Нові агротехнології – орієнтир на розвиток [Текст] : бібліогр. покажч. / Департамент. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування.  О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 32 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц.

Матеріал, викладений в покажчику, новітніми агротехнологіями в різних галузях сільського господарства, використанням їх в Україні та світі.

Покажчик призначений для працівників сільського господарства, фермерів, дачників, а також широкого кола читачів.

Матеріал – 118 одиниць українською і російською мовами з фондів ООУНБ ім. М. Грушевського – розташований по розділах, у межах розділів – в алфавітному порядку.

Довідковий апарат складається з алфавітного покажчика авторів та заголовків книг і статей, покажчика періодичних видань, що використані, та покажчика рекомендованих вебсайтів.

 

Нові агротехнології