Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. та комп’ют. набір І. А. Терзі-Руссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2020. –

Вип. 1-2 (1-31 січня 2020 р.). – 2020. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.

Культурне життя Одещини на сторінках преси. Вип. 1_2020