Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; підгот., ред. та комп’ют. набір Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2019. –

Вип. 9-10 (1-31 травня 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.

Культурне життя Одещини_ Вип. 9-10_2019