Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство : Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 444 с.: іл.

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства. Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій. Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами. Розглянуто механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організацій-но-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні. Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що станс у нагоді практикуючим екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику.

Максименко, Д. С. Здоров’я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 224 с.

Книга висвітлює проблему здоров’я і безпеки сучасних дітей і підлітків при взаємодії з джерелами масової інформації (телебаченням, інтернет-ресурсами, комп’ютерними іграми тощо) і буде корисна як фахівцям (педагогам, психологам, соціологам), так і батькам, які прагнуть допомогти дошкільникам і школярам залишитися здоровими і незалежними від небажаних впливів цифрового світу і медіапростору. Адресована також студентам педагогічних коледжів і вузів з дисциплін професійного циклу (педагогіка, методика навчання і виховання, методи пізнавального і соціально-особистісного розвитку дошкільника, методики викладання інтегрованого курсу «Навколишній світ» у початковій школі тощо), для проходження педагогічної практики.

Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 192 с.

У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога.

Мальська, М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські гмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М. П. Мальська, Т. Б. Завадбвський, Д. А. Каднічанський – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 260 с.

У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання гербів та геральдичних композицій у місті Львові. Опрацьовано архівні матеріали з історії міста, а також книги геральдичного змісту починаючи із XV ст. на польській, німецькій, російській та латинській мовах. Простежено історію та культурні взаємозв’язки осіб різних соціальних прошарків, а також конфесійної приналежності та політичних поглядів. У розділах посібника, присвячених туристичним маршрутам, наводиться геральдична спадщина родини Шептицьких, Собеських, меценатів Львова, європейської знатті.

Мустафін, О. Р. Справжня історія пізнього Нового часу /Олексій Мустафін; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків : Фоліо, 2017. – 429 с.

Олексій Мустафін – відомий український журналіст і медіаменеджер, генеральний директор телеканалу «Мега». Закінчив педагогічний університет імені Драгоманова (історичний факультет). Працював журналістому у виданні «УНІАН-тижневик», часописах «Пост-Поступ», «День», «Київський телеграф», «Профіль», «Дзеркало тижня», на телеканалі «1+1». Очолював служби новин на каналах «Інтер» і СТБ. Автор телевізійних фільмів. «Справжня історія пізнього Нового часу» – це книжка про те, як змінився сучасний світ з початком Великої французької революції, появою фабричної промисловості та залізниць. Чому абсолютні монархії поступилися місцем національним державам? Де народилися ідеї лібералізму, націоналізму та соціалізму? Для кого пошили перші джинси і хто створив перший автомобіль? Коли замість вальсу почали танцювати танго? Чим намагалися вразити сучасників імпресіоністи й авангардисти? Чи справді мак та хінін допомогли колоніальним загарбанням? І навіщо винахідник динаміту заснував премію миру? Відповіді на ці та багато інших питань дозволяють не лише дізнатися про цікаві факти, але й зрозуміти «логіку історії».

Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : Колективна монографія / наукова редакція проф. С.С. Трояна. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 280 с.

Колективна монографія – четверта із серії наукових праць з історії світових воєн, підготовлених за науковою редакцією доктора історичних наук, професора С.С. Трояна. Видання присвячене 100-річчю революцій періоду Першої світової війни, в тому числі Української революції 1917-1921 pp. Автори проаналізували соціокультурні трансформації, які відбулися під впливом Великої війни і революцій у Європі, Азії, Латинській Америці, зокрема й Російської та Української революцій. Наукові розвідки охопили низку геополітичних, дипломатичних, релігійних, національних і соціальних аспектів досліджуваного періоду.

Устименко, Л.М. Основи туризмознавства : Навчальний посібник. – 4-тє вид., розширене. – Київ : Альтерпрес, 2015. – 400 с.: іл.

У пропонованому навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, його суспільних функцій та особливостей організації сучасної туристичної діяльності. Розглядається структура туристичної індустрії та її взаємодія з екологією, культурою, релігією. Подається класифікація видів туризму та їх характеристика. Особливу увагу приділено спеціалізованим видам туризму та перспективним напрямкам їх розвитку в світі та в Україні. Розглянуто специфіку міжнародного туризму, туристичні формальності, основні міжнародні туристичні організації та їх спеціалізацію. Подана характеристика спеціальної туристичної літератури та її практичного застосування. Навчальний посібник містить короткий словник туристичної термінології.

Facie ad faciem: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / авт.-упор. Світлана Панькова, Ганна Кондаурова. – Київ : Либідь, 2017. – 144 с.: іл.

Видання вперше репрезентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії Михайла Грушевського з музейних, архівних та приватних зібрань, зокрема унікальні, досі маловідомі пам’ятки. Каталог зображень М.С. Грушевського доповнено ґрунтовними атрибутивними описами, які розкривають обставини портретування, датування та долі пам’яток. У книзі подано біографічний нарис, ілюстрований найцікавішими й найліпше збереженими світлинами, живописними і графічними портретами. З цих образків постає не лише відомий історик і суспільно-політичний діяч, а й звичайна людина в контексті подій її життя – знакових і буденних.

Філоненко, С. О. Усна народна творчість. – Київ : Центр учбової літератури, 2017 – 416 с.

У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою.  Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором.

Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 248 с.

У навчальному посібнику розкриваються  технології, методи і форми роботи з девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім’ями, підлітковими та молодіжними об’єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України. Пропонується методичний матеріал для проведення практичних занять і виконання завдання самостійної роботи; передбачені контрольні запитання і підсумкові тести на виявлення рівня знань. Матеріали посібника можуть бути використані для підготовки вчителів початкових класів при вивченні курсу «Соціальна педагогіка», орієнтовані на соціальних педагогів, соціальних працівників, будуть корисні співробітникам громадських об’єднань та організацій, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів і соціальних педагогів.

Серія «Лауреати»

Леруа, Жіль Пісня Алабами. Роман. – Xарків : Ранок : Фабула, 2017. – 208 с. – (Серія «Лауреати»).

Роман Жіля Леруа «Пісня Алабами» написаний від особи Зельди Фітцджеральд, дружини Френсіса Скотта Фітцджеральда. У 20-х роках ці двоє були найталановитішою і найвідомішою парою в США, що існувала «поза межами». Він – видатний письменник, вона – його доля, суперниця, муза, а також і «злий геній», як вважали деякі. Але Жіль Леруа у своїй книзі переконливо довів, що саме Зельда була жертвою, а Френсіс Скотт – її багаторічним нещадним катом.

Макін, Андрій Французький заповіт. Роман. – Xарків : Ранок : Фабула, 2017. – 288 с. – (Серія «Лауреати»).

Андрій Макін, уродженець Красноярська, – один з найбільш відомих письменників Західної Європи. «Французький заповіт» – вигадана історія француженки, яка прожила життя в Росії – «країні, що заросла колючим дротом». Сюжет роману тісно пов’язаний зі справжньою біографією автора, який у 1987 році емігрував у Францію. Роман був опублікований 1995 року і став справжньою літературною сенсацією, а його творець був удостоєний Гонкурівської премії.

Мантел, Гіларі Везіть тіла. Роман / пер. з англ. В. Михалюк. – Харків : Ранок : Фабула, 2017. – 432 с. – (Серія «Лауреати»).

Король Генріх VIII Тюдор багато років намагався завоювати серце Анни Болейн. Заради цього він зрікся католицької церкви, плів інтриги, скоював підступи і злочини, однак дружина так і не змогла подарувати Англії довгоочікуваного спадкоємця. Гострий розум Анни почав дратувати марнославного Генріха, а ряд її свавільних рішень відвернув від королівського двору багатьох друзів і радників монарха. І тоді з тіні виступив Томас Кромвель, готовий виконати наказ свого володаря – за будь-яку ціну позбавитися Анни.

Мантел, Гіларі Вулфголл. Роман / пер. з англ. і прим. К. Беляев, В. Михалюк. – Харків : Ранок : Фабула, 2017. – 672 с. – (Серія «Лауреати»).

Англія, двадцяті роки XVI століття. Країна на межі катастрофи: якщо король Генріх VIII помре, не залишивши спадкоємця, неминуче почнеться громадянська війна. І ось на арені історії з’являється Томас Кромвель, син коваля-бунтівника, політичний геній, чиї засоби впливу – підкуп, погрози й лестощі. Та він має величну мету – перетворити Англію відповідно до своєї волі та бажань короля, котрому він віддано служить. Гіларі Мантел із притаманною їй глибиною та психологічною проникливістю створила епічну картину суспільства на великому історичному зламі, де мало не кожен із героїв з відвагою та пристрастю кидається назустріч власній долі.

Моррісон, Тоні Кохана. Роман. – Xарків : Ранок : Фабула, 2017. – 368 с.

В основу роману Тоні Моррісон, опублікованого 1987 року і нині визнаного класичним, покладено реальні події, що відбувалися у штаті Огайо у другій половині 19 століття. Жорстока і пронизливо ніжна, чудово написана, ця книга про те, чого не можна зробити, подолати й вибачити – про генетичну пам’ять і незцілиму образу, випалену в серцях, про те, що не можна виправдати заявами про рівність та єдність білих і темношкірих американців. Роман «Кохана» був удостоєний Пулітцерівскої премії (1988), а згодом став головною підставою для присудження письменниці Нобелівської премії з літератури (1993).

Запитуйте книги у відділах бібліотеки!

Про нові книги краєзнавчої тематики дізнавайтесь в рубриці «Що читати про край?» на блозі «Одесский краевед».