Шановні користувачі!

До вашої уваги представлені методичні вказівки, які визначають основні вимоги, що висуваються до змісту, оформлення, організації виконання, порядку захисту та оцінювання кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Призначені для студентів всіх форм навчання, що здобувають освіту у ОРІДУ НАДУ при Президентові України на факультеті публічного управління та адміністрування спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», та викладачів, що керують підготовкою їх кваліфікаційних робіт.

 

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів факультету публічного управління та адміністрування всіх форм навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. : Т. Пахомова, О. Князєва, А. Клименко. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2021. – 40 с.

 

Методичні вказівки щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи