Шановні користувачі!

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями. Пропонуємо ознайомитись з деякими з них.

Сьогодні – це філософія…

 

Арон, Реймон. Опій інтелектуалів / пер. з франц. Г. Філіпчук. – К.: Юніверс, 2006. – 272 с.

У момент, коли настає падіння державних режимів, у момент, коли мовчанка інтелектуалів стає дедалі вагомішою і розкриває їхню немічність, у момент, коли правиця й лівиця намагаються порозумітися, перечитати «Опій інтелектуалів» є животворною й рятівною вправою, бо, незважаючи на роки, що відокремлюють нас від написання цього твору – або, можливо, завдяки саме цим інтелектуалам, – тут ідеться про одну з класичних думок про політику.

Йоахім, Ріттер. Метафізика і політика / пер. з нім. В. Задорожний, О. Кислюк. – К.: Юніверс, 2011. – 344 с. (Філософська думка).

Йоахім Ріттер – одна із знакових постатей у філософській думці на теренах Федеративної Республіки Німеччини з часів її утворення і становлення, – пише Одо Марквард у своїй післямові до цього видання. Відчутний вплив справляло насамперед академічне вчення Ріттера, який у Мюнстері, з 1946 р. і аж до свого виходу на пенсію 1968 р. гуртував навколо себе обдарованих учнів. Метафізика і політика становить істотну частину його філософії. Засвоєння традиції метафізики, яка походить із Греції, у цьому дослідженні «Про філософію Арістотеля і Гегеля» перебуває під знаком інтерпретації новітнього суспільства, що йде від Гегеля. Систематична теза, яка поєднує ці полюси, розкривається у з’ясуванні того, яким чином підтримувати традицію і поступ. У центрі лежить теорія громадянського життя, яке у своїй новітній окресленій завдяки французькій революції формі має поєднати між собою походження і майбутнє. Нове розширене видання, яке з’являється 3 квітня з нагоди сторіччя від дня народження філософа (помер у 1974 р.) з цього приводу пов’язує три частини, взяті із праці «Суб’єктивність»: «Суб’єктивність і індустріальне суспільство», «Завдання гуманітарної науки в сучасному суспільстві» і «Ландшафт. До функції естетичного в сучасному суспільстві». Відтак у книжці уперше вміщені найважливіші дослідження Йоахіма Ріттера з філософії новітнього суспільства. Йоахім Ріттер (1903-1974) здобув ступінь доктора наук 1925 р. (керівник – Ернст Касірер) і був призначений на посаду доцента у 1932 р., а в 1946 р. його запрошено до Мюнстера, де він працював аж до свого виходу на пенсію. Ріттер був засновником і відповідальним редактором Історичного Словника Філософії. У видавництві «Зуркамп» поміж іншим з’явились такі розвідки, як Гегель і французька революція, 1965 р. (це 114); Суб’єктивність, 1974 р. (BS 379).

Карл, Ясперс. Психологія світоглядів / пер. з нім. О. Кислюк, Р. Осадчук. – К.: Юніверс, 2009. – 464 с. (Філософська думка).

У серії «Філофська думка» до уваги українського читача пропонується твір видатного німецького філософа-екзистенціаліста і психіатра Карла Ясперса (1883-1969) «Психологія світоглядів».

 

 

Кант, Імануель. Рефлексії до критики чистого розуму /пер. з нім. й латини та прим. І. Бурковського. – К.: Юніверс, 2004. – 464 с.

Ця книга, що її складають вибрані фрагменти з рукописної спадщини великого німецького філософа І. Канта, є своєрідним додатком до головного Кантового твору й може бути вельми корисною для його глибшого розуміння, дає можливість простежити еволюцію його ідей та понять.

 

Шаап, Сібе. Здійснення філософії: Метафізичні претензії у мисленні Т. В. Адорно / Сібе Шаап; з нім пер. В. Задорожний та О. Кислюк. – К.: Вид-во Жупанського, 2011. – 256 с. – Парал. тит. арк. нім.

Ця праця присвячена філософії Т.В. Адорно. В ній аналізується позиція, яку Адорно займає відносно філософії, а також значення цієї позиції для проекту «здійснення філософії».

 

Шаап, Сібе. Нездатність забувати: Новий погляд Ніцше на питання про істину / Сібе Шаап; пер. з нім. О. Кислюка. – К.; Вид-во Жупанського, 2009. – 294 с. – Парал.  Тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 289-294.

Доктор Сібе Шаап, виходець із сільської провінції Нідерландів, здобув економічну, соціологічну і філософську освіту. Його дисертація була присвячена проблемам тоталітарного суспільства в умовах марксизму і філософії Фрідріха Ніцше. Наразі він викладає філософію у Вільному університеті Амстердама і Кардовому університеті Праги. Окрім філософської діяльності, він є головою Водного комітету Нідерландів і депутатом нідерландського парламенту, За його авторством також опубліковано книги, «Людина як міра» (дослідження ресенти-менту, 2008). і «Здійснення філософії» (дослідження неомарксизму).

 

Запитуйте видання у відділах обслуговування бібліотеки!

З новинками видань краєзнавчої тематики можна ознайомитись в рубриці «Що читати про край» блогу «Одесский краевед».