Амельченко, Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: перетворюємо зміни фондів на позитив сучасності // Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 3 (71) 2019 / [редкол. : Г. Саприкін (голова), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко], ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. в.], 2019. – С. 67-72.

 

 

 

 

Бібліотеки ОТГ Одещини перетворюємо зміни фондів на позитив сучасності