Шановні користувачі!

Пропонуємо ознайомитись з деякими журналами, які надійшли до відділу періодичних видань.

 

Педагогічні науки:

Виховна робота в школі. 2017. №6

У номері щомісячного журналу розкрито роль особистості керівника гуртка в розвитку творчих, інтелектуальних і духовних здібностей учнів, самовизначенні особистості. Крім того, у журналі представлено сценарій до заходу «Ми є діти українські», який має навчити школярів бути патріотами своєї держави.

 

Класному керівникові. 2017. № 6

У науково-методичному журналі розкриті питання формування національних та загальнолюдських цінностей, також зазначені проблеми управління розвитком системи виховної роботи в умовах інтернату спортивного профілю. Крім того, журнал також багатий на сценарії до заходів покликаних ознайомити шестикласників з ознаками держави, активізувати знання української символіки, збагатити знання цікавими фактами про територіальні особливості України, розвивати почуття патріотизму та національної самосвідомості.

Початкова школа і сучасність. 2017. №6

У журналі можна знайти статтю щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, в якій досліджуються методичні та практичні аспекти застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі. Також у журналі містяться методичні рекомендації до проведення уроків у школі; наприклад, природознавства у 3 класі який має допомогти учням пізнати тваринний світ, розширити уявлення учнів про групи тварин та їхні суттєві ознаки, та сформувати вміння встановлювати приналежність тварини до певної групи.

Рідна школа. 2017. №3-4

У журналі розкриваються проблеми соціального самовизначення старшокласників, адже у час реформування загальної середньої освіти в Україні , коли підвищуються вимоги до рівня та якості підготовки учня , школярам дуже важко усвідомити себе у новій системі. Саме тому освітні реформи направлені в першу чергу на розвиток особистості школяра, виявлення його індивідуальних можливостей і творчих здібностей, інтересів, прагнень.

 

Літературознавчі:

Українська мова і література в школі. 2017. №3

У номері журналу мстяться методичні рекомендації щодо проведення уроків української мови та літератури. Також в журналі означено важливість контролю як важливої ланки процесу навчання української мови в школі, крім того методики оцінювання навчальних досягнень учнів, актуальність виховання мовної особистості учнів основної школи засобами української мови та літератури. А також визначену концепцію особистісного орієнтованої технології уроку рідної мови.

Всесвітня література та культура. 2017. №6

У щомісячному всеукраїнському науково-методичному журналі містяться статті, в яких розглянуто роль читацького щоденника у формуванні літературних компетентностей; окрім того, детально розглянуто аспекти вивчення науково-фантастичних творів на уроках зарубіжної літератури. На додачу схарактеризовано суперечливий, напрямок в літературі, який із року в рік не втрачає власної актуальності – постмодернізм.

 

Мовознавство. 2017. №2

У науково-теоретичному журналі зазначені особливості реалізації геортонімів у контексті народно-календарних прислів’їв. Крім того, стаття про прикладну лінгвотермінографію в типологічному аспекті, також означені нові підходи до створення сучасних фразеологічних словників.

 

 

Всесвіт. 2017. №5-6

У незалежному літературно-мистецькому та громадсько-політичному журналі представленні статті, що розкривають сучасну поезію арабських, латвійських та польських письменників; крім того, у рубриці прозаїчних творів представлені фрагменти романів сучасних письменників прозаїстів і драматургів, які розкривають особливості сучасної літератури. Журнал створений аби об’єднати літературних митців різних країн.

 

Радуга. 2017. №5-6

В журнале художественной литературы и общественной мысли представлены писатели прозы с повестями и рассказами, поэзия Владимира Глущенко Марии Луценко, Александра Твердохлеба, воспоминания и дневники Якова Махлина, Георгия Мценко, рецензии писателей, а также статья Туан Ву Хоанга о Тарасе Шевченко и вьетнамских читателях.

 

Наука і суспільство. 5/6. 2017

У номері щомісячного науково-популярного і літературно-художнього ілюстрованого журналу розкрито проблеми особистості як чинника цивілізаційних перетворень, а саме особистість Василя Кременя, постать якого вирізняється серед найвідоміших і найшановніших громадян незалежної України, утворюючи єдине ціле зі своїм народом, увібравши найкращі його риси, він увиразнює мудрість і шляхетність, інтелект і людяність. Крім того, у журналі розкрито ідеї реформації в українській соціально-політичній думці ХІХ ст. в теоретичній спадщині Михайла Драгоманова.

 

Політичні науки:

Військо України. 2017. №6

У журналі описані тенденції стратегічного партнерства України із США заради миру та економічної безпеки українців. Також у одній із статей журналу розкрито питання нових військових звань у новому законопроекті Верховної Ради «Про внесення змін до деяких законів щодо переліку звань військовослужбовців», який було розроблено на підставі міжнародного досвіду Збройних Сил України й у відповідності до стандартів НАТО.

 

Зовнішня торгівля. 2017. №3

У журналі розкривають поняття вини в українському праві, означено статус суб’єктів інвестиційної діяльності, крім того визначено яку відповідальність за порушення грошового зобов’язання можна понести та які зараз існують гарантії справедливості. Також у одній із статей журналу роз’яснюються критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини, та розкриваються організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні.

 

Тиждень. 2017. №32

У журналі визначено поняття інвестицій в розумінні українців; крім того, означені досягнення української культури за кордоном та описано роботу українського культурного центру в Парижі – які завдання стоять перед ним , та яку роботу вже було проведено. Окрім того, у журналі міститься інтерв’ю із Юрієм Руденком – учасником АТО, письменником про його адаптацію до армії та як проходила служба у Збройних Силах.

 

Фокус. 2017. №31

В журнале заостряется внимание на нарушении правил использования персональних даннях для Украины, каким образом происходит защита от ловцов даннях; кроме этого, поднят вопрос о рассылке рекламных сообщений, выясняется, что специалисты массовых рассылок используют программы парсеры, которые шерстят социальные сети на предмет наличия подходящей целевой аудитории.

 

Зовнішні справи. 2017. №6

У журналі розкриті політичні питання, а саме : надання підтримки Україні США, становище та соціальна роль української національної меншини в Угорщині, великий вибір Італії та майбутнє Європейського союзу , а також питання співробітництва України та Молдови з НАТО.

 

Український тиждень. 2017. №31

У журналі означено велика кількість сучасних проблем українців, серед них підробка документів, безлад у наданні громадянства в українському варіанті, проблема кандидатів на посади в оновленому Верховному Суді, туризм як бізнес в Україні і особливості його розвитку. Також у журналі думки людей, безпосередньо пов’язаних із туристичною діяльністю з приводу подальшого розвитку туризму та розгляд проблем, які стоять на заваді розвитку цієї сфери в Україні.

Фокус. 2017. №32

В еженедельном выпуске журнала в рубрике «Новости» рассматривается отставка Балчуна, выдача ID- паспортов украинцам, а также новый рекорд на YouTube. Помимо этого, в других рубриках журнала рассмотрены преимущества украинских женщин в вопросе рождения ребенка, также проблемы в развитии мобильных закусочных в Украине. Кроме этого, в журнале вы найдете краткое описание новинок кино.

 

Кореспондент. 2017. № 29-30

В журнале охарактеризованы причины блокады российского бизнеса, также описаны новые законы о сбережении тепла в домах и причины, по которым возникнет новый рост тарифов. Кроме того, в статьях журнала обозначены варианты борьбы нацполиции с вооруженным беспределом и причины, по которым возникла массовая проверка людей в приграничной зоне.

 

Журналіст України. 2017. №7-8

У журналі розкрито проблеми міжнародної співпраці українських журналістів у міжнародній конференції з питань свободи ЗМІ. Також означені питання страхування журналістів та реформування держреєстру з приводу роздержавлення газет на Луганщині.

 

 

Природничі науки :

Досягнення біології та медицини. 2017.№1

У науковому журналі зазначаються фундаментальні проблеми медицини та біології, а саме розкривається зміст наслідків експериментального цукрового діабету, роз’яснюється стан перекисного окиснення ліпідів і антирадикального захисту при цукровому діабеті. Також у журналі викладена оцінка біотрансформації амінометилізонілфенолу та його оксіетильованих похідних при гострому пероральному введенні щурам. Також у рубриці «Випадок із клінічної практики» викладені проблеми у діагностиці уражень нервової системи у хворих на лайм-бореліоз.

Світогляд. 2017. № 2

У журналі представлені статті з напрямів медицини, біології, екології, мистецтва та літератури, в яких розкрито нові методи та технології в медицині, інновації генної терапії в онкології, питання омолодження організму, також розкриваються невідомі та маловідомі сторінки біографії академіка В.Г. Дроботька, Юрія Кундієва, вченого-бактеріолога Володимира Хавкіна та видатного мікробіолога В.Л. Омелянського. У біологічно-екологічних аспектах розглянуто проблеми карпатського ліспрому, який потребує уваги та підтримки, аби можливо було отримати дивіденди з напрацьованого.

Вокруг света. 2017. № 8

В номере журнала размещены статьи о выборе второй половинки в африканском племени водаабе, также информация об австралийской эмансипации эму, как самки страусов поработили самцов. Помимо этого, в журнале раскрыты подробности мужской одежды Афганистана, а именно одежды, которая спасает от жары. Также интересные факты о турецком «хлебном месте» и данийские потомки принца Гамлета, которые устраивают пикники на кладбищах.

Наукові:

Наука та інновації. 2017. №4

У науково-практичному журналі означені проблеми відновлення потенціалу української науки, реальні перспективи відновлення; крім того, окреслено необхідність використання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях. У розділі науково-технічних інноваційних проектів можна знайти інформацію щодо розробок конструктивної схеми та вибору проектних параметрів аеродинамічної системи відведення з орбіти розгінних ступенів ракет- носіїв.

Країна знань. 2017. №6

У науково-популярному журналі містяться статті про супер крейсер «Свердлов» на королівському огляді у 1953 році, таємницю англійської розвідки та Інститут електрозварювання, розповідь про велетнів, що жили мільйони років тому. Крім того, описана Антарктична одіссея, кліматичні умови, топографія та геологія Антарктики.

 

Популярні:

Жінка. 2017. серпень

Яскравими особистостями цього номеру стали: Сломія Вітвіцька – телеведуча, волонтер і просто прекрасна жінка, співачка Руслана, телеведуча програми «Ураїна вражає» на телеканалі «Інтер» Валерія Мікульська, телеведуча програми «Вікна – новини» телеканалу СТБ Тетяна Висоцька. Ці жінки плідно працюють, мають сім’ї, але нічного їм не заважає любити Україну, прагнути до вдосконалення і робити непомірні кроки для встановлення миру в Україні.

Личности. 2017. №8

В номере журнала описана философия Артура Шопенгауэра, китайская императрица Цыси, которую позвали «стальной орхидеей», женщина-тиран и в то же время мудрый просвещенный правитель и ее подвиги для Китая. Также в журнале содержаться статьи о Карле ІІ Стюарте, котрого прозвали «Веселым королём», победившим родовое проклятье. Кроме того, статья о Пьере Ришаре – человеке, преуспевшему во всех возможных амплуа, он счастливый отец и дедушка, супруг, актер и комик, автор книг, винодел и ресторатор, и в то же время он просто невысокий блондин в различных ролях жизненного сценария.