послідовно за його історичними частинами: Середмістям, передмістями та околицями. Видання ілюстроване численними фотографіями, малюнками та поштівками і містить покажчик вулиць.

 

 

Прибєга (Лучанський), Л.В. Шедеври архітектури України / авт.-упоряд. Л.В. Прибєга (Лучанський). – Київ: Мистецтво, 2016. – 224 с.: іл.

У виданні репрезентовано понад 130 визначних творів архітектури, пам’яткових ансамблів і комплексів, зведених на землях України в різні часи її багатовікової історії. Стислі нариси й візуальна інформація про архітектурні релікти висвітлюють історію архітектурно-будівельної діяльності на українських теренах, засвідчують талант і творчу вдачу будівничих, слугують автентичним підґрунтям для пізнання глибинного коріння культурних традицій українського народу. Видання покликане сприяти збереженню та популяризації унікальних надбань зодчества як в Україні, так і за її межами. Розраховано на архітекторів, пам’яткоохоронців, істориків, мистецтвознавців і широке коло шанувальників українських старожитностей.

 

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!