Хроніка культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за матеріалами преси : листопад 2019 [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. І. А. Терзі-Руссу ; комп’ют. набір І. А. Терзі-Руссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. –

Вип. 11 (листопад 2019). – 16 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц.

Хронiка_кул_турного_життя_Одещини_11-2019