Шановні користувачі!

Пропонуємо ознайомитись з деякими журналами, які надійшли до відділу періодичних видань.

Вокруг света. 2020 №1.

У цьому номері стаття “Диктатура счастья” розповість про Данію, де шість місяців холодно, темно і дощить, але ця країна з року в рік займає верхні рядки рейтингу найщасливіших у світі. Датське королівство робить для своїх громадян все, щоб вони були задоволені життям. Ще про одну щасливу країну стаття “Тот самый остров”. Одного разу на Арубі сталася криза, щоб вона закінчилася жителі острова вирішили стати щасливими. Острів-держава Аруба, розташований на півдні Карибського моря, і входить до складу королівства Нідерландів. З січня по лютий на Арубі сезон карнавалів. Стаття «8 счастливых статуй» розповість про прикмети з  життя туриста: наступити, потерти, обійти тричі по колу… і бажання здійсниться. Головне, не забувати його загадати, наприклад:  якщо доторкнешся до пам’ятника героям Михайла Старицького “За двома зайцями”, то буде щастя і удача в сімейному житті.

 

 

Мікробіологія і біотехнологія. 2019. № 3.

Видавцем журналу є Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. У ньому висвітлюються результати наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії), еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми та віруси. Тематична спрямованість статтей, що публікуються в журналі: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення нових штамів мікроорганізмів, антимікробні засоби, мікробні технології в сільському господарстві, мікробні технології у харчовій промисловості, захист та оздоровлення навколишнього середовища, отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо.

 

 

 

 

Економіка і прогнозування. 2019. № 3.

У цьому номері журналу розглядаються питання теорії та практики норми валового заощадження; дано оцінку ризиковості підприємств із використанням інструментарію корпоративних фінасів в Україні; досліджено вплив трансакційних витрат на трансформацію ринку природного газу України; проаналізовано існуючі національні практики та досвід міжнародного співробітництва у сфері цифровізації енергетики. У рубриці «Огляди зарубіжної практики» проаналізовано теоретичні підходи до політики у сфері науки, технологій та управління інноваціями у В’єтнамі, що дає змогу визначити досягнуті успіхи та виклики, які постають у контексті міжнародної інтеграції, та розглянуто фінансові аспекти реалізації міжнародної ініціативи КНР «Один пояс, один шлях».

 

 

 

 

Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 12.

У цьому номері журналу розкрито суть та особливості застосування концесії у проєктах публічно-приватного партнерства закладів вищої освіти та будівельних підприємств у контексті новоприйнятого Закону України «Про концесії». Досліджено та проаналізовано рівень безробіття в Україні за 2000-2018 роки. Розглянуто типи поведінки споживачів на ринку залежно від обставин і життєвого етапу. Проаналізовано стан та динаміку державного боргу України у контексті вирішення проблем його обслуговування. Розглянуто сутність, підходи до класифікації та основоположні фактори інвестиційної привабливості підприємства.

 

 

 

 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. Економічні науки. 2019. № 6.

У цьому номері проведено дослідження проблем посилення торговельних протистоянь у світовій економіці: на прикладі США та КНР ідентифіковано основні характеристики торговельних війн РФ проти України, оцінено вплив санкцій РФ на українську економіку. Розглянуто вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних інноваційних систем та на глобальний ринок інновацій. Викладено результати узагальнення міжнародного досвіду щодо надання податкових та інших преференцій резидентами індустріальних парків з метою запровадження кращих практик в економіку України. Проаналізовано основні теоретичні підходи до формування інституційної спроможності національних конкурентних відомств. Досліджено еволюцію та місце бігевіоризму в теорії міжнародного портфельного інвестування.

 

 

 

Фінансовий контроль. 2019. № 11.

У цьому номері журналу можна прочитати про розширене засідання колегії Державної аудиторської служби України, на якому було підбито підсумки спільної роботи за дев’ять місяців та обговорено подальші шляхи розвитку. Про проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною службою України з управління зоною відчуження та виявлені під час аудиту та ревізії недоліки. Про проведення планової ревізії у Кропивницькій школі-інтернаті та виявлення махінацій керівництвом закладу на сумму 2,4млн грн. На Полтавщині впроваджується пілотний проект фінансування медицини (вторинної медичної допомоги), згідно з яким бюджетні кошти виділятимуться не за кількість прописаних пацієнтів, як було раніше, а за фактично надані медичні послуги. Держаудитслужба провела аудити у театрах та філармоніях та засвідчила суттєві проблеми та недоліки у галузі театрального мистецтва України, основною проблемою є система державної підтримки галузі культури, яка не спонукає театралів до розвитку та ефективної роботи.

 

 

Фінансовий контроль. 2020. № 12.

У розділі «Новації» стаття «Реформи медицини: нове фінансування» розповість про ревізію в медичному закладі Умані, яка продемонструвала, що після реформування охорони здоров’я медзаклади стають більш самостійними та в рази збільшуються зарплати медикам. Внаслідок реорганізації «Центр первинної медико-санітарної допомоги» отримав право самостійно затверджувати штатний розпис та визначати чисельність найманих працівників. Стаття «Публічні закупівлі стали зручнішими» розповість про нововведення в законі про закупівлі, які спрощують торги, дають можливість виправити помилки та посилюють відповідальність за порушення. Стаття «Як високотехнологічне підприємство перетворили на металобрухт» розповість про досить перспективне держпідприємство з розробки твердих сплавів, яке ,не отримавши жодного замовлення та державної підтримки, за декілька років стало руїною, оскільки практично всі доходи підприємства йдуть на оплату праці, сплату податків та оплату за електроенергію.

 

 

Вісник Пенсійного фонду України. 2019. № 12.

У цьому номері журналу: підсумки роботи органів Пенсійного фонду України за 10 місяців 2019 року та напрямки подальшої роботи у 2020 році; аналітичний звіт про проведення дослідження на тему: «Обізнаність громадян України що інновацій в системі пенсійного забезпечення»; професійне роз’яснення оновленої процедури розроблення, затвердження, внесення змін до посадових інструкцій державних посадовців категорій «Б» та «В» з урахуванням особливостей державної служби в окремих державних органах; результати щорічного міжнародного моніторингового дослідження «Глобальний пенсійний індекс» (Центр фінансових досліджень університету Монаша, Мельбурн, Австралія), в якому проаналізовані переваги та недоліки пенсійних систем різних країн; світові традиції та правила проведення корпоративних вечірок; що нас чекає в високосному році: історичний досвід, народні прикмети та наукове обґрунтування; та інша статистична інформація.

 

 

Український історичний журнал. 2019. № 5.

У рубриці «Історичні студії» можна ознайомитися зі статтями, присвяченими проблемам Другої світової війни й України: проаналізовані інтерпретації початку Другої світової війни та українського чинника в ній, висвітлення міжнародних відносин напередодні ґлобального світового конфлікту, його початку у вересні 1939 р.; реконструйовані маркери політики пам’яті щодо подій, котрі в історіографії означено як радянізація західних областей УРСР 1939-1941 рр.; на основі неопублікованих документів Галузевого архіву Служби безпеки України, повідомлень окупаційної преси проаналізовано залучення, підготовку та ефективність використання аґітаторів усної пропаґанди в період вербувальних кампаній із набору робочої сили до Третього Райху (1942-1944 рр.); висвітлена доля архівів УРСР у роки Другої світової війни. Проаналізовано вплив соціокультурних макроконтекстів, культурних і політичних метаморфоз, суспільних трансформацій на погляди українських інтелектуалів дореволюційної доби щодо уявної будучини. На прикладі Миколаївщини висвітлюються особливості Української революції 1917-1921 рр. на реґіональному рівні. Проаналізовано відомі тестаменти козацької старшини другої половини XVII ст. та укладено початковий реєстр збережених старшинських духовниць цього періоду. Розглядаються питання візуалізації історії України доби литовської політичної зверхності (XIV-XVI ст.), зокрема, про використання в дотичних публікаціях синхронних художніх образів (ґравюр із твору Алессандро Ґваньїні, мініатюр Лицевого літописного зводу), картин сучасних митців, фотофальсифікатів тощо.

Народна творчість та етнологія. 2019. № 5.

У цьому номері журналу можна прочитати про першу в історії українського народознавства комплексну (етнографічно-антропологічну) польову експедицію, ініційовану Іваном Франком, організовану Науковим товариством ім. Шевченка у Львові; маршрут наукової подорожі пролягав територією Бойківщини 18 серпня – 24 вересня 1904 року. Досліджується історико-культурний досвід життя українців у поліетнічному середовищі Башкортостану; аналізуються історія заселення краю, демографічні, соціокультурні, ідентифікаційні процеси серед української спільноти республіки. Досліджено мовно-культурну ситуацію українсько-білоруського Полісся. Проаналізовано проблему збереження етнонаціональної ідентичності українців Болгарії в історичному та сучасному контекстах. Читачам запропоновано ознайомитися з однією з наукових розвідок видатного українського мовознавця-ономаста Олексія Стрижака, присвячену хорватам та українсько-хорватській історичній і мовній взаємодії.

 

 

 

Вісник Національної академії наук України. 2019. № 12.

У цьому номері журналу можна ознайомитися зі стенограмами наукових доповідей на теми: прогресивні технології спікання матеріалів у електромагнітних полях; початок Другої світової війни та Україна в сучасному науковому дискурсі; статистична фізика складних систем – новий напрямок міждисциплінарних досліджень; сейсмостійкість будівель і споруд та віброзахист важких гірничих машин. Також можна ознайомитися з основними напрямками праць лауреатів Нобелівської премії 2019 року у галузях фізіології та медицини, фізики, хімії, економіки.

 

 

 

 

Олімпійська арена. 2019. № 12.

У цьому номері редакція журналу називає найкращих вітчизняних спортсменів і тренерів 2019 року у власних оригінальних номінаціях. Розповідь про XXXIV Генеральну асамблею НОК України, яка припала на завершальний етап підготовки до Олімпійських ігор у Токіо; що означає початок найгарячішої пори для головного олімпійського штабу країни, як кажуть, «без сну і відпочинку». Розповідається про становлення та сучасний стан сноубордингу в Україні; про перші етапи Кубків IBU і Чемпіонату світу з біатлону. Про досягнення та плани на майбутнє плавця Михайла Романчука. Квиток у «Клуб олімпіоніків» отримала наша борчиня 21-річна Оксана Лівач, яка створила сенсацію на світовій першості з боротьби, де стала справжньою грозою авторитетів.

 

 

 

Мир туризма. 2019. № 6.

Зустріч нового року – найвизначніша подія світового масштабу. Вся планета різними способами і в різний час святкує початок нового етапу. Звідки беруться всі ці традиції і чому святкування здійснюється з таким грандіозним розмахом, читайте в статті “История самого грандиозного праздника в мире”. Із статті «Фестивалим по Европе» ви дізнаєтеся про найяскравіші карнавали Італії і Франції, таких як парад квітів в Ніцці, фестиваль лимонів в Ментоні, фестиваль мімози в Мандели, битва апельсинів в Івреї та карнавал у Венеції. Сингапур – це країна-легенда, куди мріють потрапити мільйони туристів з усього світу, країна, де мирно співіснують безліч азіатських етносів, кожен з яких робить свій вагомий внесок в мультикультурність, тут прекрасно поєднується непоєднуване: екзотична природа, дивовижна в усіх відношеннях архітектура, новітні технології і вигідний шопінг, про це читайте у статті «Сингапур на перекрестке дорог».

 

 

Безпека життєдіяльності. 2019. № 12.

У цьому номері журналу можна дізнатися про питання, які обговорювалися на Всеукраїнському практичному семінарі з питань організації діяльності базових (опорних) питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти Рівненської області. Що робиться Добровільним пожежним товариством України спільно з ДСНС України для навчання дітей пожежній безпеці та попередженню інших надзвичайних ситуацій. Можна ознайомитися з розробкою виховного заходу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Туристичний похід Закарпаттям». Поради фахівців, як правильно поводитися на льоду. Поради психологів батькам гіперактивних дітей. Лікарка вищої категорії Т. О. Шинкарук популярно розповідає про УЗД та функціональну діагностику. Та багато іншої корисної інформації.

 

 

 

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ плюс. 2019. № 12.

У цьому номері журналу можна прочитати поради для пішоходів та водіїв авто, як діяти у разі сильного снігопаду, аби без стресів пережити снігові заметілі та колапси, вберегти себе та своїх близьких. Продовжено курс публікацій щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж, вибухів. Розповідається про роботу мобільних навчально-консультаційних пунктів з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Організація пожежної безпеки та охорони праці на складах, безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті у складських приміщеннях, експлуатація стелажних систем – усе це має свої особливості, про які йшлося на семінарі-практикумі «Безпека на складах: ризики та запобігання». Також можна дізнатися як надати першу домедичну допомогу при забоях, вивихах та переломах. Та багато іншої корисної та цікавої інформації.

 

 

Країна знань. 2019. № 9-10.

У цьому номері  стаття «Хто і де першим у світі створив підводне зварювання?» розповість про Костянтина Хренова  –  видатного вченого у галузі зварювального виробництва. Він винайшов інноваційні технологі ї :  холодне, магнітне, мікроконденсаторне зварювання, газове і плазмове різання металів. Особливе значення для науково-технічного прогресу має створення підводного зварювання. У розділі «Біологія», статті «Риби Дніпра в межах Києва», ви познайомитесь  з найбільшою рибою Дніпра – сомом, зубастою щукою, а також дізнаєтесь, звідки в Дніпрі гупії.  В пам’ять про В’ячеслава Кудіна, українського філософа, критика , кінознавця, професора, доктора філософських наук стаття «Поговоримо про оптимізм і песимізм». У розділі «Музеї  України» мова піде про офорт Рембрандта  з колекції музею Ханенків. Це ілюстрація  до віршованої книги Еліаса Германса про історію морських битв. Рембрандт майже ніколи  не створював книжкових ілюстрацій, цей  офорт  є одним із рідкісних зразків звернення художника до цього виду мистецтва.

 

 

 

Новое время страны. 2020. № 2.

У цьому номері читайте статтю “Игра на деньги” про 20 самих грошових футбольних клубів Європи, які за сезон заробляють по 9.3 млрд євро, а лідером цього списку вперше стала ФК Барселона, отримав понад 800 млн євро. У спину каталонцям важко дихає весь футбольний світ. У статті «Ревитализация Киева» столичний мер Віталій Кличко представив генплан розвитку міста до 2040 року, пообіцявши нові мости, гілку метро і ревіталізацію хрущовок, будівництво смуг для велосипедного транспорта. Вимога до генплану одна, і вона дуже проста: щоб в місті був порядок. Велика тенісна зірка відверто згадує про причини своїх успіхів і поразок у розмові “про роботу” з коханим – французьким тенісистом Гаель Монфісом в статті “Чай с Элиной Свитолиной” .Стаття “Куда приводят мечты” розповість як кращі музеї світу переживають революцію – тепер тут популярні роботи-екскурсоводи, додаткова реальність в експозиціях, відроджені нейрозв’язки геніїв минулого і 4-Д відео із запахами та іншими ефектами.

 

 

Мовознавство. 2019. № 5.

У цьому номері журналу розповідається про віртуальну лексикографічну лабораторію «Словник української мови» (ВЛЛ СУМ) як інструмент семантичних досліджень. Висвітлюються актуальні проблеми сучасної українсько-хорватської лексикографії з досвіду укладання та практичного застосування двомовних словників. Проведено аналіз реверберованих лексем з коренями –слов і –слоуш на матеріалі східнослов’янських писемних пам’яток XI-XIII ст. Досліджено позамовні й позамовознавчі умови, у яких виформовувалася національна ідентичність української лексикографії І половини ХХ ст., зокрема звернено увагу на діяльність Комісії для складання Словника живої української мови через призму справи Спілки визволення України, через особистості авторів «Російсько-українського словника» (1924-1933) як учасників процесу, а саме Андрія Васильовича Ніковського. Репрезентовано аспектуальний огляд наукових розвідок журналу «Мовознавство», присвячених проблемам лінгвоаксіології.

 

 

 

Вивчаємо Українську мову та літературу. 2020. № 1-3.

У цьому номері , у розділі «З конспектом на урок» ви маєте змогу ознайомитися з правописом складних слів разом і через дефіс; узагальнення й систематизація вивченого про іменник як частину мови, про дієприкметник; боротьба українського народу за національні інтереси, історія та сучасність. Розділ «Позакласне читання» пропонує сценарій уроку – подорожі, присвячений українській народній легенді «Шандровський соляний колодязь». Сценарій  уроку – літературної студії (з використанням ігрових, мультимедійних технологій)на прикладі твору Марини Павленко «Миколчині історії».  Стаття «Граматичні категорії дієслів в українській мові (на матеріалі кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»)передбачає формування вмінь навчатися українській мові, самостійно досліджуючи дієслова, робити самостійний аналіз категорій дієслова у творі.

 

 

Дивослово. 2020. № 1.

У статті «Формування читацького інтересу» йдеться про суспільну роль та важливість читання художніх творів , уведених у шкільну програму з української літератури. Автор статті, Наталія Шацька, подає класифікацію форм заохочення здобувачів освіти до читання, а також пропонує інформаційний репозитарій публікацій до теми. У статті «Урок за новелою Ольги Кобилянської «Valse mélancolique»» розглянуто сюжет твору, засоби характеростворювання нових жінок – інтелектуалок. Показано роль живопису, літератури і музики в житті героїнь та авторки. У статті «Оновлений правопис» розглядаються зміни, що запропоновані до правопису 2019 року. Статтю «Парадоксальний інтелектуал на перехрестях доби» присвячено творчій долі провідного літературного критика Галичини М. Рудницького, який сформував цілий напрям у розвитку української естетичної думки. Зроблено короткий аналіз основних книжок М. Рудницького «Від Мирного до Хвильового» та «Між ідеєю і формою».

 

 

 

перКиїв. 2019. № 11-12.

У цьому номері журналу можна прочитати повість Юрія Мушкетика «Недоспівана пісня» (Маруся Чурай), закінчення повісті-життєпису Олександра Балабка «Гоголь: сміх над вогнем. Хроніка життя і смерті», уривки із «Щоденника» Івана Чендея, оповідання Людмили Таран, вчительські оповідання Ніни Горик, повість Йосипа Струцюка «Потомок Ілька Муровця». Ознайомитися з творчістю українських поетів: Дмитра Креміня, Еліни Свенцицької, Станіслава Бондаренка, В’ячеслава Гука, Каті Новак. Прочитати поему «Міст» болгарського поета Івайла Балабанова, яка є однією з вершинних творів автора, містить історіософські роздуми про місце людини у світі й часі, а в змальованих ним картинах теперішнього болгарського життя читач впізнає і до болю знайомі українські реалії. У рубриці «Критика» можна ознайомитися з рецензіями на роман-цитатник Василя Слапчука «Роман&Роман» та на перший том «Вибраних творів» Наталії Горішної під назвою «Крик дощу».