30 січня 2020 року Президет України підписав Указ № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»

Математика – одна з найдревніших наук. Історія математики має особливу привабливість. Задачі й теореми, доведені сотні і тисячі років тому, захоплюють своєю красою і витонченістю логічних міркувань.

Книжкова виставка «Математика – королева наук» представляє етапи розвитку науки від появи простих чисел до теорії космічних польотів. Гортаючи сторінки історії математики, можна дізнатися про видатних вчених математиків.

🔖 Піфагор займає почесне місце в історії математики. Основним змістом піфагорійської математики є вчення про число. Найважливішою властивістю чисел піфагорійці вважали парність і непарність і першими ввели поняття парного і непарного числа, простого і складеного, розробили теорію подільності на два, дали кілька класифікацій натуральних чисел.


🔖 Абу Абдулла Абу Джафар Мухаммад ібн Муса аль-Хорезмі- великий узбецький математик, географ, історик та астроном; вперше виділив алгебру як самостійну дисципліну (термін походить від назви однієї з праць Аль-Хорезмі). Його ім’я дало назву терміну алгоритм.


🔖 Омар Хаям- перський поет, математик, філософ, астроном. Відомі математичні результати, досягнуті Хаямом, відносять до трьох напрямків: до алгебри, до теорії паралельних та до теорії відношень і вчення про число.


🔖 П’єр Ферма французький математик, засновник аналітичної геометрії і теорії чисел. У галузі математичного аналізу, одним із засновників якого він був, Ферма, поряд із Декартом, оперував поняттям змінної величини, встановив правило похідної та інтегралу степені з довільними показниками, вивів формулу інтегрування частинами, з’ясував методи знаходження екстремуму функцій. П’єр Ферма і Блез Паскаль стали першотворцями математичної теорії ймовірностей.


🔖 Йоганн Кеплер – німецький філософ, математик, астроном, астролог і оптик, відомий насамперед відкриттям законів руху планет, названих законами Кеплера на його честь. В обчислювальній математиці на його честь названо метод наближеного обчислення інтегралів.


🔖 Микола Іванович Лобачевський – творець неевклідової геометрії. В алгебрі він розробив новий метод наближеного розв’язання рівнянь, в математичному аналізі отримав ряд тонких теорем протригонометричні ряди, уточнив поняття неперервної функції. У різні роки він опублікував кілька блискучих статей з математичного аналізу, алгебри та теорії ймовірностей, а також з механіки, фізики та астрономії.


🔖 Михайло Васильович Остроградський- український математик, механік і фізик. Михайло Остроградський вважається одним з провідних математиків середини XIX століття. У 2001 році ЮНЕСКО внесла Михайла Васильовича Остроградського до списку видатних математиків світу…