Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

 

Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: підручник. — Львів : «Магнолія-2006», 2018.-440 с.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і “Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 

Боровський, Тадеуш. У нас, в Аушвіці… / переклад з польської Олександра Бойченка. – Чернівці : Книги – XXI, 2014. – 272 с.

Моторошна сила прози Боровського полягає в тому, що він із якоюсь потойбічною – по той бік добра і зла – стилістичною байдужістю показує нам будні табірного комплексу Аушвіц-Біркенау. Ось задимлений єврей із зондеркоманди розповідає під регіт колег, як він мало не особисто заштовхнув до газової камери батька, щоб не опинитися в ній самому; ось вродлива молода жінка, яка вдає, що розпачливе «мамо!» і простягнуті до неї дитячі рученята її не стосуються, бо бездітні жінки мають шанс потрапити на роботу і вижити; а ось і футбол на майданчику, повз який ведуть кілька тисяч «запрошених до газу» – і в проміжку між двома кутовими встигають їх умертвити… Так, на відміну від чорно-білих радянських фільмів про війну, табірний світ не був поділений на «наших і німців», а становив складну соціальну систему зі своєю ієрархією і корупцією, зі своїми щасливчиками і невдахами, з інтригами і заздрістю, з коханням і зрадами, ну і з симфонічними концертами – на тлі підрум’яненого крематоріями неба за вікном.

 

Буров Є.В. Комп’ютерні мережі. Підручник. Том 1 /Є.В. Буров. М.М. Митник/ Львів:«Магнолія 2006», 2018 – 334 с.

Підручник «Комп’ютерні мережі» детально висвітлює головні принципи побудови, використання та адміністрування мережевих комп’ютерних систем. Матеріал підручника подано у шести частинах. У першій частині наведено базові принципи функціювання мережі, зокрема еталонну модель взаємодії відкритих систем, принципи передавання сигналів у кабельних середовищах передавання. У другій частині розглянуто протоколи та сервіси інтернет. Третя частина, яка є логічним продовження попередніх, присвячена вивченню конкретних мережевих вирішень для різних груп мережевих технологій. У четвертій частині розглянуто безпровідні мережі. Проблематиці безпеки даних присвячена шоста частина підручника. Автори детально розглядають головні принципи організації системи безпеки, протоколи захищеного передавання, структурні методи захисту, проблематику забезпечення анонімності користувачів. Остання частина підручника розглядає мережу як розподілений комп’ютер та присвячена технологіям віртуалізації, розподіленим обчисленням, грід системам.

Ґрем, Вінстон Демельза. Корнуоллський роман (1788-1790) / пер. з англ. Т. Мухамедшина. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2018. – 544 с.

Через чотири роки після повернення капітана Росса Полдарка до сімейних володінь Демельза, дочка злиденного шахтаря, яку він колись захистив від жорстоких підлітків, стає його дружиною. Ця частина саги Вінстона Ґрема сповнена заплутаних і дуже драматичних любовних історій, а починається книга з народження первістки Росса і Демельзи – дочки Джулії. Разом із тим Росса, який прагне відновити колишній добробут сім’ї, переслідують невдачі – і в першу чергу через його конфлікт із впливовим банкіром Джорджем Ворлеґаном. І це ще півбіди…

 

 

 

Дей О. I. Сторінки з історії української фольклористики / О I Дей – Київ: Центр учбової літератури, 2018, -278 с.

Серія «Класика української літератури» включає перелік творів видатних Українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки Укпзїии для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

Еріа, Філій. Зіпсовані діти: роман / пер. з фр. С. Орлова. – Xарків : Вид-во «Ранок» : «Фабула», 2018. – 336 с. – (Серія «Лауреати»)

Роман Філіпа Еріа «Зіпсовані діти» побачив світ напередодні Другої світової війни. Його героїня Агнес, молодша дочка в родині багатих буржуа, критично сприймає батька і матір, страждає від фальші, внутрішньо сімейних інтриг, відсутності любові і тепла. Її близькі схиблені на грошах, консервативні і майже ненавидять доньку через її фантазії. Дворічна поїздка в Америку змінює життя Агнес — ця країна для недооціненої дівчини, яка зростала у задушливій атмосфері міщанської обмеженості, стає символом внутрішньої свободи і відкритості почуттів.

Автор створив складний, живий і багатогранний образ, роман читається на одному диханні, захоплює читача з перших сторінок. Франція високо оцінила «Зіпсованих дітей» — у 1939 році Філіпу Еріа присуджено за цей роман Гонкурівську премію.

 

Історія української державності: підручник у 2-х томах / Борисова О.В., Климов А.О., Т. 1. Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с.

У підручнику на основі аналізу історичних джерел та наукової літератури розкриваються вузлові проблеми української державності від давніх часів до сьогодення. Підручник складається з двох томів. У Т.1 викладено матеріал з історії української державності від найдавніших часів до 1917 р.; у Т.2 – від 1917 по 2017 р. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій та явищ, змісті найважливіших для становлення та розвитку української державності документів, діяльності українських державних діячів. До розв’язання низки питань запропоновано авторський підхід. Кожній темі лекції передує набір ключових термінів і понять, а в кінці містяться контрольні питання для самоконтролю і самоперевірки та творчі завдання. Наприкінці кожного тому надається пакет тестових завдань та список рекомендованої літератури.

Національна академія наук України -100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918-1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. -952 с. (Джерела з історії науки в Україні).

Цим науковим виданням розпочинається публікація комплексу звітних документів Національної академії наук України, який репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних колективів за сторічний період. До даної книги увійшли маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують наукову діяльність Академії упродовж 1918-1945 рр.

 

Цзя Яочен Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи, монографія / Яочен Цзя. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 230 с.

Монографію присвячено проблемі розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Здійснено теоретичний аналіз розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Проведено аналіз і узагальнення концептуальних засад проблеми дослідження. Розкрито зміст та структуру творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну. Визначено компоненти творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну. Розкрито специфіку професійної діяльності фахівців з графічного дизайну. Виділені критерії розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Розроблено модель розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну в професійній підготовці. Запропоновано організаційно-педагогічні умови ефективного розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці, які реалізуються в розробленій моделі.

Перино, Софі. Дочка Медічі : роман / пер. з англ. І. Шевченко. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2018. – 544 с.

«Дочка Медічі» Софі Перино — це по-справжньому потужна історична драма. Епічна оповідь, присвячена таємничому, сластолюбному та підступному дому Валуа, ведеться від імені принцеси Маргарита — розумної та неоднозначної особистості. Письменниця блискуче показує, як на тлі релігійних воєн і битв на любовному фронті ця непересічна жінка долає найжорстокіші випробування і знаходить у собі сили вирішити власну долю і здобути те, що належить їй за правом народження.

 

 

 

Попов, Антон. Характерник: роман. -Б.М., 2017.-286 с.

У автобіографічному романі про життя та долю легендарного київського лікаря-гомеопата, Дем’яна Володимировича Попова – гострий пригодницький сюжет, заснований на реальних подіях від 1758 до 2000 року в дискурсі української історії. Успішний хірург Попов, 1935 року полишає свій фах й перетворюється на гомеопата. Всупереч радянській ідеології він набуває високої популярності. Попри заборони та утиски має приватну практику, стає лікарем та товаришем відомих київських митців: художників Г.П. Світлицького, В.І. Зарецького, скульптора І.П. Кавалерідзе, режисера К.П. Хохлова, акторів Ю.С. Лаврова, М.Р. Капніст та інших. Головний герой дивом не опиняється у сталінських та німецьких концтаборах, виживає після важкого поранення, продовжує працювати в Києві під час окупації, підтримує український рух «шестидесятництва». Роман розкриває гомеопатію, як особливу, індивідуалізовану методу терапії. Водночас він висвітлює сімейні таємниці родини Попових-Поповичей, як одне з основних джерел лікарського хисту, що бере початок із часів характерництва, козацької слави та предків, обдарованих цілительством та провісництвом. Ця історія повністю документована сімейним архівом, написана онуком головного героя, що теж став лікарем-гомеопатом, та певний період свого життя, мав щастя спілкуватися та вчитися у свого дідуся. Автор тексту підсилив канву роману деякими власними пригодами.

Священні книги і віроповчальні тексти: Навч. посіб. і хрестоматія С 25 в 2 т. : т. 1. / М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко, Т.І. Лубська. В.І. Лубський; за ред. докт. філософ, наук, проф. М.В. Лубської. К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 448 с.

Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

 

 

 

Ткачук М.П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського (Літературний портрет): Вид. друге, випр. і доп.: КНТ, 2018. – 169 с.

Це перша книга у вітчизняному літературознавстві, присвячена життю і творчості поета романтика Левка Боровиковського (1808 – 1889). У широкому контексті розвитку романтизму у світовому й українському письменстві висвітлюється дискурсивна практика поета-романтика та його художні шукання в галузі балад. Історико-літературні проблеми порушують широкий комплекс питань розвитку шкіл та стильових течій в українському романтизмі, зміну й еволюцію літературних напрямів, спадкоємність літературних традицій, взаємодію фольклорних і жанрових форм та оновлення тематичного репертуару балади. У цьому освітленні окреслюється творча постать Левка Боровиковського, якого сучасники назвали «Колумбом української романтичної поезії».

 

Шульман, Сара Космополіти : роман / пер. з англ. А. Мірошниченко. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2018. – 384 с. – (Серія «Світовий бестселер»)

«Космополіти» Сари Шульман – чудовий атмосферний роман від однієї з найтитулованіших сучасних американських письменниць. Середина XX століття, три долі, троє вигнанців і відщепенців: чорношкірий актор, біла секретарка і дівчина з Огайо, яка приїхала до Нью-Йорка, щоб зробити артистичну кар’єру,— оселяються у старезному будинку в напівнетряному Гринвіч-Віллиджі. Блиск і злидні Мангеттена п’ятдесятих років, прекрасний гімн людській потребі в коханні й визнанні, зворушливий і проникливий. Образи героїв настільки яскраві й переконливі, що пам’ятаються ще довго після того, як книжка прочитана.

 

 

Леся, Українка. Подорож до моря: цикл поезій / Упор. А. Кршемінський; післямова Т. Ананченко; худ. Л. Дем’янишина. – Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2018.- 40 с.; іл.

«Подорож до моря» стала першим, але не останнім циклом у творчості Лесі Українки. її поетичний талант виллється в багатьох подібних жанрах: «Зоряне небо» (до слова, навіяний мотивами перебування в Одесі пізніше), «Мелодії», «Невольничі пісні», «Ритми», «Осінні співи», «Сім струн» і багатьох інших поетичних шедеврах. Але важливо, що це ще й перший у її творчості мариністичний цикл, після якого Леся створить і «Кримські спогади», і цикл «З подорожньої книжки» (1911), де в поетичній формі передасть свої відчуття від бурхливої морської стихії, у яку вона потрапила, мандруючи до Єгипту.

 

 

Українська вишивка: / керівники проекту В.Г.Вітос., В.І.Устянський; – Одеса: ТЕС, 2018. -512 с. ил.

Одещина – один з унікальних регіонів Незалежної України. Від 1956 року (після приєднання до Одеської області Ізмаїльської1 та виокремлення зі складу Київської області Черкаської) Одеська область є найбільшою за територією українською областю. Історія заселення цього краю є надзвичайно цікавою. Можна згадати і про знахідки тут пам’яток Трипільської й тісно пов’язаною з нею Усатівської культур; про давніх кочовиків, що змінювали один одного в степовій зоні; про давньогрецькі міста-держави; про загадкові давньоруські племена Уличів і Тиверців2 та ін. В другій половині XIV – першій половині XV ст. до Чорного моря по правому берегу Дністра вийшло Молдавське князівство3, а по лівому – Велике князівство литов-ське. У складі останнього тоді перебувало більшість українських земель, зокрема, Поділля, що простягалося вздовж лівого берега Дністра в бік моря. Не дивно, що у документах 1430-х рр. до «замків землі Подільської було» відносили і Качибей (Одесу).

 

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!

Про нові книги краєзнавчої тематики дізнавайтесь в рубриці «Що читати про край?» на блозі «Одесский краевед».