Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2019 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.–бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; верстка, заг. редагування, худож. оформлення О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. –

Вип. 1-4 (16). – 2020. – 108 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц.

У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній, культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності ОУНБ ім. М. Грушевського в 2019 році. Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2019 році та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки. Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі.

Хроника бібліотеки_2019